FAQ

Ústav rehabilitace
Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh

  
cz   en


AKTUALITY

Konference

Charakteristika Ústavu rehabilitace

Na ústavu rehabilitace jsou v současné době realizovány ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví dva studijní obory bakalářského typu, a to fyzioterapie a ergoterapie, a navazující magisterské studium oboru fyzioterapie, všechny v denní formě.

Od prvního ročníku probíhá odborná praxe ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě, především s klinikou léčebné rehabilitace, ale i s ostatními klinikami, které umožňují využívat přístroje a ostatní zázemí k praktické výuce. Ústav rehabilitace spolupracuje při zajištění odborných praxí studentů také s Městskou nemocnicí Ostrava, Vítkovickou nemocnicí, Rehabilitačním ústavem Hrabyně, a dalšími pracovišti v Ostravě a okolí.

Vědeckovýzkumné zaměření ústavu se soustředí na sledování pacientů po replantacích, po polytraumatech, po cévních mozkových příhodách, lézích míšních a amputacích. Pracovníci ústavu se podílí na vypracování metodických standardů ve fyzioterapii.

Studenti mají možnost se zúčastnit v rámci projektu LLP/ERASMUS výměnných studijních pobytů na univerzitách Tallin Health Care College (Estonsko), Savonia University of Applied Sciences (Finsko), University of the Balearic Islands (Španělsko), University of Valencia (Španělsko) a University of Wolverhampton (Velká Británie).

Ústav pořádá akce přístupné odborné veřejnosti, na které jsou zváni jako lektoři přední odborníci v jednotlivých profesních oborech.


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt