OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav rehabilitace > Věda a výzkum

Výzkumná činnost – hlavní zaměření (KRE)

  • Vědeckovýzkumné zaměření katedry se soustředí na sledování pacientů po replantacích, po polytraumatech, po cévních mozkových příhodách, lézích míšních a amputacích.
  • Pracovníci katedry se podílí na vypracování standardů fyzioterapeutické péče.
  • Katedra rehabilitace spolupracuje s osteologickou akademií Zlín a Českým národním fórem proti osteoporóze Praha a věnuje se řešení problematiky metabolických onemocnění skeletu.
  • Ve spolupráci s FTK UP v Olomouci jsou prováděny biomechanické analýzy základních pohybových činností u osob s amputací, v nichž jsou využívány moderní postupy z oblasti kinematického a dynamického vyšetřování pohybu.