Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav fyziologie a patofyziologie

Zdeněk Jirák


titul, jméno, příjmení:prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
místnost, podlaží, budova: ZY 367, budova ZY
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1792
e-mail:

Vzdělání

1953 – 1956
Lékařská fakulta hygienická UK Praha, promoce 1956
1950 – 1953
Lékařská fakulta PU Olomouc
1942 – 1950
Gymnázium Vsetín
 

Kvalifikace

2002
profesor pro obor hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, LF UP Olomouc
2000
docent pro obor hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, LF UP Olomouc
1988
docent pro obor hygiena a epidemiologie, LF UP Olomouc
1974
kandidát věd
1966
nástavbová atestace z oboru hygiena práce a nemoci z povolání
1958
atestace I. stupně z hygieny a epidemiologie
 

Další vzdělávání, kurzy

1965
Freiuniversität Berlin - kurz pracovního lékařství (4 týdny)
 

Zaměstnání, praxe

2018 – dosud
LF OU Ostrava, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, profesor
2012 – 2017
LF OU Ostrava, Ústav fyziologie a patofyziologie, profesor
2010 – 2012
VŠB Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, externí učitel
1998 – 2012
LF OU Ostrava - vedoucí Ústavu fyziologie a patofyziologie
1975 – 1994
LF UP Olomouc, Ústav preventivního lékařství, externí učitel, předmět hygiena práce
1970 – 1975
VŠB Ostrava, katedra systémového inženýrství a katedra techniky požární ochrany, externí učitel
1964 – 1998
KHS Ostrava, vedoucí odboru hygieny práce a pracovního lékařství
1960 – 1964
OHS Vsetín, vedoucí oddělení hygieny práce
1956 – 1960
KHS Zlín, sekundární lékař na oddělení hygieny práce a oddělení nemoci z povolání
 

Odborné zaměření

Hygiena práce
Fyziologie práce
Fyziologie člověka
Výzkum: silikóza a uhlokopská pneumokonióza, karcinom plic ve vztahu k prachu uhelných dolů, měření a hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2018 – dosud
předseda Oborové rady pro obor Veřejné zdravotnictví, LF OU Ostrava
2018 – dosud
předseda Oborové rady pro obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, LF OU Ostrava
2015 – 2017
člen Oborové rady pro obor Preventivní lékařství a epidemiologie, LF OU Ostrava
2010 – 2017
člen Oborové rady pro obor, preventivní lékařství a epidemiologie, LF OU, Ostrava
1998 – dosud
člen Oborové rady pro obhajobu doktorských prací pro obor hygiena a preventivní lékařství, LF UP Olomouc
1995 – 2017
člen vědecké rady LF OU
1995 – 2000
proděkan pro vědu a výzkum LF OU Ostrava
 

Ocenění

1981
Cena Spol. pracov. lékařství za odborné publikace z oboru hygiena práce a  pracovní lékařství
1974
Husková cena za odborné publikace z oboru fyziologie práce
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2004 – 2010
čelen Akreditační komise MŠMT pro bakalářské a magisterské studium
2003
Čestný člen České lékařské společnosti J.E. Purkyně
1998
Čestný člen Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J.E. Purkyně
1995 – 2008
člen komise IGA MZ ČR, sekce Hygiena
1992 – 1997
předseda sekce Hygieny práce České společnosti pracovního lékařství
1990 – dosud
vedoucí Národní referenční laboratoře pro měření a hodnocení mikroklimatických podmínek na dolech a hutích při ZÚ Ostrava
1982 – 1990
hlavní odborník MZ ČR pro obor hygiena práce
1980 – 2006
člen celostátní zkušební komise pro nástavbové atestace z oboru hygiena práce a nemoci z povolání
1980 – 1992
předseda České a střídavě předseda Československé společnosti pracovního lékařství J.E. Purkyně
1980 – 1984
člen celostátní zkušební komise pro obor hygiena a epidemiologie
1975 – 2005
člen redakční rady časopisu Pracovní lékařství a České pracovní lékařství
 

Působení v zahraničí

2000
Vietnam - expert MZ ČR - problematika uhlokopské pneumokoniózy (4 týdny)
1980 – 1991
koordinátor mezinárodního výzkumu v problematice fibrogenních průmyslových prachů
1980
Akademie věd Moskva - spolupráce v rámci projektu Interkosmos - vývoj aparatury pro snímání kožní teploty kosmonautů
 

Jazykové znalosti

Němčina
pokročilý
Ruština
pokročilý
Angličtina
pasivní znalost
 


Analysis of Histopathological Findings of Lung Carcinoma in Czech Black Coal Miners in Association with Coal Workers? Pneumoconiosis
Hana Tomášková, Jaroslav Horáček, Hana Šlachtová, A. Šplíchalová, Petra Riedlová, Andrea Dalecká, Zdeněk Jirák, Rastislav Maďar ... další autoři
Rok: 2022, International Journal of Environmental Research and Public Health
článek v odborném periodiku

Fyziologie práce
Zdeněk Jirák, Hana Lehocká
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Comparison of lung cancer risk in black-coal miners based on mortality and incidence
Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Zdeněk Jirák
Rok: 2020, Medycyna Pracy
článek v odborném periodiku

Analýza histopatologických nálezů karcinomu plic u černouhelných horníků
Hana Tomášková, M. Horáček, Zdeněk Jirák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A response to the Comment on Tomaskova et al. Mortality in Miners with Coal-Workers´ Pneumoconiosis in the Czech Republic in the Period 1992-2013. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2017, 14, 269 by the Author Mei Yong
Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Daniela Pelclová, Pavel Urban, Zdeněk Jirák ... další autoři
Rok: 2018, International Journal of Environmental Research and Public Health
článek v odborném periodiku

Verification of electronic device technology for measurement and evaluation of thermal exposure of fire fighters and members of rescue teams
Š. Bernatíková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, P. Novák, J. Babjak, T. Kot, V. Krys, L. Jánošík ... další autoři
Rok: 2018, MEDYCYNA PRACY
článek v odborném periodiku

Health status and physical fitness of mines rescue brigadesmen
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Samuel Lvončík, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Michaela Trlicová ... další autoři
Rok: 2015, International Journal of Occupational Medicine
článek v odborném periodiku

Karcinogenní riziko prachu černouhelných dolů-přehledová studie
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Karcinogenní riziko prachu s obsahem křemene u černouhelných horníků-přehledová studie
Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, Zdeněk Jirák
Rok: 2015, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

State of physical health and fitness of paramedics in Czech Republic
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Radka Bužgová
Rok: 2015, Wulfenia
článek v odborném periodiku

Fyziologie člověka I. díl
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Pavol Švorc
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyziologie člověka II. díl
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Pavol Švorc
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyziologie práce I. díl
Zdeněk Jirák, Marek Bužga, Radim Pektor
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyziologie práce II. díl
Zdeněk Jirák, Marek Bužga
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyzická zdatnost a kritéria pro posuzování pracovní způsobilosti důlních záchranářů
Zdeněk Jirák, Samuel Lvončík, Hana Tomášková, Marek Bužga, Michaela Trlicová, Denisa Tekielová ... další autoři
Rok: 2013, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

FYZICKÁ ZDATNOST A ZDRAVOTNÍ STAV BÁŇSKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ
Michaela Trlicová, Samuel Lvončík, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Rok: 2013
stať ve sborníku

Fyziologie práce a ergonomie II. díl
Zdeněk Jirák, Marek Bužga
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyziologie práce I. díl
Zdeněk Jirák, Marek Bužga, Radim Pektor
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hodnocení nerovnoměrného tepelně-vlhkostního mikroklimatu
Zdeněk Jirák, M.V. Jokl, Hana Tomášková, Lenka Zuská, Zuzana Oleksiaková, Šárka Bernatíková ... další autoři
Rok: 2013
stať ve sborníku

Měření a hodnocení pracovně tepelné zátěže na pracovištích
Zdeněk Jirák, Zuzana Mathauserová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Cancer incidence in Czech black coal miners in association with coalworkers? pneumoconiosis
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Pavel Urban
Rok: 2012, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
článek v odborném periodiku

CANCER INCIDENCE IN CZECH BLACK COAL MINERS IN ASSOCIATION WITH COALWORKERS´ PNEUMOCONIOSIS
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Pavel Urban
Rok: 2012, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
článek v odborném periodiku

Hodnocení tepelné zátěže
Zdeněk Jirák
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

INFLUENCE OF SLEEVE GASTRECTOMY ON BODY COMPOSITION: RESULTS FORM PILOT STUDY
Pavol Holéczy, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zdeněk Jirák, R Végh, Zdeněk Švagera ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organizmu
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák, Karel Kabele, Stanislav Malý, Hana Tomášková
Rok: 2012, Topenářství, instalace
článek v odborném periodiku

Nařízení vlády 93 ze dne 29. února 2012, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl
Rok: 2012
poskytovatelem realizované výsledky

Nový přístup k hodnocení tepelně vlhkostních podmínek na pracovištích
Zdeněk Jirák, M. Jokl, Hana Tomášková, Zuzana Oleksiaková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, J. Nový, Josef Tvrdík ... další autoři
Rok: 2012, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Porovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku
Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Zuzana Oleksiaková, V. Šmajstrla, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, J. Kavková ... další autoři
Rok: 2012, Hygiena
článek v odborném periodiku

Vybrané kapitoly z pracovního lékařství
Zdeněk Jirák
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Analýza úmrtnosti u osob s diagnostikovanou silikózou v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organizmu
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák, Stanislav Malý, Karel Kabele, Hana Tomášková
Rok: 2011, Topenářství, instalace
článek v odborném periodiku

Příčiny úmrtnosti u černouhelných horníků v ČR v závislosti na onemocnění pneumokoniózou uhlokopů
Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, Zdeněk Jirák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Srovnání metod DXA a BIA u obézních žen indikovaných ke sleeve gastrektomii - pilotní studie
Vladislava Zavadilová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Adéla Chroboková
Rok: 2011, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Úmrtnost na zhoubná a nezhoubná onemocnění dýchací soustavy u osob s uznanou silikózou v České republice
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Úmrtnost u černouhelných horníků
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Výskyt metabolického syndromu u zdravotnických záchranářů Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje
Vladislava Zavadilová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, P. Koutníková, D. Růžičková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza úmrtnosti na zhoubná a nezhoubná onemocnění dýchacího systému u horníků s pneumokoniózou uhlokopů v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová
Rok: 2010, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Analýza úmrtnosti u černouhelných horníků v ČR v závislosti na diagnóze pneumokonióza uhlokopů
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza úmrtnosti u osob s diagnostikovanou silikózou v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

GLOBE STEREOTHERMOMETER - A NEW INSTRUMENT FOR MEASUREMENT AND EVALUATION OF IRREGULAR RADIANT - CONVECTIVE LOAD
Zuzana Oleksiaková, Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, Stanislav Malý ... další autoři
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karcinogenní riziko u černouhelných horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová, Vladislava Zavadilová ... další autoři
Rok: 2010
stať ve sborníku

Karcinogenní riziko u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Alexandra Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2010
stať ve sborníku

Pracovní zátěž a zdravotní stav hasičů
Zdeněk Jirák
Rok: 2010, Rescue report
článek v odborném periodiku

Příčiny úmrtnosti u černouhelných horníků v ČR v závislosti na onemocnění pneumokoniózou uhlokopů
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příčiny úmrtnosti u osob s diagnostikovanou silikózou v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Riziko rakoviny plic u černouhelných horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová, Vladislava Zavadilová ... další autoři
Rok: 2010, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Riziko rakoviny plic u pracovníků s uznanou silikózou v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Alexandra Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2010, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Úmrtnost na zhoubná a nezhoubná onemocnění dýchací soustavy u osob s uznanou silikózou v České republice
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Rok: 2010, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Vliv nerovnoměrné radiačně - konvekční tepelné zátěže na spolehlivost výkonu lidského činitele
Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Stanislav Malý
Rok: 2010, Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada bezpečnostního inženýrství
článek v odborném periodiku

Využití kulového stereoteploměru Jokl-Jirák pro měření radiační teploty
Zuzana Oleksiaková, Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, Stanislav Malý ... další autoři
Rok: 2010
stať ve sborníku

Zdravotní stav a fyzická zdatnost výjezdových skupin záchranářů zdravotnické záchranné služby Ostrava
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Marian Pažický
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intervenční individuální program redukce hmotnosti u pacientů s nadváhou a obezitou
Jana Vlčková, Vladislava Zavadilová, Hana Tomášková, Marek Bužga, D. Horáková, Zdeněk Jirák ... další autoři
Rok: 2009, Medicina Sportiva Bohemica&Slovaca
článek v odborném periodiku

Pneumokonióza a karcinom plic u černouhelných horníků v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku

Pneumokonióza a karcinom plic u černouhelných horníků v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku

Porovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku
Vladislava Zavadilová, Kamila Vlčková, Zuzana Oleksiaková, Marek Bužga, V. Šmajstrla, J. Kavková, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák ... další autoři
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Silicosis and Carcinogenic Risk in Workers in the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Alexandra Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2009, Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine
článek v odborném periodiku

Silicosis and Carcinogenic Risk in Workers in the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Alexandra Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2009, Central European J.of Occup. and Environm..medicine
článek v odborném periodiku

Srovnání rizika karcinomu plic u pracovníků se silikózou a u neexponované populace v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku

Srovnání rizika karcinomu plic u pracovníků se silikózou a u neexponované populace v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku

Srovnání rizika karcinomu plic u pracovníků se silikózou a u neexponované populace v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku

Carcinogenic Risk in Black-coal Miners with Pneumoconiosis in the Czech Republic
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová ... další autoři
Rok: 2008, Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine
článek v odborném periodiku

Comparsion of lung cancer risk in workers with silicosis and population in the Czech Republic
Anna Šplíchalová, H. Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku

Comparsion of Lung Cancer Risk in Workers with Silicosis and Population in the Czech Republic
Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku

Kulový stereoteploměr - nový přístroj pro měření a hodnocení nerovnoměrné radiačně-konvekční zátěže
Zdeněk Jirák, Miroslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, Hana Lehocká, Vladimír Kilián ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku

Kulový stereoteploměr - nový přístroj pro měření a hodnocení nerovnoměrné radiačně-konvekční zátěže
Zdeněk Jirák, Miroslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, Hana Lehocká, Vladimír Kilián ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku

Kulový stereoteploměr - nový přístroj pro měření a hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže
Zdeněk Jirák, M. Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, Hana Lehocká, L. Kilián ... další autoři
Rok: 2008, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Lung Cancer Risk in Black-coal Miners with Pneumoconiosis in the Czech Republic
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová ... další autoři
Rok: 2008, Epidemiology
článek v odborném periodiku

Lung Cancer Risk in Worker with Silicosis in the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2008, Epidemiology
článek v odborném periodiku

Lung Cancer Risk in Workers with Silicosis in the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová ... další autoři
Rok: 2008, Epidemiology
článek v odborném periodiku

Návrh hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže pomocí kulového stereoteploměru
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, D. Šebesta, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý, Hana Tomášková ... další autoři
Rok: 2008, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Návrh hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže pomocí kulového stereoteploměru
Zdeněk Jirák, Miroslav Jokl, Daniel Šebesta, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý ... další autoři
Rok: 2008, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Nerovnoměrná tepelná zátěž - výsledky subjektivního hodnocení
Zdeněk Jirák, Šárka Bernatíková, M. Jokl, Hana Tomášková, Stanislav Malý, Vladimír Kilián ... další autoři
Rok: 2008, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Odezva fyziologických ukazatelů na nerovnoměrnou radiační zátěž v experimentálních podmínkách v klimatické komoře
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, M. Jokl, Šárka Bernatíková, D. Šebesta, Stanislav Malý, Vladimír Kilián ... další autoři
Rok: 2008, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Problematika karcinomu plic u osob profesionálně exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v epidemiologických studiích.
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilova
Rok: 2008
stať ve sborníku

Riziko karcinomu plic u horníků uhelných dolů s odškodnitelnou formou uhlokopské pneumokoniózy v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku

Riziko karcinomu plic u pracovníků s diagnostikovanou silikózou v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová ... další autoři
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Riziko karcinomu plic u pracovníků s diagnostikovanou silikózou v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2008, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Riziko karcinomu plic u pracovníků s odškodnitelnou formou uhlokopské pneumokoniózy a silikózy v České republice
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku

Riziko karcinomu plic u pracovníků s odškodnitelnou formou uhlokopské pneumokoniózy a silikózy v České republice
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku

Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého - přehledová studie
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého - přehledová studie
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice.
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Riziko rakoviny plic u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice.
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilova
Rok: 2008
stať ve sborníku

Silicosis and Carcinogenic Risk in Workers in the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2008, Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2008
článek v odborném periodiku

Silicosis and Carcinogenic Risk in Workers in the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová ... další autoři
Rok: 2008, Central European Journal of Occupational and Enviromental Medicine
článek v odborném periodiku

Silikóza a karcinogenní riziko u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku

Silikóza a karcinogenní riziko u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku

Silikóza a karcinogenní riziko u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku

Srovnání rizika karcinomu plic u horníků s odškodnitelnou formou pneumokoniózy a u neexponované populace v Ćeské republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová ... další autoři
Rok: 2008, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Srovnání rizika karcinomu plic u horníků s odškodnitelnou formou pneumokoniózy a u neexponované populace v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová ... další autoři
Rok: 2008, Pracovní Lékařství
článek v odborném periodiku

Šetření zdravotního stavu pracovníků zdravotnické záchranné služby územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje Ostrava
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Vladislava Zavadilová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Comparison of Various Methods for Assessment of Body Fat
Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Dagmar Horáková, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparison of Various Methods for Assessment of Body Fat
Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Dagmar Horáková, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2007, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Globe Stereo - A New Device for Measurement of Irregular Radiation Load in the Environment and occupational Settings
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, J. Rozsypal, Hana Lehocká, Vladimír Kilián, Stanislav Malý ... další autoři
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Globe Stereo Thermometer - A New Device for Measurement of Irregular Radiation Load in the Environment and occupational Settings
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, J. Rozsypal, Hana Lehocká, Vladimír Kilián, Stanislav Malý ... další autoři
Rok: 2007, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Influence of combined operation of Radiation and Convection Heat on Reliability of professional Performance
Stanislav Malý, A. Hladký, Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák, Šárka Bernatíková, M. Pražáková, I. Maclová, K. Malčíková ... další autoři
Rok: 2007, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Influence of combined Operation of Radiation and Convection Heat on Reliability of Professional Performance
Stanislav Malý, Aleš Hladký, A. Hladký, Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák, Šárka Bernatíková, M. Pražáková, I. Maclová ... další autoři
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lung Cancer Risk in Workers exposed to Silica in the Czech Republic
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Rok: 2007, Central european Journal of public Health
článek v odborném periodiku

Lung Cancer Risk in Workers exposed to Silica in the Czech Republic
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nerovnoměrná tepelná zátěž - výsledky subjektivního hodnocení
Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, J. Rozsypal, D. Šebesta, Stanislav Malý ... další autoři
Rok: 2007
stať ve sborníku

Obesity as Determinant of Health - Intervention individidual reduction Programme of Weight for Patients with Overweight and Obesity
Jana Vlčková, Vladislava Zavadilová, Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Dagmar Horáková
Rok: 2007, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Obesity as Determinant of Health - Intervention Individual Reduction Programme of Weight for Patients with Overweight and Obesity
Jana Vlčková, Vladislava Zavadilová, Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Dagmar Horáková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Response of human Body to irregular radiation Load
Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, J. Rozsypal, D. Šebesta, Stanislav Malý ... další autoři
Rok: 2007, Central European Journal of public Health
článek v odborném periodiku

Response of human Body to irregular radiation Load
Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, J. Rozsypal, D. Šebesta, Stanislav Malý ... další autoři
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Response of human Body tu irregular radiation Load
Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, J. Rozsypal, D. Šebesta, Stanislav Malý ... další autoři
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého - přehledová studie
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současné poznatky o fyzické zátěži pracovníků zdravotní záchranné služby územního střediska Ostrava
Marek Bužga, Vladimír Jiřišta, Zdeněk Jirák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Srovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku
Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Eva Lysová, Dagmar Horáková, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2007
stať ve sborníku

Use of globe stereo Thermometer for Evaluation of irregular radiation Load
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, D. Šebesta, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý ... další autoři
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Use of globe Stereo Thermometer for Evaluation of irregular radiation Load
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, D. Šebesta, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý ... další autoři
Rok: 2007, Central european Journal of public Health
článek v odborném periodiku

Využití kulového stereoteploměru pro hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, J. Rozsypal, Hana Lehocká, Vladimír Kilián ... další autoři
Rok: 2007
stať ve sborníku

Dusts Containing Quartz and Carcinogenicity Risk in Mines
Hana Tomášková, K.C. Donnelly, Zdeněk Jirák, Leslie H. Cizmas, Milena Menzlová, František Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

Karcinogenní riziko průmyslových prachů s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého
Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká
Rok: 2006,
článek v odborném periodiku

Karcinogenní riziko průmyslových prachů s obsahem krystalické formy oxidu křemíčitého
Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, H. Tomášková, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká
Rok: 2006, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Návrh změny mikroklimatické části vládního nařízení č. 178/2001 Sb. v platném znění
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák
Rok: 2006, Topenářství a instalace
článek v odborném periodiku

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2006
stať ve sborníku

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2006
stať ve sborníku

Carcinogenicity risk in black-coal mines - epidemiological study
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Carcinogenicity risk in black-coal mines - epidemiological study
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005, Epidemiology
článek v odborném periodiku

Carcinogenicity risk in black-coal mines - epidemiological study
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Carcinogenicity risk in black-coal mines - epidemiological study
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005, Epidemiology
článek v odborném periodiku

Fyzická zátěž; Práce v nepříznivých tepelně vlhkostních podmínkách
Zdeněk Jirák, P. Brhel, M. Manoušková, E. Hrnčíř
Rok: 2005,
kapitola v odborné knize

Fyziologie a psychologie práce
Zdeněk Jirák, Bohumil Vašina, Marek Bužga
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyziologie práce a ergonomie - e-learningový kurz
Zdeněk Jirák, Marek Bužga, Hana Tomášková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyziologie pro bakalářské studium na ZSF OU (druhé přepracované vydání)
Zdeněk Jirák, A Kolektiv
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Návrh změny mikroklimatické části vládního nařízení č. 178/2001 v platném znění
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák
Rok: 2005
stať ve sborníku

Nový způsob hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže člověka.
M. Jokl, Zdeněk Jirák, D. Šebesta
Rok: 2005, Vytápění, větrání, instalace
článek v odborném periodiku

Objektivní měření tepelné asymetrie - kulový stereoteploměr
Luboš Vajner, Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák
Rok: 2005
stať ve sborníku

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005
stať ve sborníku

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2005
stať ve sborníku

Dusts containing quartz and carcinogenity risk in mines: Epidemiological study
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Vladislava Zavadilová, Hana Lehocká
Rok: 2004
stať ve sborníku

Dusts containing quartz and carcinogenity risk in mines: Epidemiological study
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Vladislava Zavadilová, Hana Lehocká
Rok: 2004
stať ve sborníku

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Hana Tomášková, Hana Lehocká, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů
Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, Hana Tomášková, Hana Lehocká, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Pracovně - lékařská péče poskytovaná oddělením fyziologie práce Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
Hana Lehocká, Zdeněk Jirák, V. Straková, M. Krygel, I. Strnadelová, G. Zdařilová, Ivona Zavacká, Marek Bužga, Vladimír Kilián, M. Kubešová, M. Sedláčková ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Program rozvoje bakalářských studijních programů, Boloňská deklarace, přijato pro obor Ochrana veřejného zdraví na roky 2002-2004
Milena Menzlová, Zdeněk Jirák
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 15 - 18 let za posledních 25 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Z. Tučníková, Vladislava Zavadilová ... další autoři
Rok: 2004, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 15 - 18 let za posledních 25 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Z. Tučníková, Vladislava Zavadilová ... další autoři
Rok: 2004, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 45 až 60 let za posledních 25 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zuzana Čermáková, Zdeněk Tesař ... další autoři
Rok: 2004, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 45 až 60 let za posledních 25 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zuzana Čermáková, Zdeněk Tesař ... další autoři
Rok: 2004, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Zuzana Čermáková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Zuzana Čermáková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví
Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, Milena Menzlová, Hana Lehocká, Hana Tomášková, Václav Škoda, Radim Holuša, J. Kubáčková ... další autoři
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví
Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, Milena Menzlová, Hana Lehocká, Hana Tomášková, Václav Škoda, Radim Holuša, J. Kubáčková ... další autoři
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví
Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, Milena Menzlová, Hana Lehocká, Hana Tomášková, Václav Škoda, Radim Holuša, J. Kubáčková ... další autoři
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví
Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, Milena Menzlová, Hana Lehocká, Hana Tomášková, Václav Škoda, Radim Holuša, J. Kubáčková ... další autoři
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Effect of  physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Effect of  physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Effect of physical activity and life style on physical fitness and selected biomarkers of health state of the young population aged from 15 to 19 years
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Rok: 2003, Finnish sports and exercise medicine - E-magazine
článek v odborném periodiku

Effect of physical activity and life style on physical fitness and selected biomarkers of health state of the young population aged from 15 to 19 years
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Rok: 2003, Finnish sports and exercise medicine - E-magazine
článek v odborném periodiku

Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Antonina Cebulska-Wasilewska, Hana Tomášková, Et Al., Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková ... další autoři
Rok: 2003, IOS Press
kapitola v odborné knize

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Antonina Cebulska-Wasilewska, Hana Tomášková, Et Al., Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková ... další autoři
Rok: 2003, IOS Press
kapitola v odborné knize

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Antonina Cebulska-Wasilewska, Hana Tomášková, Et Al., Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková ... další autoři
Rok: 2003, IOS Press
kapitola v odborné knize

Fyziologie pro bakalářské studium na ZSF OU
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Lubomír Dobiáš, Marek Bužga
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Krevní laktát po maximální ergometrické zátěži u zdravých a kardiaků
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, D. Dvorníková, J. Flégrová, J. Netopilíková ... další autoři
Rok: 2003, Cardio 3
článek v odborném periodiku

Krevní laktát po maximální ergometrické zátěži u zdravých a kardiaků.
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, D. Dvorníková, J. Netopilíková, J. Flégrová ... další autoři
Rok: 2003
stať ve sborníku

Krevní laktát po maximální ergometrické zátěži u zdravých a kardiaků.
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, D. Dvorníková, J. Netopilíková, J. Flégrová ... další autoři
Rok: 2003
stať ve sborníku

Krevní laktát po maximální zátěži u zdravých a kardiaků
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Zdeněk Jirák, Marek Bužga, D. Dvorníková, J. Flégrová, J. Netopilíková ... další autoři
Rok: 2003
stať ve sborníku

Návrh kriterií pro začleňování hasičů z hlediska fyzické zdatnosti a tepelné odolnosti
Zdeněk Jirák, J. Chaloupka, Samuel Lvončík
Rok: 2003, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Pracovně tepelná zátěž a požadavky na zdravotní stav hasičů
Zdeněk Jirák
Rok: 2003
stať ve sborníku

Program rozvoje bakalářských studijních programů., rok řešení 2002, Tématický okruh Veřejné zdravotnictví, studijní obor Ochrana veřejného zdraví
Milena Menzlová, Lubomír Dobiáš, Zdeněk Jirák
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Program rozvoje bakalářských studijních programů., rok řešení 2002, Tématický okruh Veřejné zdravotnictví, studijní obor Ochrana veřejného zdraví
Milena Menzlová, Lubomír Dobiáš, Zdeněk Jirák
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Program rozvoje bakalářských studijních programů, studijní obor Ochrana veřejného zdraví.Schváleno v r. 2001, předpokládaný termín zahájení stud. roku 2002/2003.
Milena Menzlová, Zdeněk Jirák
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Trend od fitness and selected anthropological characteristics of the young population in the North Moravian region (Czech republic) in the past 25 years
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Hana Tomášková, Markéta Křenková
Rok: 2003, Anthropologie
článek v odborném periodiku

Trend od fitness and selected anthropological characteristics of the young population in the North Moravian region (Czech republic) in the past 25 years
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Hana Tomášková, Markéta Křenková
Rok: 2003, Anthropologie
článek v odborném periodiku

Trend of fitness and selected antropological charakteristics of young population in the North Moravia region in past 25 years.
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Hana Tomášková, Markéta Křenková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Trend of fitness and selected antropological charakteristics of young population in the North Moravia region in past 25 years.
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Hana Tomášková, Markéta Křenková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Vývoj fyzické zdatnosti a vybraných antropometrických ukazatelů dospívající populace moravskoslezského regionu za posledních 25 let.
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Hana Tomášková, Markéta Křenková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Vývoj fyzické zdatnosti a vybraných antropometrických ukazatelů dospívající populace moravskoslezského regionu za posledních 25 let.
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Hana Tomášková, Markéta Křenková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Závěrečná zpráva VZO: Zdravotní stav a fyzická zdatnost populace SM regionu ve vztahu ke způsobu života a podmínkám životního a pracovního prostředí na přelomu 20. a 21. století
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zdeněk Tesař ... další autoři
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Závěrečná zpráva VZO: Zdravotní stav a fyzická zdatnost populace SM regionu ve vztahu ke způsobu života a podmínkám životního a pracovního prostředí na přelomu 20. a 21. století
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zdeněk Tesař ... další autoři
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček
Rok: 2002, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES
článek v odborném periodiku

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček
Rok: 2002, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES
článek v odborném periodiku

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček
Rok: 2002, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES
článek v odborném periodiku

Exposure to dusts containing quarz and human carcinogenity
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková ... další autoři
Rok: 2002
stať ve sborníku

Exposure to dusts containing quarz and human carcinogenity.
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková ... další autoři
Rok: 2002
stať ve sborníku

Exposure to dusts containing quarz and human carcinogenity.
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková ... další autoři
Rok: 2002
stať ve sborníku

Fyzická zdatnost a zdravotní stav hasičského dorostu
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Rok: 2002, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Fyzická zdatnost a zdravotní stav hasičského dorostu
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Rok: 2002, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Kapitoly Fyziologie práce, Práce v nepříznivých tepelně vlhkostních podmínkách. In Vybrané kapitoly z praconího lékařství.
Zdeněk Jirák
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Krátkodobě a dlouhodobě únosná tepelná zátěž-její měření a hodnocení
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Krátkodobě a dlouhodobě únosná tepelná zátěž-její měření a hodnocení
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Krevní laktát po ergometrii do maxima u zdravých a kardiaků
Jaroslav Šimíček, Jiřina Ungerová, Marek Bužga, Zdeněk Jirák
Rok: 2002
stať ve sborníku

Návrh kritérií pro jednotný postup při lékařském posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu povolání a poskytování závodní preventivní péče příslušníkům hasičského záchranného sboru ČR
Jiří Chaloupka, Zdeněk Jirák, Samuel Lvončík
Rok: 2002, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Optimální a přípustné tepelně vlhkostní podmínky na pracovištích a v obytných interiérech budov
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák
Rok: 2002
stať ve sborníku

Posuzování dynamiky vývoje u silikózy a uhlokopské pneumokoniózy
Jan Slepička, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová
Rok: 2002, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Posuzování dynamiky vývoje u silikózy a uhlokopské pneumokoniózy
Jan Slepička, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová
Rok: 2002, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Tepelná a chladová zátěž zaměstnanců supermarketů
Zdeněk Jirák
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vliv fyzické aktivity a životního stylu na vybrané biomarkery zdravotního stavu populace hochů a dívek severomoravského regionu ve věku 15 až 19 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Z. Tučníková, Marek Bužga, Markéta Křenková, Ivona Zavacká ... další autoři
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vliv fyzické aktivity a životního stylu na vybrané biomarkery zdravotního stavu populace hochů a dívek severomoravského regionu ve věku 15 až 19 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Z. Tučníková, Marek Bužga, Markéta Křenková, Ivona Zavacká ... další autoři
Rok: 2002
stať ve sborníku

Zátěž hasičů a režim práce a odpočinku při ostrých zásazích
Zdeněk Jirák, J. Chaloupka, Samuel Lvončík
Rok: 2002, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Fyzická zdatnost a zdravotní stav hasičského dorostu
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Fyzická zdatnost a zdravotní stav hasičského dorostu
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Fyzická zdatnost a zdravotní stav hasičského dorostu
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Fyzická zdatnost a zdravotní stav hasičského dorostu
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Genetic toxicology and life protection
Lubomír Dobiáš, Milan Myška, Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák
Rok: 2001,
kapitola v odborné knize

Genetic Toxicology And Life Protection
Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák
Rok: 2001, Journal of Health Management And Public Health
článek v odborném periodiku

Genetic Toxicology And Life Protection
Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák
Rok: 2001, Journal of Health Management And Public Health
článek v odborném periodiku

Genetic Toxicology And Life Protection
Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák
Rok: 2001, Journal of Health Management And Public Health
článek v odborném periodiku

Hodnocení práce a pracovních podmínek podle nové legislativy-fyziologie práce a ergonomie
Samuel Lvončík, Zdeněk Jirák
Rok: 2001
stať ve sborníku

Fyzická zdatnost a zdravotní stav mládeže ve věku 15 až 19 let v závislosti na pohybové aktivitě
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Fyzická zdatnost a zdravotní stav mládeže ve věku 15 až 19 let v závislosti na pohybové aktivitě
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Fyzická zdatnost hasičského dorostu
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Fyzická zdatnost hasičského dorostu
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Genetická toxikologie a ochrana života
Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Návrh kritérií pro začleňování hasičů z hlediska fyzické zdatnosti a tepelné odolnosti.
Zdeněk Jirák, Samuel Lvončík
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fyziologie práce dorostu
Zdeněk Jirák
Rok: 1999
stať ve sborníku

Zátěž hasičů a režim práce a odpočinku při ostrých zásazích
Jiří Chaloupka, Zdeněk Jirák, Samuel Lvončík
Rok: 1999
stať ve sborníku

Hygiena práce v základních výrobních odvětvích
Zdeněk Jirák
Rok: 1998, Institut pro další vzdělávání pracovníku ve zdravotnictví
odborná kniha

Hygiena práce v základních výrobních odvětvích / II. díl
Zdeněk Jirák
Rok: 1998, CIVOP [Centrum informací a vzdělávání ochrany]
odborná kniha

Nejvyšší přípustná koncentrace prachu černouhelných dolu
Zdeněk Jirák
Rok: 1998, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Nepřípustná koncentrace respirabilní frakce dulních prachu
Zdeněk Jirák
Rok: 1998, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Ověření predikční metody stanovení dlouhodobé a krátkodobé únosné doby práce podle ISO 7933
Milan Jokl, Hana Jiráková, Zdeněk Jirák
Rok: 1998, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Požadavky na vyšetoení v rámci preventivních prohlídek pracovníku na rizikových pracovištích
Olga Balcarová, Aleš David, Zdeněk Jirák
Rok: 1998, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Užití osobní ochrany dýchacích cest v hornictví a hutnictví
Zdeněk Jirák
Rok: 1998, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Vliv životního prostředí na zdraví
Milan Jokl, Hana Jiráková, Petr Bajgar, Zdeněk Jirák
Rok: 1998, International Journal of Environmental Health Research
článek v odborném periodiku

Závěrečná zpráva dílčí části grantového projektu č.17: Stanovení systému pro výběr, hodnocení a kontrolu příslušníků PO - Výsledky hodnocení energetické zátěže hasičů v průběhu jejich pracovní směny.
Zdeněk Jirák
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR. Reg. č.: 2816-3
Milena Menzlová, V. Straková, H. Tomášková, Anna Šplíchalová, Zdeněk Jirák
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

A proposal for the Assessment of Long-Term and Short-Term Tolerable Hygrothermal Mikroklimatic Conditions
Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák, Hana Jiráková, Petr Bajgar
Rok: 1997, Indoor Built Environ.
článek v odborném periodiku

Long-term and short-term tolerable work-time in a hot environment
Miroslav Jokl, Hana Jiráková, Petr Bajgar, Zdeněk Jirák
Rok: 1997, International Journal of Environmental Health Research
článek v odborném periodiku

Možnosti predikce tepelné zátěže a reakce organismu v pruběhu zásahu pomocí výpočetního programu
Zdeněk Jirák, Samuel Lvončík, H. Tomášková
Rok: 1997, SPBI Spectrum
článek v odborném periodiku

The Assessment Proposal for Long-Term and Short-Term Tolerable Hygrothermal Microclimatic Conditions
Zdeněk Jirák, Hana Jiráková, Petr Bajgar
Rok: 1997, Physiol. Res.
článek v odborném periodiku

Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR. Reg. č.: 2816-3 Screeningové šetření rizika onemocnění pohybového systému a určení jeho hlavních determinant, I. a II. díl.
Milena Menzlová, V. Straková, H. Tomášková, Anna Šplíchalová, Zdeněk Jirák
Rok: 1997
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Ověření predikční metody stanovení dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce podle ISO 7933: 1989 (E) a návrh kritérií pro hodnocení dlouhodobě a krátkodobě únosných mikroklimatických podmínek
Milan Jokl, Hana Jiráková, Zdeněk Jirák
Rok: 1996, Physiological Research
článek v odborném periodiku

Požadavky na rentgenové vyšetření v rámci preventivních prohlídek pracovníku na rizikových pracovištích
Olga Balcarová, Alois David, Zdeněk Jirák
Rok: 1996, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Závodní preventivní péče u nás a v zemích EU
Milan Tuček, Zdeněk Jirák
Rok: 1996, Zdravotnické noviny
článek v odborném periodiku

Hygiena práce - Chemické látky v životním a pracovním prostředí
Lubomír Dobiáš, Zdeněk Jirák, Michael Vít
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nejvyšší přípustná koncentrace respirační frakce důlních prostorů Ostravsko-karvinských černouhelných dolů stanovena na základě rozboru plic zemřelých horníků
Václav Škoda, Josef Tvrdík, Zdeněk Jirák
Rok: 1995, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Ověření predikční metody stanovení dlouhodobé a krátkodobé únosné doby práce podle ISO 7933: (E) a návrh kritérií pro hodnocení dlouhodobě a krátkodobě únosných mikroklimatických podmínek
Miroslav Jokl, Hana Jiráková, Zdeněk Jirák
Rok: 1995, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Tepelně vlhkostní podmínky
Miroslav Cikrt, Zdeněk Jirák, Bohuslav Málek
Rok: 1995, CIVOP (Centrum informací a vzdělávání ochrany práce,s.r.o.)
odborná kniha

Užití osobní ochrany dýchacích cest v hornictví a hutnictví
Zdeněk Jirák
Rok: 1995, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Ověření testu acetylace sulfadimidinu jako ukazatele individuální vnímavosti k onemocnění uhlokopskou pneumokoniózou
Milena Menzlová, Zdeněk Jirák, Jaroslava Havránková, L. Eisler, Josef Tvrdík
Rok: 1994, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Ověření testu acetylace sulfadimidinu jako ukazatele individuální vnímavosti k onemocnění uhlokopskou pneumokoniózou
Milena Menzlová, Zdeněk Jirák, Jaroslava Havránková, L. Eisler, Josef Tvrdík
Rok: 1994, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Structural and transport properties of YBa2Cu3-yCoyO7-x solid solutions
Emil Pollert, David Sedmidubský, Karel Knížek, Zdeněk Jirák, Petr Vašek, Ivan Janeček ... další autoři
Rok: 1992, Physica C
článek v odborném periodiku

Comparison of Lung Cancer Risk in Workers with Silicosis and Population in the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková ... další autoři
Rok:
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
IERSVErgonomia, patologie da sovraccarico
KONHOKonzultační hodiny
SERSVErgonomia, patologie da sovraccarico
EKUDKEpidemiologie kuřáctví
EKUDPEpidemiologie kuřáctví
EKUPHEpidemiologie kuřáctví
EKUPKEpidemiologie kuřáctví
EPCDKEpidemiologie nádorů
EPCDPEpidemiologie nádorů
EPKDKEpidemiologie kardiovaskulárních nemocí
EPKDPEpidemiologie kardiovaskulárních nemocí
EPKPHEpidemiologie kardiovaskulárních nemocí
EPKPKEpidemiologie kardiovaskulárních nemocí
EPOPHEpidemiologie nádorů
EPOPKEpidemiologie nádorů
EPVZ2Epidemiologie neinfekčních onemocnění
EP1LFEpidemiologie I.
HPVZPHygiena práce - praxe
HZZPPHodnocení zdrav. způs. k práci
MPPVZVyšetřovací metody v prac.- lék.péči
NEPOVNemoci z povolání
OZRPROdhad zdravotních rizik pro prům. a reg.
PLVZ1Hyg. práce a prac. lékařství 1
PLVZ2Hyg. práce a prac. lékařství 2
PPFVZOdb. praxe z fyziol. a psychol.práce
SZZK1Hygiena práce a pracovní lékařství
UPLLFÚvod do pracovního lékařství
VMPLPVyš. metody v prac. lék. péči
Y9EP1Epidemiology I.
Y9UPLIntroduction to occupational medicine
ZPAVZRizika pracovní zátěže pohyb. aparátu
0IHPPHygiena práce - praxe
0IHP1Hyg. práce a prac. lékařství 1
0IHP2Hyg. práce a prac. lékařství 2
0INZKNemoci z povolání
0INZPNemoci z povolání
0IVMKVyš. metody v prac. lék. péči
0IVMLVyš. metody v prac. lék. péči
0IVMPVyšetřovací metody v prac.- lék.péči
0IZPARizika pracovní zátěže pohyb. aparátu
0IZZPZávěrečná zkouška z praxe
0IZZ1Hygiena práce a pracovní lékařství
3ZHEPZáklady hygieny a epidemiologie
9EKUKEpidemiologie kuřáctví
9EKUPEpidemiologie kuřáctví
9EPCKEpidemiologie nádorů
9EPCPEpidemiologie nádorů
9EPEKOborová zkouška z epidemiologie
9EPEPOborová zkouška z epidemiologie
9EPKKEpidemiologie kardiovaskulárních nemocí
9EPKPEpidemiologie kardiovaskulárních nemocí
9EP1LEpidemiologie I.
9FPEKFyziologie práce a ergonomie
9FPEPFyziologie práce a ergonomie
9UPLLÚvod do pracovního lékařství
1PATZPatofyziologie tělesné zátěže
FPEDKFyziologie práce a ergonomie
FPEDPFyziologie práce a ergonomie
FPEPHFyziologie práce a ergonomie
FPEPKFyziologie práce a ergonomie


AutorNázev práceTypRok
Tekielová DenisaPracovní podmínky a zdravotní stav báňských záchranářůdiplomová 2014 
Drobková MichaelaVýskyt atopie u osob s kontaktní alergickou dermatitidoudiplomová 2011 
Šlachtová MarcelaEpidemiologie a prevence karcinomu prostatydiplomová 2011 
Illéš TomášPosouzení pracovně tepelné zátěže na vybraném pracovištidiplomová 2009 
Macháčková JitkaKorelace mezi echokardiografickým nálezem a maximálním aerobním výkonem u vrcholových sportovců.diplomová 2009 
Jurasová ZuzanaPosouzení účinnosti intervenční program redukce nadváhy a obezity změnou pohybového a výživového režimu - 2.diplomová 2007 
Lysová EvaPosouzení účinnosti intervenční program redukce nadváhy a obezity změnou pohybového a výživového režimu 1.diplomová 2007 
Pektor RadimReakce organismu na nerovnoměrnou tepelnou zátěždiplomová 2007 
Cvejnová MiroslavaStravovací režim posluchačů ZSF OUdiplomová 2006 
Judasová JindřiškaStravovací režim posluchačů ZSF OU - Zábřehdiplomová 2006 
Řeřichová KateřinaVliv dlouhodobého vytrvalostního tréninku na fyzickou zdatnost běžné netrénované populacediplomová 2006 
Slowik ReginaOchrana zdraví a bezpečnost při práci ve zdravotnictví se zaměřením na fyzickou zátěždiplomová 2006 
Nekorancová DagmarHodnocení úspěšnosti redukce hmotnosti pomocí cvičeníbakalářská 2013 
Zelová EvaVliv cvičení metodou Nordic Walking na stav fyzické zdatnosti a stav pohybového systémubakalářská 2012 
Bohatá BarboraSrovnání metod na stanovení množství tělesného tukubakalářská 2008 
Jurasová ZuzanaMetodika měření procenta tuku u dospívající mládeže ve věku 15 až 20 letbakalářská 2005 
Lysová EvaMetodika měření procenta tuku u dospělé populace ve věku 45 až 60 letbakalářská 2005 


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub