Humanitární dialog Evropské komise

Ve dnech 21. až 23. března proběhla rozsáhlá on-line akce „Humanitární dialogy“, pořádaná Evropským humanitárním fórem pod záštitou Evropské komise s předsednictvím Francie. Česká republika, jako následující předsednická země, organizovala sekci „Snižování rizik katastrof v kontextu fragility společnosti a klimatické změny“, které se jako zástupce Platformy pro snižování rizik katastrof ČR zúčastnil také prof. Pavel Danihelka, pracovník Ústavu epidemiologie a veřejného zdraví LF OU.

Diskuse dospěla ke shodě, že ke snížení zranitelnosti společnosti a k přechodu od reaktivního k proaktivnímu řešení je nutný přístup založený na koordinovaném úsilí všech aktérů, kteří pracují napříč vztahem humanitární spolupráce a rozvoje.


Evropský dialog


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 04. 2022