Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU pořádá workshop s názvem Inovace ve výuce praxe založené na důkazech

Pozvánka


PROGRAM
9.30 – 10.00
Registrace
10.00
Přivítání účastníků
Darja Jarošová
>vedoucí Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence, proděkanka pro zahraniční vztahy, vedoucí Centra ošetřovatelského výzkumu
10.10 – 10.30
Představení projektu 2018-1-ES01-KA203-050216 Providing a teaching and learning open and innovative toolkit for evidence-based practice to nursing European curriculum
Darja Jarošová
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU
10.30 – 10.40
European Nursing eCenter for Learning EBP
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU
10.40 – 11.00
Klíčové kompetence sester v oblasti praxe založené na důkazech: konsenzus odborníků na základě literárního přehledu a techniky Delphi
Jakub Doležel
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU
11.00 – 11.30
E-learningový kurz Evidence-Based Practice eToolkit Course
Renáta Zeleníková, Jakub Doležel
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU
11.30 – 11.45
Přestávka na kávu
11.45 – 12.15
Výuka EBP pro studenty ošetřovatelství ve vybraných evropských zemích
Jakub Doležel
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU
12.15 – 13.00
Zkušenosti s výukou praxe založené na důkazech ̶ panelová diskuse
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU
13.00 – 14.00
Oběd
14.00
Ukončení, předání certifikátů


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2021