Konference Ochrana veřejného zdraví - výzvy pro mladou generaci

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Ústav ochrany veřejného zdraví, fakulta Zdravotnických studií, Ostravská univerzita v Ostravě
pořádá pod záštitou děkana Fakulty zdravotnických studií Ostravské univerzity konferenci

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – VÝZVY PRO MLADOU GENERACI
PUBLIC HEALTH PROTECTION – CHALLENGES FOR THE YOUNG GENERATION

Konference pro mladé odborníky do 35 let

 

Podle Vyhlášky MZ ČR č. 321/2008 Sb. přináleží za každý den účasti na této mezinárodní konferenci pro všechny zdravotnické obory 5 kreditů, ze přednesení vlastní přednášky nebo autorství posteru 15 kreditů, za spoluautorství na přednášce nebo přednesení cizí přednášky 10 kreditů a za spoluautorství posteru 5 kreditů.

Termín

  • 5. - 6. březen 2009

Více informací:


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022