OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav rehabilitace > Věda a výzkum

Výzkumná činnost - hlavní zaměření

  • Vědeckovýzkumné zaměření ústavu se soustředí na sledování pacientů po replantacích, po polytraumatech, po cévních mozkových příhodách, lézích míšních a amputacích.
  • Pracovníci ústavu se podílí na vypracování standardů fyzioterapeutické péče.
  • Ústav rehabilitace spolupracuje s osteologickou akademií Zlín a Českým národním fórem proti osteoporóze Praha a věnuje se řešení problematiky metabolických onemocnění skeletu.
  • Ve spolupráci s FTK UP v Olomouci jsou prováděny biomechanické analýzy základních pohybových činností u osob s amputací, v nichž jsou využívány moderní postupy z oblasti kinematického a dynamického vyšetřování pohybu.