Charakteristika Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství

Na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství jsou v současné době realizovány dva studijní obory bakalářského typu, a to fyzioterapie a ergoterapie, a navazující magisterské studium aplikovaná fyzioterapie, všechny v denní formě.

Od prvního ročníku probíhá odborná praxe ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě, především s klinikou rehabilitace a tělovýchovného lékařství, ale i s ostatními klinikami, které umožňují využívat přístroje a ostatní zázemí k praktické výuce. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství spolupracuje při zajištění odborných praxí studentů také s Městskou nemocnicí Ostrava, Vítkovickou nemocnicí, Rehabilitačním ústavem Hrabyně a dalšími pracovišti v Ostravě a okolí.

Vědeckovýzkumné zaměření kliniky se soustředí na sledování pacientů po replantacích, po polytraumatech, po cévních mozkových příhodách, lézích míšních a amputacích. Další oblastí výzkumu je problematika nohy vycházející např. z hallux valgus, valgózního postavení paty nebo z nosných kloubů dolních končetin (kyčelní a kolenní kloub). K objektivizaci účinku terapie nebo k posouzení pohybových stereotypů pacienta jsou využívány zařízení jako dynamický chodník h/p/cosmos®Rehawalk® se softwarem zebris FDM (zebris medical GmbH, Německo), silová plošina Kistler 9286BA (Kistler Instrumente AG, Winterthur, Švýcarsko), pedobarografická plošina emed®-xl (novelgmbh, Německo) a TeleMyo 2400T G2 se dvěma kamerami NINOXTM125 a softwarem MR3 (NORAXON, USA Inc., Scottsdale, Arizona). Pracovníci kliniky se podílí na vypracování metodických standardů ve fyzioterapii.

Od roku 2018 se klinika zaměřuje rovněž na neurorehabilitaci s využitím umělé inteligence. Cílem je vývoj nových aplikačních technologií pro výuku a klinickou praxi, se zaměřením hlavně na pacienty s postižením centrálního a periferního nervového systému, kdy by se pomocí systematizace a zvýšené efektivity léčebné péče o pacienty s postižením centrální a periferní nervové soustavy mělo zabránit chronifikaci onemocnění. Výsledkem toho by mělo být významné snížení ekonomické zátěže v oblasti zdravotnické, sociální, i vzdělávacího systému. Tento vývoj bude uskutečňován hledáním souvislostí a objektivizací výsledků v léčbě nervové tkáně ve virtuální realitě sledováním plasticity mozkové tkáně technologií BCI (Brain Computer Interface) spoluprací všech subjektů. Výzkum bude zaměřen na širokospektrální využití aktivizace mozkových center v neurologii, neurochirurgii, rehabilitaci pomocí IT, a to metodou využití signálů vzniklých změnou elektrického potenciálu způsobených cílenou mozkovou aktivitou (Rehabilitation with Brain Computer Interface Systems) prostřednictvím aplikací umělé inteligence či vizualizací a simulací prostředí ve zdravotnictví ve virtuální realitě. Spolupracujícími subjekty v této oblasti jsou na základě Memoranda mozkové rehabilitace 6/2020 Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta OU, UTB Zlín, Lázně Darkov, VR Life a Slezská Univerzita v Opavě.

Studenti mají možnost se během studia zúčastnit v rámci programu Erasmus+ výměnných studijních pobytů na univerzitách v Estonsku (Tallinn Health Care College), Finsku (Savonia University of Applied Sciences), Norsku (VID Specialized University), Španělsku (University of Murcia, University of the Balearic Islands a University of Valencia) a Polsku (Wroclaw University of Health and Sport Sciences, University of Opole a Medical University of Lublin).

Klinika pořádá akce přístupné odborné veřejnosti, na které jsou zváni jako lektoři přední odborníci v jednotlivých profesních oborech.


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 09. 2022