OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Pozvánka na Pediatrický den

Zveme vás na pediatrickou konferenci pořádanou pro lékaře, sestry, další zdravotnický personál i studenty v sobotu 10. listopadu 2018 v ostravském hotelu Imperial. Tradiční Pediatrický den organizuje Klinika dětského lékařství FN Ostrava ve spolupráci s Lékařskou fakultou OU a Českou pediatrickou společností ČLS JEP. Přednášky odezní od 8:30 do 16:50 v různorodých blocích na vybraná aktuální odborná témata, a to paralelně v lékařské i sesterské sekci. Odborným garantem konference je Doc. MUDr. Milan Hladík, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 11. 2018

facebook
rss
social hub