OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Rastislav Maďar

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
místnost, podlaží, budova: ZY 360, budova ZY
funkce:vedoucí ústavu
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1786
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.rastislav-madar.com

Vzdělání

1991 – 1997MUDr. Jesseniova lékařská fakulta Univerzity Komenského
1987 – 1991Gymnázium J.G. Tajovského, Banská Bystrica

Kvalifikace

2016Master of Business Administration (MBA)
2007Habilitace docentem veřejného zdravotnictví
2001Ph.D. Lékařská fakulta univerzity Komenského, Bratislava

Zaměstnání, praxe

2017 – dosudLékařská fakulta OU v Ostravě
2009 – dosudCentra očkování a cestovní medicíny Avenier
2005 – 2009Fakulta zdravotnických studií OU v Ostravě
1997 – 2005Jesseniova lékařská fakulta UK v Martině

Odborné zaměření

Epidemiologie, infection-control, public health

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Fellow of the Faculty of Travel Medicine, the Royal College of Physicians and Surgeons - FFTM RCPS (Glasg.)
Očkování a cestovní medicína – předseda redakční rady
Fórum infekční, tropické a cestovní medicíny – prezident
Koalice pro podporu očkování – prezident
Nozokomiální nákazy – vice-prezident
World Federation for Hospital Sterile Services – General Assembly member, country representative
Člen Evropské pracovní skupiny pro klíšťovou encefalitidu – ISW-TBE
Člen International Society of Travel Medicine - ISTM
Člen České lékařské komory a České lékařské společnosti JEP


Všechny publikace

Maďar, R. Epidemie ve světě a další epidemiologické aktuality. Očkování a cestovní medicína. 2017, roč. 8, č. 2, s. 49-50. ISSN 1804-493X.
Maďar, R. Klíšťová encefalitida - aktuální vývoj. Očkování a cestovní medicína. 2017, roč. 8, č. 2, ISSN 1804-493X.
Maďar, R. Očkování doporučené pro dospělý věk v ordinacích primární péče. Practicus. 2017, roč. 16, č. 7, s. 50-2. ISSN 1213-0494.
Maďar, R. Přírodní katastrofy-epidemiologie, doporučené postupy. Očkování a cestovní medicína. 2017, roč. 8, č. 1, ISSN 1804-493X.
Maďar, R. Zdravotní rizika cestování dětí do ciziny. Florence. 2017, č. 11, s. 8-9. ISSN 1801-464X.
Maďar, R. Česká republika na prvním místě počtu případů klíšťové encefalitidy. Očkování a cestovní medicína. 2016, roč. 7, č. 1, s. 27-28. ISSN 1804-493X.
Maďar, R. Dobrovolné očkování v adolescentním věku. Pediatrie pro praxi. 2016, roč. 17, č. 2, s. 82-3. ISSN 1213-0494.
Maďar, R. Humanitární mise Malawi 2016. Očkování a cestovní medicína. 2016, roč. 7, č. 2, s. 44-47. ISSN 1804-493X.
Maďar, R. Influenza ? patofyziologie, epidemiologie, prevence, terapie.. Očkování a cestovní medicína. 2016, roč. 7, č. 1, s. 20-22. ISSN 1804-493X.
Maďar, R. Nárůst horečky dengue u českých cestovatelů. Očkování a cestovní medicína. 2016, roč. 7, č. 2, s. 21-23. ISSN 1804-493X.
Maďar, R. Praktické informace k horečce Zika. Pediatrie pro praxi. 2016, roč. 17, č. 2, s. 121-121. ISSN 1213-0494.
Maďar, R. Virová hepatitida A s desítkami kontaktů po návratu ze Zanzibaru. Očkování a cestovní medicína. 2016, roč. 7, č. 2, s. 25-26. ISSN 1804-493X.
Maďar, R. Meningokové infekce a jejich prevence. Očkování a cestovní medicína. 2015, roč. 6, č. 2, s. 9-13. ISSN 1804-493X.
Maďar, R. Padělané léky a vakcíny v cizině-významný současné medicínský problém. Očkování a cestovní medicína. 2015, roč. 6, č. 2, s. 32-. ISSN 1804-493X.
Maďar, R. Aktuální gastroenteritidy nejen na cestách. Očkování a cestovní medicína. 2014, roč. 5, č. 2, ISSN 1804-493X.
Maďar, R. Klíšťová encefalitida-zajímavá fakta, aktuality a novinky. Očkování a cestovní medicína. 2014, roč. 5, č. 1, s. 17-18. ISSN 1804-493X.
Maďar, R. Mýty polopravdy a lži o očkování nesmí ovlivnit kvalitu preventivní zdravotní péče. Medicína pro praxi. 2014, roč. 11, s. 204-206. ISSN 1214-8687.
Maďar, R. Antivakcinační aktivity v ČR z pohledu integrity očkovacího kalendáře. Vakcinologie. 2013, č. 3, ISSN 1802-3150.
Maďar, R. Horečka dengue-nejčastější exotická viróza u našich cestovatelů. Očkování a cestovní medicína. 2013, roč. 2, č. 3, s. 30-33. ISSN 1804-493X.
Maďar, R. Jak překonat nízkou proočkovanost proti chřipce. Vakcinologie. 2013, č. 4, ISSN 1802-3150.
Maďar, R. Japonská encefalitida. Očkování a cestovní medicína. 2013, roč. 2, č. 3, s. 35-37. ISSN 1804-493X.
Maďar, R. Zaměřeno na Indii. Očkování a cestovní medicína. 2013, roč. 4, č. 1, s. 43-. ISSN 1804-493X.
Maďar, R. Nemocničné nákazy. Bedeker zdravia. 2009, roč. 5, č. 1, s. 46-47. ISSN 1337-2734.
Piegzová, L. a Maďar, R. Význam Clostridium difficile u nozokomiálních střevních infekcí. Martin: Beriss, 2009. Beriss, 2009. s. 39-40.
Piegzová, L. a Maďar, R. Význam Clostridium difficile u nozokomiálních střevních infekcí. In: VI. Martinské dni hygieny a verejného zdravotníctva. Martin: Jesseniova lékárska fakulta v Martine. 2009.
Maďar, R. Globální problémy veřejnéhho zdravotnictví 2008: vědecko-odborná konference [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Kelčíková, S., Straka, Š. a Maďar, R. Hygiena rúk-významný faktor prevencie exogénnych nozokomiálnych nákaz. Nozokomiálne nákazy. 2008, roč. 7, s. 1-15. ISSN 1336-3859.
Maďar, R., Baška, T. a Nováková, E. Kolonizácia MRSA u rezidentov v domovoch dochodcov a informovanosť personálu. In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi-V. 1. vyd. Martin: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2008. s. 317-320. ISBN 978-80-88866-58-9.
Maďar, R., Baška, T., Nováková, E. a Toršová, V. Kolonizácia MRSA v domovech důchodců. In: Sborník abstrakt (konference Slezské dny preventivní medicíny, 8.ročník). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 54-. ISBN 978-80-7368-467-9.
Maďar, R. Minimální požadavky pro absolvování předmětu EPIDEMIOLOGIE INFEKČNÍCH NEMOCÍ. Zvolen: Nakladatelství Medistar s.r.o., 2008. 40 s. ISBN 978-80-969980-0-5.
Maďar, R. a Piegzová, L. MRSA v domovech pro seniory. Existuje důvod pro obavy?. 2008, roč. 2008, č. 7, s. 1-8. ISSN 1336-3859.
Maďar, R. a Straka, Š. Nosičstvo meningokokov. In: Epidemiológia. 2.doplnené a aktualizované vydanie. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2008. s. 100-101. ISBN 978-80-223-2417-5.
Štefkovičová, M., Šimurka, P., Juračková, L., Hudečková, H. a Maďar, R. Nosocomial rotaviral gastroenteritis in paediatric departments. Cent Eur J Public Health. 2008, roč. 16, s. 12-16. ISSN 1803-1048.
Maďar, R. Ochrana zdraví na cestách 100+1 otázek a odpovědí. 1. vyd. Martin: Vydavatelstvo Osveta, 2008. 130 s. ISBN 978-80-8063-265-6.
Maďar, R. Ochrana zdravia na cestách: 100+1 otázok a odpovedí. 1. vyd. Martin: Vydavatelstvo Osveta, 2008. 133 s. ISBN 978-80-8063-285-4.
Maďar, R., Malechová, L. a Baška, T. Pneumococcal meningitis-comparsion of therapy and vaccination costs. Bratisl Lek Listy. 2008, roč. 87, č. 3, s. 130-132. ISSN 1336-0345.
Piegzová, L., Maďar, R., Toršová, V., Suchánková, L., Hufová, Bc., E., Havlů, P. a Valášková, J. Problematika MRSA kmenů v zařízeních pro seniory. In: Public Health Martin 2008. Martin. 2008.
Piegzová , L., Maďar, R., Toršová, V., Suchánková, L., Hufová, Bc., E., Havlů, P. a Valášková, J. Problematika MRSA kmenů v zařízeních pro seniory. In: Public Health Martin 2008. Martin. 2008.
Piegzová , L., Maďar, R., Toršová, V., Suchánková, L., Hufová, Bc., E., Havlů, P. a Valášková, J. Problematika MRSA kmenů v zařízeních pro seniory. In: Public Health Martin 2008. Martin. 2008.
Maďar, R. U lékaře v ordinaci:Jak se bránit žloutence: Edukace v praxi. DIAstyl. 2008, roč. 4, č. 6, s. 56-57. ISSN 1801-0547.
Maďar, R. Dodavatelské formy sterilizácie. In: Dezinfekcia a sterilizácia teória a prax-II. 2. vyd. Žilina: Vrana s.r.o., 2007. s. 134-136. ISBN 978-80-968248-3-0.
Maďar, R. Drakunkulóza,Krevní nákazy. In: Špeciálna epidemiológia. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. s. 340-341. ISBN 978-80-223-2301-7.
Maďar, R. Epidemiologie vybraných přenosných nemocí - podklady pro výuku ochrany veřejného zdraví. 1. vyd. Zvolen: Medistar s.r.o., 2007. 77 s. ISBN 978-80-969842-3-7.
Podstatová, R. a Maďar, R. Hygiena rukou v prevenci nozokomiálních infekcí. Sestra. 2007, roč. 17, č. 6, s. 52-56. ISSN 1210-0404.
Podstatová, R. a Maďar, R. Jak sestavit dezinfekční program. Sestra . 2007, roč. 17, s. 9-11. ISSN 1212-0404.
Podstatová, R. a Maďar, R. Jak sestavit dezinfekční program. Sestra. 2007, roč. 17, s. 9-11. ISSN 1212-0404.
Podstatová, R. a Maďar, R. Jak sestavit dezinfekční program. Sestra . 2007, roč. 17, s. 9-11. ISSN 1212-0404.
Podstatová, R. a Maďar, R. Jak sestavit dezinfekční program. Sestra. 2007, roč. 17, s. 9-11. ISSN 1212-0404.
Podstatová, R., Maďar, R., Sovová, E. a Fischerová, F. Mimořádné události v nemocnici. In: Jak přežít pobyt ve zdravotnickém zařízení 100+1 otázek a odpovědí pro pacienty. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Grada Publishing, 2007. s. 110-115. ISBN 978-80-247-1997-9.
Maďar, R. a Podstatová, R. Nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních. Sestra. 2007, roč. 17, č. 9, s. 24-25. ISSN 1210-0404.
Maďar, R. a Podstatová, R. Nozokomiálne pneumónie na JIS/ARO. In: Sborník abstrakt (slezské dny preventivní medicíny 2007). s. 10-. ISBN 80-7368-227-3.
Maďar, R. O zemích,kde člověk vidí lékaře prvně až před smrtí. Sestra. 2007, č. 10, s. 14-15. ISSN 1210-0404.
Maďar, R. Outsourcing sterilizačních služieb,áno či nie?. Nozokomiálne nákazy. 2007, roč. 6, č. 10, s. 37-40. ISSN 1336-3859.
Maďar, R. a Podstatová, R. Profesionální infekce ve zdravotnictví. Sestra. 2007, č. 10, s. 42-43. ISSN 1210-0404.
Glogerová, E., Toršová, V. a Maďar, R. Současné možnosti surveillance nozokomiálních nákaz na mezinárodní úrovni. Diagnóza v ošetřovatelství. 2007, roč. 3, č. 10, s. 284-286. ISSN 1801-1349.
Glogerová, E., Toršová, V. a Maďar, R. Současné možnosti surveillance nozokomiálních nákaz na mezinárodní úrovni. In: Sborník abstrakt (Slezské dny preventivní medicíny 2007). s. 78-. ISBN 80-7368-227-3.
Maďar, R. a Podstatová, R. Společnost prevence nozokomiálních nákaz. Diagnóza v ošetřovatelství. 2007, roč. 3, č. 9, s. 275-. ISSN 1801-1349.
Maďar, R., Maslenová, D. a Ranostajová, K. Ungewöhnliche Häufung von Creutzfeldt-Jakob-Fällen in zwei Regionen der Slowakei und deren Auswirkungen auf die ZSVAs. In: Zentral sterilisation Suppl.1. Verlag GmbH, 2007. s. 83-. ISBN 1612-0108.
Podstatová, R. a Maďar, R. Zdravotnická dokumentace MRSA. In: Sborník abstrakt (Slezské dny preventivní medicíny 2007). s. 12-. ISBN 80-7368-227-3.
Podstatová, R. a Maďar, R. Zkušenosti mohou pomoci jiným (editorial). Nozokomiálne nákazy. 2007, roč. 6, č. 10, s. 1-2. ISSN 1336-3859.
Maďar, R., Maslenová, D. a Ranostajová, K. Zvýšený výskyt Creutzfeldt-Jakobovej choroby v niektorých lokalitách na Slovensku a prevencia nozokomialneho prenosu. Nozokomiálne nákazy. 2007, roč. 6, s. 43-47. ISSN 1336-3859.
Maďar, R. 3.Mezinárodní kongres prevence nemocničních nákaz. Nemocniční listy (Fakultní nemocnice Ostrava). 2007, roč. 9, č. 9, s. 5-.
Baška, T., Nemcová, J., Martinka, E., Straka, Š. a Maďar, R. Epidemiologické charakteristiky diabetes mellitus na Slovensku v rokoch 1992 až 2002. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2006, roč. 55, č. 4, s. 68-72. ISSN 1210-7931.
Baška, T., Nemcová, J., Straka, Š. a Maďar, R. Epidemiologické charakteristiky diabetes mellitus na Slovensku v rokoch 1992 až 2002. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2006, roč. 55, s. 68-72. ISSN 1801-1349.
Maďar, R. a Podstatová, R. II.Mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz. Nozokomiálne nákazy. 2006, roč. 5, s. 80-. ISSN 1336-3859.
Maďar, R. a Podstatová, R. Manipulace s biologickým materiálem. Medicína pro praxi. 2006, roč. 3, s. 201-202. ISSN 1214-8687.
Szárazová, M., Hudečková, H., Janušová, T. a Maďar, R. Nemocničné stravovánie z pohladu hygieny výživy. Nozokomiálne nákazy. 2006, roč. 5, s. 45-53. ISSN 1336-3859.
Maďar, R. Nozokomiálne nákazy: editorial. Nozokomiálne nákazy. 2006, roč. 5, s. 1-3. ISSN 1336-3859.
Podstatová, R. a Maďar, R. Oddělení nemocniční hygieny ve střední a malé nemocnici-organizační struktura a náplň činnosti. Nozokomiálne nákazy. 2006, roč. 5, s. 44-49. ISSN 1336-3859.
Maďar, R., Baška, T. a Straka, Š. Prenos vírusu parotitídy počas leteckej dopravy (ze sítě internetu). Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2006, roč. 55, č. 8, s. 123-123. ISSN 1210-7913.
Maďar, R. a Podstatová, R. Prevence infekce a kolonizace MRSA při poškození kůže. Diagnóza v ošetřovatelství. 2006, roč. 2, č. 11, s. 361-363. ISSN 1801-1349.
Podstatová, R., Maďar, R., Šeflová, L. a Řehořová, J. Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu. Nozokomiálne nákazy. 2006, roč. 5, s. 3-18. ISSN 1336-3859.
Maďar, R., Podstatová, R. a Gráfová, P. Prevence nozokomiálních pneumonií. Nozokomiálne nákazy. 2006, roč. 5, s. 14-27. ISSN 1336-3859.
Kavcová, E., Rozborilová, E., Szárazová, M. a Maďar, R. Rakovina p'lúc a jej hlavný rizikový faktor. In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - IV. 1. vyd. Martin: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2006. s. 131-139. ISBN 80-88866-39-1.
Maďar, R. a Menzlová, M. Surveillance of Legionnaire's disease in Europe. Australian infection control. 2006, roč. 11, č. 12, s. 140-. ISSN 1329-9360.
Maďar, R. a Menzlová, M. Surveillance of Legionnaires Disease in Europe. In: Austalian Infection Control Association Fourth Biennial National Conference. Sydney. 2006.
Baška, T., Straka, Š. a Maďar, R. Svetová zdravotnicka organizácia vydala Správu o zdraví v Európe (ze sítě internetu). Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2006, roč. 55, č. 8, s. 123-. ISSN 1210-7913.
Maďar, R. a Podstatová, R. Uzavreté versus otvorené infúzne systémy -kolapsoidné flaše. Nozokomiálné nákazy. 2006, roč. 5, s. 22-24. ISSN 1336-3859.
Podstatová, R. a Maďar, R. Zdravotnická dokumentace MRSA. Nozokomiálne nákazy. 2006, roč. 5, s. 29-34. ISSN 1336-3859.
Maďar, R., Baška, T. a Straka, Š. Ze sítě internetu. Epidémia chikungunya na ostrovoch v indickom oceáne.. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2006, roč. 55, č. 4, s. 83-. ISSN 1210-7913.
Maďar, R., Baška, T. a Straka, Š. Ze sítě internetu. Epidémia morbíl v Rumunsku. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2006, roč. 55, č. 4, s. 82-. ISSN 1210-7913.
Maďar, R., Baška, T. a Straka, Š. Ze sítě internetu. Surveillance detskej obrny a eradikačné aktivity.. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2006, roč. 55, č. 4, s. 82-. ISSN 1210-7913.
Maďar, R. DIA Poradna. DIA styl. 2005, s. 48-.
Maďar, R. Dynamický virus. Diabetik. 2005, roč. 4, s. 18-20.
Podstatová, R. a Maďar, R. I. Medzinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz.. Nozokomiálne nákazy. 2005, roč. 4, s. 60-62.
Maďar, R. Importované nákazy na prahu 21.storočia. Sestra. 2005, roč. 4, s. 32-.
Maďar, R., Straková, J., Menzlová, M. a Kavcová, E. Legionárská choroba-rezervy v surveillance a prevetívnych opatreniach. Nozokomiální nákazy. 2005, roč. 4, s. 39-42. ISSN 1336-3859.
Maďar, R., Straka, Š. a Baška, T. Legionelózy po kontakte s půdou.. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie.. 2005, roč. 54, s. 139-.
Maďar, R. Nezapomeňte na očkování!. DIAstyl. 2005, s. 21-22.
Štefkovičová, M., Sokolík, J., Vicianová, V. a Maďar, R. Outbreaks of epidemic keratoconjunctivitis in two hospital wards.. Central European Journal of Public Health. 2005, roč. 13, s. 29-31. ISSN 1210-7778.
Maďar, R., Straková, J., Baška, T., Kavcová, E. a Straka, Š. Pneumococcal vaccination - current situation and perspectives.. Bratislavské Lekárské Listy. 2005, roč. 106, s. 119-122.
Podstatová, R., Maďar, R., Řehořová, J., Šaichová, G. a Šefčíková, M. Prevence infekcí močových cest. Nozokomiálne nákazy. 2005, roč. 4, s. 1-15. ISSN 1336-3859.
Podstatová, R. a Maďar, R. Protiepidemická opatření při výskytu gramnegativních tyčinek v nemocničním prostředí.. 1. vyd. Banská Bystrica: Agentúra DUMAS, 2005. 15 s. ISBN 80-968999-5-3.
Podstatová, R. a Maďar, R. Protiepidemická opatření při výskytu Pseudomonas aeruginosa a jiných gramnegativních tyčinek.. Nozokomiálne nákazy. 2005, roč. 4, s. 26-38.
Podstatová, R., Řehořová, J., Beránková, I. a Maďar, R. Standardy péče o intravenózní vstupy.. Nozokomiálne nákazy. 2005, roč. 4, s. 7-30.
Maďar, R., Nováková, E. a Baška, T. The role of non-critcal health-care tools in the transmission of nosocomial infection.. Bratislavské Lekárske Listy. 2005, roč. 106, s. 348-350.
Baška, T., Straka, Š. a Maďar, R. Vtáčie chrípka H5N1-epizootická a epidemická hrozba 21.storočia? Ze sítě internetu, přeložili a upravili.. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie. 2005, roč. 54, s. 147-.
Maďar, R., Baška, T. a Nováková, E. Význam nízkorizikových zdravotníckych pomôcok v endemizácii nozokomiálneho prostredia rezistentnými kmeňmi.. Nozokomiálne nákazy. 2005, roč. 4, s. 3-9. ISSN 1336-3859.
Maďar, R. Významné internetové adresy v oblasti nozokomiálnych nákaz.. Nozokomiálne nákazy. 2005, s. 63-67.
Maďar, R. Významné monografie v problematike prevencie nozokomiálnych nákaz. Nozokomiálne nákazy. 2005, s. 46-48.
Maďar, R. Základy cestovnej medicíny. In: Medinfo 1, praktická príručka pre lekárov, zdravotníkov a študentov. 1. vyd. Martin: Osveta, spol. s.r.o., 2005. s. 94-102. ISBN 80-8063-197-2.
Maďar, R. a Kavcová, E. Zásady tvorby odporúčaných postupov v medicíne (guidelines).. In: Medinfo 1-praktická príručka pre lékarov a šudentov. 1. vyd. Martin: Osveta, 2005. s. 87-93. ISBN 80-8063-197-2.
Maďar, R., Straka, Š. a Baška, T. Ze sítě internetu. Dysfunkcia týmusu rizikom pre očkovánie proti žltej zimnici.. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie. 2005, roč. 54, s. 122-.
Maďar, R., Straka, Š. a Baška, T. Ze sítě internetu. Malária v Dominikánskej republike.. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie. 2005, roč. 54, s. 128-.
Baška, T., Straka, Š., Bašková, M. a Maďar, R. Economic rewarding of smoking cessation-facilitating drugs - a comparison of over-the-counter and prescribed nicotine replacement therapy. Expert Opinion on Pharmacotherapy. 2004, s. 487-491.
Maďar, R., Straková, J., Kavcová, E. a Baška, T. Možnosti očkovania v prevencii nozokomiálnych nákaz. Nozokomiálne nákazy. 2004, roč. 3, s. 1-6.
Maďar, R., Štefkovičová, M., Bakoš, E., Bazovská, S., Čižnár, I., Hoštacká, A., Krkoška, D., Líšková, A., Nosková, T. a Špaleková, M. Nemocničné infekcie: vybrané kapitoly. 1. vyd. Banská Bystrica: Agentúra DUMAS, 2004. 141 s. ISBN 80-968999-1-0.
Maďar, R. Nenápadné, ale jedovaté. Diabetik. 2004, roč. 3, s. 28-32.
Maďar, R. Nové aspekty v prevencii šírenia antibiotickej rezistencie na Slovensku. In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - III. - Martin. Martin: Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin a Martinská fakultná nemocnica, 2004. Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin a Martinská fakultná nemocnica, 2004. s. 260-266. ISBN 80-88866-29-4.
Maďar, R. Pneumokokové nákazy a ich prevencia. 1. vyd. Žilina: ARD, 2004. 70 s. ISBN 80-85358-13-1.
Fetisová, Ž., Ondrejka, I. a Maďar, R. Postavenie experimentu v ošetrovateľskom výskume. In: Ošetřovatelství - perspektivní věda i umění. Praha: Grada, 2004. Grada, 2004. s. 58-62. ISBN 80-247-1156-7.
Straková, J., Maďar, R. a Baška, T. Should the patients with allergies, asthma and other respiratory conditions be protected by preventive vaccination against influenza and pneumococcal infections?. Acta Medica Martiniana. 2004, roč. 4, s. 17-19.
Maďar, R., Kavcová, E. a Hudečková, H. Význam dezinfekcie fonendoskopov v prevencii šírenia nozokomiálnych patogénov. Nozokomiálne nákazy. 2004, roč. 3, s. 11-15.
Hudečková, H., Štefkovičová, M. a Maďar, R. Význam pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v nemocničnej hygiene. In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - III. - Martin. Martin: Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin a Martinská fakultná nemocnica, 2004. Univerzita Komenského Bratislava Jesseniova lekárska fakulta Martin a Martinská fakultná nemocnica, 2004. s. 245-247. ISBN 80-88866-29-4.
Maďar, R. a Kavcová, E. Zásady tvorby odporúčaných postupov (guidelines). Slovenský lekár. 2004, roč. 28, s. 224-226.
Maďar, R., Maslenová, D., Ranostajová, K., Straka, Š. a Baška, T. Analysis of unusual accumulation of Creutzfeldt-Jakob disease cases in Orava and Liptov regions (Northern Slovak Focus) 1983-2000. Central European Journal of Public Health. 2003, s. 19-22.
Maďar, R. Fajčenie a diabetes-nebezpečná kombinácia. Diabetik. 2003, roč. 2, s. 4-5.
Adamicová, K., Fetisová, Ž., Strmeňová, V., Maarouf, Z., Ondrejovič, P., Maďar, R. a Mellová, Y. Granulomatózne ochorenie kože po exotickom poranení. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2003, roč. 48, č. 39, s. 80-84.
Adamicová, K., Fetisová, Ž., Strmeňová, V., Maďar, R. a Mellová, Y. Granulomatózne ochorenie kože po uhryznutí piraňou. Lekárské listy príl. ZdN. 2003, s. 12-13.
Maďar, R., Repková, L., Baška, T. a Straka, Š. Influenza vaccination - knowledge, attitudes, coverage - can they be improved?. Bratislavské lekárske listy. 2003, roč. 104, s. 232-235.
Maďar, R. Methicilín-rezistentný Staphylococus aureus (MRSA)-stále je tu šanca účinne sa brániť. Nozokomiálne nákazy. 2003, roč. 2, s. 19-29.
Maďar, R. Nákazy prenášené bodavým hmyzom. Alergo. 2003, roč. 4, s. 10-11.
Maďar, R. Nozokomiálne infekcie krvného obehu. Nozokomiálne infekcie. 2003, roč. 2, s. 18-26.
Baška, T., Straka, Š. a Maďar, R. Od Waltera Raleigha po marlboro man - stručná história tabakizmu. In: 6. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. Univerzita Komenského, 2003. ISBN 80-223-1848-5.
Žiaková, K., Baška, T., Bóriková, I., Čáp, J., Fetisová, Ž., Kudlička, J., Kyčinová, S., Maďar, R., Meško, D., Nemčeková, M., Ondrejka, I. a Palenčár, M. Ošetrovatelstvo:teória a vedecký výskum. 1. vyd. Martin: Osveta, 2003. 319 s. ISBN 80-8063-131-X.
Maďar, R. a Baška, T. Pneumokokové ochorenia dýchacích ciest a ich prevencia. In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi-II.. Martin: UK, Jesseniova lékarská fakulta, 2003. UK, Jesseniova lékarská fakulta, 2003. s. 80-83. ISBN 80-88866-23-5.
Maďar, R. Pokrok v prevencii nozokominálnych nákaz prinesie iba spoločná snaha. Nozokomiálne nákazy. 2003, roč. 2, s. 1-2.
Kolektiv Autorů, K. A. a Maďar, R. Pracovné lekárstvo a toxikológia. 1. vyd. Martin: Osveta, 2003. 1133 s. ISBN 80-8063-113-1.
Maďar, R. Tie nešťastné cigarety. Alergo. 2003, roč. 4, s. 33-34.
Maďar, R. Vakcíny sú na to, aby nás chránili. Diabetik. 2003, roč. 2, s. 28-30.
Baška, T., Straka, Š. a Maďar, R. Validita zisťovaných údajov o fajčiarskom návyku. In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi - II.. Martin: UK, Jesseniova lekárska fakulta, 2003. UK, Jesseniova lekárska fakulta, 2003. s. 113-117. ISBN 80-88866-23-5.
Maďar, R. Vankomycín rezistentné enterokoky (VRE)-význam, charakteristika a možnosti prevencie. Nozokomiálne nákazy. 2003, roč. 2, s. 24-30.
Maďar, R., Straka, Š. a Baška, T. Detection of antibodies in saliva-an effective auxiliary method in surveillance of infectious diseases. Bratislavské lekárské listy. 2002, roč. 103, s. 38-41.
Maďar, R. Diabetik na cestách. Diabetik. 2002, roč. 1, s. 4-5.
Baška, T., Straka, Š. a Maďar, R. Epidemiologické charakteristiky fajčenia. Sestra. 2002, roč. 1, s. 48-49.
Maďar, R., Baška, T. a Straka, Š. Je vzťah medzi rakovinou vaječníkov a talkovým praškom?. Hygiena. 2002, roč. 47, s. 239-242.
Maďar, R., Hudečková, H., Krkoška, D. a Straka, Š. Nemocničné sepsy, ich vznik, prevencia a úloha vaskulárnych katétrov : (review). Acta chemotherapeutica. 2002, roč. 11, s. 80-87.
Maďar, R. Očkovanie proti chrípke chráni aj pred inými chorobami. Diabetik. 2002, roč. 1, s. 31-.
Straka, Š., Baška, T., Maďar, R. a Hudečková, H. Prevalence of intestinal parasites in children of Turiec region, Central Slovakia, in a long-term survey (1970-2001). Acta Medica Martiniana. 2002, roč. 2, s. 28-32.
Maďar, R. S kufrom zdravia. Harmónia. 2002, č. 7, s. 51-53.
Maďar, R. Totálna parenterálna výživa a nozokomiálne sepsy. Nozokomiálne nákazy. 2002, roč. 1, s. 46-48.
Maďar, R. Vakcína, ktorá může zachrániť život. Diabetik. 2002, roč. 1, s. 8-.
Maďar, R., Adamicová, K., Fetisová, Ž., Strmeňová, V., Maarouf, Z. a Ondrejovič, P. Zdravotné riziká chovu piraní v humánnej medicíne. Slovenský lekár. 2002, roč. 12 (26), s. 421-422.
Maďar, R. a Straka, Š. Analysis of nosocomial blood-stream infections in Martin Teaching Hospital (1986-1999). Biológia. 2001, roč. 56, s. 15-20.
Straka, Š., Baška, T., Maďar, R. a Hudečková, H. Črevné parazity u detí regiónu Turiec v dlhodobom priereze. Ako ďalej s preventívnymi parazitologickými vyšetreniami?. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2001, roč. 50, s. 22-25.
Baška, T., Bašková, M., Straka, Š. a Maďar, R. Interdisciplinárna spolupráca v programoch prevencie a podpory zdravia. In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi. Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. s. 30-32. ISBN 80-88866-17-0.
Maďar, R. a Baška, T. Jedovaté suchozemské živočíchy Stredomorskej oblasti . Konzílium. 2001, roč. 2, s. 29-31.
Baška, T., Maďar, R. a Straka, Š. Medicína založená na dôkazoch ako nástroj zlepšenia možnosti prevencie a terapie. Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. Jesseniova lekárska fakulta UK, 2001. s. 25-26. ISBN 80-88866-14-6.
Maďar, R. a Baška, T. Nákazy Stredomoria prenášené bodavým hmyzom . Konzílium. 2001, roč. 2, s. 28-29.
Baška, T., Maďar, R. a Straka, Š. Non-pharmacological approach to smoking cessation. Bratislavské lekárske listy. 2001, roč. 102, s. 570-574.
Baška, T., Maďar, R., Straka, Š. a Kavcová, E. Pharmacotherapy in smoking cessation. Bratislavské lekárske listy. 2001, roč. 102, s. 298-301.
Maďar, R., Straka, Š. a Baška, T. Poranenia jedovatými morskými živočíchmi z aspektu lékara-poradcu. Konzílium. 2001, roč. 2, s. 25-28.
Baška, T., Straka, Š. a Maďar, R. Smoking and some life-style changes in medical students - Slovakia, 1995-1999. Central European Journal of Public Health. 2001, s. 147-149.
Maďar, R. Zdravie najlepší spoločník na cestách. 1. vyd. Žilina: ARD, 2001. 99 s. ISBN 80-85358-10-7.
Maďar, R., Straka, Š. a Baška, T. Hnačka cestovatelov z aspektu lekára-poradcu. Medicínsky monitor. 2000, s. 24-25.
Maďar, R. a Hudečková, H. Nozokomiálne sepsy a možnosti ich prevencie. Medicínský monitor. 2000, s. 22-23.
Baška, T., Straka, Š. a Maďar, R. Smoking habits in university students in Slovakia. Central European Journal of Public Health. 2000, s. 245-248.
Maďar, R., Straka, Š. a Baška, T. Snahy tabakového priemyslu podkopávať prácu Svetovej zdravotníckej organizácie v kampani proti tabakismu. Medicínský monitor. 2000, s. 46-.
Maďar, R. Vybrané aspekty nozokomiálnych sepsí. 1. vyd. Banská Bystrica: Merkantil, 2000. 66 s. ISBN 80-968052-4-X.
Bakoss, P., Baška, T., Bazovská, S., Maďar, R., Kmety, E., Straka, Š., Špaleková, M. a Výrostenková, V. Compendium of epidemiology. Bratislava: Comenius University, 1999. 146 s. ISBN 80-223-1350-5.
Baška, T., Bašková, M., Maďar, R. a Straka, Š. Epidemiology of smoking habit in adolescents. Suggestions for prevention. Central European Journal of Public Health. 1999, roč. 7, s. 31-34.
Maďar, R., Straka, Š. a Baška, T. Jedovaté živočíchy-zdravotné riziká letných dovoleniek pri mori. Medicínský monitor. 1999, s. 34-37.
Maďar, R., Baška, T. a Straka, Š. Revízia medzinárodných zdravotných predpisov (MZP), predbežná správa (International Health Regulations, IRH). Epidemiologie, mikrobilologie, imunologie. 1998, roč. 47, s. 124-125.
Maďar, R. Šírenie nozokomiálnych patogénov a možnosti jeho redukcie. Nozokomiálne nákazy. roč. 1, s. 28-31.


ZkratkaNázev předmětu
EFEMFamily Medicine - internship
EFEM1Family Medicine - internship
ALGZPAlergeny životního prostředí
CTMEDZáklady cestovní a tropické medicíny
DPRAXDiplomová praxe
EIFNKEpidemiologie infekčních onemocnění
EIFNTEpidemiologie infekčních onemocnění
EINFOEpidemiologie infekčních onemocnění
EIPVZEpidemiologie - praxe
EPIDKEpidemiologie infekčních nemocí
EPIDPEpidemiologie infekčních nemocí
EPNPHEpidemiologie infekčních nemocí
EPNPKEpidemiologie infekčních nemocí
EPVZ1Epidemiologie infekčních onemocnění
EPVZ2Epidemiologie neinfekčních onemocnění
EP1LFEpidemiologie I.
HENBFHodn.exp. a násl. exp. - biol.fak.
HVVZPHygiena výživy a hyg. PBU - praxe
HZPVZHygiena obecná a komunální - praxe
HZZPPHodnocení zdrav. způs. k práci
PBPVZOdborná praxe k bakalářské práci
PHDVZOdb praxe z hyg.dětí a mladistvých
PPLVZOdb. praxe z pracovního lékařství
PR2LFPraxe v centru očkování a cest. medicíny
PZPVZPreventivní zdravotní programy
PZTVZÚvod do parazitologie
SUBLFMedicínská problematika tropů a subtropů
SZMG1Veřejné zdravotnictví
SZMG2Hygiena a její možnosti v OVZ
SZMG3Epidemiologie a její možnosti v OVZ
SZMG4Obhajoba diplomové práce
SZZK2Epidemiologie inf. a neinf. onem.
SZZK3Hygiena obecná a komunální
SZZK4Hygiena výživy a hygiena PBU
SZZK5Obhajoba bakalářské práce
VZMAGVeřejné zdravotnictví
XHEBTHygiena a epidemiologie
ZHEMHygiena a epidemiologie
ZHEMKHygiena a epidemiologie
ZZPVZZávěrečná zkouška z praxe
0IAZPAlergeny životního prostředí
0ICTMZáklady cestovní a tropické medicíny
0IDPXDiplomová praxe
0IEIFEpidemiologie infekčních onemocnění
0IEIKEpidemiologie infekčních onemocnění
0IEINEpidemiologie infekčních onemocnění
0IEIOEpidemiologie infekčních onemocnění
0IEI1Epidemiologie infekčních onemocnění
0IEI2Epidemiologie neinfekčních onemocnění
0IENIEpidemiologie infekčních onemocnění
0IENPEpidemiologie infekčních nemocí
0IEOPEpidemiologie infekčních nemocí
0IEPIEpidemiologie infekčních nemocí
0IEPNEpidemiologie infekčních nemocí
0IEPXEpidemiologie - praxe
0IEP1Epidemiologie I.
0IER3Předmět absolvovaný v zahraničí 1
0IER4Předmět absolvovaný v zahraničí 2
0IER5Předmět absolvovaný v zahraničí 3
0IHDPOdb praxe z hyg.dětí a mladistvých
0IHEBBiologické faktory prostředí
0IHPXHygiena obecná a komunální - praxe
0IHVPHygiena výživy a hyg. PBU - praxe
0IHZZHodnocení zdrav. způs. k práci
0IIPXOdborná individuální praxe
0IOCXPraxe v centru očkování a cest. medicíny
0IPARÚvod do parazitologie
0IPBPOdborná praxe k bakalářské práci
0IPLXOdb. praxe z pracovního lékařství
0IPZPPreventivní zdravotní programy
0ISK1Veřejné zdravotnictví
0ISK2Hygiena a její možnosti v OVZ
0ISK3Epidemiologie a její možnosti v OVZ
0ISK4Obhajoba diplomové práce
0ISTStáž v ČR - cizojazyčná komunikace
0ISZ1Veřejné zdravotnictví
0ISZ2Hygiena a její možnosti v OVZ
0ISZ3Epidemiologie a její možnosti v OVZ
0ISZ4Obhajoba diplomové práce
0ITASMedicínská problematika tropů a subtropů
0IVZMVeřejné zdravotnictví
0IXHEHygiena a epidemiologie
0IZHEHygiena a epidemiologie
0IZHKHygiena a epidemiologie
0IZZPZávěrečná zkouška z praxe
0IZZ2Epidemiologie inf. a neinf. onem.
0IZZ3Hygiena obecná a komunální
0IZZ4Hygiena výživy a hygiena PBU
0IZZ5Obhajoba bakalářské práce
0I3NKEpidemiologie infekčních onemocnění
0I3ZHZáklady hygieny a epidemiologie
0I4HEHygiena a epidemiologie
3NKEIEpidemiologie infekčních onemocnění
3ZHEPZáklady hygieny a epidemiologie
4ZZHEHygiena a epidemiologie
6ZHEPZáklady hygieny a epidemiologie
66HEPZáklady hygieny a epidemiologie
SZNK5SZZK - Předměty ochrany veřejného zdraví


AutorNázev práceTypRok
Janáčková PetraČasový plán očkování před odjezdem do zahraničídiplomová 2019 
Chýlková DenisaVýskyt MRSA v komunitních zařízeníchdiplomová 2009 
Havlů PetraVeřejnozdravotnický význam bakteriálních meningitiddiplomová 2009 
Grosman TomášPrevalence výskytu rakoviny tlustého střeva v České republicediplomová 2008 
Melicharová ZuzanaPohlavní nemoci v ČR na prahu 21.stol.diplomová 2008 
Malechová LenkaEkonomické aspekty imunizačního programu v ČRdiplomová 2007 
Salačová HanaVliv národních imunizačních programů na redukci incidence infekčních nemocídiplomová 2007 
Ševčíková VendulaEpidemiologické aspekty pneumokokových nákazdiplomová 2007 
Dudková NikolaOčkování v těhotenstvíbakalářská 2018 
Kuželová VeronikaCharakteristika a epidemiologie HPVbakalářská 2018 
Šigutová LenkaVýznam kolektivní imunity dosažené očkovánímbakalářská 2018 
Vavrečková KristýnaSpecifika prevence při cestování rizikových skupin populacebakalářská 2018 
Kaluscha Náhlík VladimíraDiabetes mellitus jako hrozba 21. stoletíbakalářská 2009 
Klegová VeronikaPrevalence rakoviny děložního čípku a možnosti její redukcebakalářská 2009 
Koběrská EliškaVýskyt pertusis v České republice a možnosti snížení incidencebakalářská 2009 
Kraviecová IvanaPrevence přenosu infekčních nemocí v rámci dárcovství krve a krevních derivátůbakalářská 2009 
Mikesková LucieAddisonova nemoc v ČR a ve světěbakalářská 2009 
Němček KateřinaInformovanost o nemocničních nákazách u pacientů a laické populacebakalářská 2009 
Šlachtová MarcelaPrevence klíšťové meningoencefalitidy vakcinací - mýty a faktabakalářská 2009 
Valášková JanaVliv klimatu na změnu endemických oblastí infekčních nemocíbakalářská 2009 
Valová MichaelaPrevence rakoviny prsu u žen v České republicebakalářská 2009 
Juřičková ŠárkaEndemické oblasti zoonotických nákaz na Moravěbakalářská 2008 
Mokrá MarieProfesionální infekce u zdravotníků a jejich prevencebakalářská 2008 
Oršulíková IvaVýznam očkování proti diftériibakalářská 2008 
Píchová PetraMožnosti endemizace vektory přenášených cizokrajných infekcí ve Střední Evropěbakalářská 2008 
Riemlová ZuzanaInformovanost o očkování proti chřipce u nerizikových skupin populace.bakalářská 2008 
Říčná MarkétaEpidemiologicky závažné provozy a princip jejich kontrolybakalářská 2008 
Štěrbová HelenaPerspektivy vakcinologie a vývoj nových vakcínbakalářská 2008 
Havlů PetraVeřejnozdravotnický význam meningokokové meningitidy v České republicebakalářská 2007 
Illéš TomášTuberkulóza - zaměření na očkování a nárust rezistence mykobaktériíbakalářská 2007 
Lapčíková MarieManipulace s biologickým materiálem na anesteziologicko-resuscitačních odděleníchbakalářská 2007 
Grosman TomášRiziko zavlečení hemoragických horeček do České republikybakalářská 2006 
Melicharová ZuzanaVybrané aspekty cestovní medicínybakalářská 2006 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub