Projekty a granty
Včasná diagnostika invazivní kandidózy v intenzivní péči
Hlavní řešitelMgr. Radim Dobiáš, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Typizační metody vhodné pro Campylobacter jejuni
Hlavní řešitelMgr. Eva Srbová
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Diferenciální diagnostika kardiomyopatií a kardiotoxicity u onkologických pacientů založená na inovativních molekulárně-diagnostických platformách
Hlavní řešitelprof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Období5/2021 - 12/2024
PoskytovatelÚstav laboratorní medicíny, Technologická agentura ČR
Stavřešený