FAQ

Ústav ošetřovatelství
a porodní asistence
Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh

  
cz   en


Personální složení


Vedení ústavu
Vedení UOM
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D. e-mail: darjatečkajarosovazavináčosutečkacz
vedoucí ústavu, garant studijního programu Ošetřovatelství
 
telefon: 553 46 1600, 597 09 1600
775 761 558
 
Sikorová Lucie, PhDr., Ph.D. e-mail: lucietečkasikorovazavináčosutečkacz
zástupce vedoucí ústavu, pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii
 
telefon: 553 46 1604, 597 09 1604
 
Kozáková Radka, PhDr. Mgr., PhD. e-mail: radkatečkakozakovazavináčosutečkacz
tajemník ústavu, pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v geriatrii, pedagogický poradce pro obor Všeobecná sestra, kombinované studium
 
telefon: 553 46 1609, 597 09 1609
731 682 560
 
Sekretariát
Babičová Marketa, Mgr. e-mail: marketatečkababicovazavináčosutečkacz
sekretářka ústavu (prezenční studium, celoživotní vzdělávání)
 
telefon: 553 46 1601, 597 09 1601
774 761 579
 
Žemlová Renáta, Bc. e-mail: renatatečkazemlovazavináčosutečkacz
sekretářka ústavu (kombinované studium, celoživotní vzdělávání)
 
telefon: 553 46 1608, 597 09 1608
 
Členové ústavu
Profesoři
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D. e-mail: darjatečkajarosovazavináčosutečkacz
vedoucí ústavu, garant studijního programu Ošetřovatelství
činnost: ošetřovatelství, výzkum, organizace a řízení zdravotnictví
 
telefon: 553 46 1600, 597 09 1600
775 761 558
 
Matějovská Kubešová Hana, prof. MUDr., CSc. e-mail: hanatečkakubesovazavináčosutečkacz
činnost: gerontologie
 
telefon: 553 46 1601, 597 09 1601
 
Docenti
Bužgová Radka, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: radkatečkabuzgovazavináčosutečkacz
činnost: etika, výzkum, sociální vědy
 
telefon: 553 46 1604, 597 09 1604
 
Koliba Peter, doc. MUDr., CSc. e-mail: petertečkakolibazavináčosutečkacz
činnost: gynekologie a porodnictví
 
telefon: 553 46 1602, 597 09 1602
731 444 411
 
Odborní asistenti
Dušová Bohdana, PhDr., Ph.D. e-mail: bohdanatečkadusovazavináčosutečkacz
činnost: porodnické ošetřovatelství
 
telefon: 553 46 1606, 597 09 1606
 
Janíková Eva, Mgr. e-mail: evatečkajanikovazavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro obor Všeobecná sestra prezenční studium
činnost: ošetřovatelství
 
telefon: 553 46 1613, 597 09 1613
 
Kozáková Radka, PhDr. Mgr., PhD. e-mail: radkatečkakozakovazavináčosutečkacz
tajemník ústavu, pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v geriatrii, pedagogický poradce pro obor Všeobecná sestra, kombinované studium
činnost: ošetřovatelství
 
telefon: 553 46 1609, 597 09 1609
731 682 560
 
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail: hanatečkaluksovazavináčosutečkacz
koordinátor klinických praxí
činnost: etika ve zdravotnictví, komunikace při zdravotním postižení, cílové skupiny dlouhodobé zdravotně sociální péče, dlouhodobá zdravotně sociální péče
 
telefon: 553 46 3129, 597 09 3129
553 46 1613, 597 09 1613
 
Nedvědová Daniela, Mgr. e-mail: danielatečkanedvedovazavináčosutečkacz
činnost: porodní asistence
 
telefon: 553 46 1613, 597 09 1613
 
Plevová Ilona, PhDr., PhD. e-mail: ilonatečkaplevovazavináčosutečkacz
činnost: ošetřovatelství
 
telefon: 553 46 1605, 597 09 1605
730 581 036
 
Sikorová Lucie, PhDr., Ph.D. e-mail: lucietečkasikorovazavináčosutečkacz
zástupce vedoucí ústavu, pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii
činnost: ošetřovatelství
 
telefon: 553 46 1604, 597 09 1604
 
Zeleníková Renáta, PhDr., PhD. e-mail: renatatečkazelenikovazavináčosutečkacz
činnost: ošetřovatelství
 
telefon: 553 46 1609, 597 09 1609
 

Interní doktorandi UOM

Interní doktorandi UOPA
Michaela Březovská, Mgr.
činnost: ošetřovatelství
 
email: z16513zavináčstudenttečkaosutečkacz
telefon: 1606
 
Kramná, Petra, Mgr.
přerušení studia
činnost: porodní asistence
 
email: z12588zavináčstudenttečkaosutečkacz
telefon: 1607
 
Vlastník zprávy: Bc. Renáta Žemlová | Aktualizováno: 04. 12. 2016
 

Externí vyučující UOM

Externisté
MUDr. Alice Bosáková
činnost: pediatrie

 
Mgr. Marta Bothová
činnost: výkony a intervence v porodní asistenci, ošetřovatelská péče v gynekologii

 
MUDr. Ema Dvořáčková
činnost: gynekologie, porodnictví

 
Mgr. Marcela Gabzdylová
činnost: ošetřovatelská péče v geriatrii

 
MUDr. Jana Geržová
činnost: ošetřovatelská péče v pediatrii

 
Mgr. Erika Hajnová
činnost: ošetřovatelská péče v onkologii, ošetřovatelská péče o ženu v onkologii

 
MUDr. Radomír Hodan
činnost: ošetřovatelská péče ve stomatologii

 
MUDr. Martina Hrubá
činnost: ošetřovatelská péče v interních oborech

 
Bc. Martina Hypšová
činnost: ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii

 
Mgr. Jana Chromá, Ph.D.
činnost: ošetřovatelské výkony a intervence

 
Mgr. Petra Jurečková
činnost: komunikace v geriatrii

 
Mgr. Miroslava Kachlová, DiS.
činnost: neurofacilitace

 
Mgr. Marie Kaniová, Ph.D.
činnost: základy logopedie

 
Bc. Lukáš Kolarčík, DiS.
činnost: ošetřovatelská péče v oftalmologii

 
Bc. Hana Kotisová
činnost: komunikace v geriatrii

 
Mgr. Lenka Krupová
činnost: ošetřovatelská péče v dermatovenerologii

 
MUDr. Barbora Kubínová
činnost: gerontopsychiatrie

 
Mgr. Jana Kučová, Ph.D.
činnost: ošetřovatelská péče v neonatologii

 
MUDr. Klára Matušinská
činnost: výživa a dietetika

 
MUDr. Zdeněk Kuras
činnost: gynekologie, porodnictví

 
Mgr. Radim Němec
činnost: ošetřovatelská péče o duševně nemocné

 
Mgr. Hana Pajorová
činnost: komunitní a domácí péče

 
MUDr. Jana Pannová
činnost: ultrazvuková diagnostika, chronická onemocnění ženy

 
MUDr. Andrea Rákosová
činnost: asistovaná reprodukce

 
Mgr. Angelika Remová
činnost: ošetřovatelské výkony a intervence v pediatrii, ošetřovatelská péče v neurologii

 
MUDr. Rostislav Sojka
činnost: ošetřovatelská péče o seniory

 
Radka Sojáčková
činnost: ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii

 
MUDr. Dita Svobodová
činnost: ošetřovatelská péče v pediatrii

 
PhDr. Zdeňka Šináglová
činnost: standardy ošetřovatelství, ošetřovatelská péče v neurologii

 
MUDr. Dana Trávníčková
činnost: ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii

 
Mgr. Olga Večeřová
činnost: neurofacilitace

 
Vlastník zprávy: Mgr. Marketa Babičová | Aktualizováno: 26. 02. 2017
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt