Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav patologie > Celoživotní vzdělávání

Ostravská univerzita

Gynekologická cytodiagnostika - certifikovaný kurz

pořádaný pod záštitou Ústavu patologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Ústavu patologie Fakultní nemocnice Ostrava

Základní informace:

Cílová skupina:Kurz je určen absolventům nelékařských studijních programů, jež získali odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotní laborant dle § 9 Zákona 96/2004 Sb.
Rozsah kurzu:350 hodin
Počet kreditů:210
Garanti kurzu:MUDr. Vladimír Židlík
Cena kurzu:24.000 Kč

Cíl kurzu:

Cílem certifikovaného kurzu (dle §61 - 64 Zákona 96/2004 Sb.) Gynekologická cytodiagnostika je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti screeningové cytologické diagnostiky umožňující samostatnou činnost (dle § 80 a 81 Vyhlášky č. 55/2011, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků).

Obsah kurzu:

Teoretická část - 190 hodin výuky

 • Buňka
 • Tkáně
 • Histologie orgánových soustav
 • Imunologie
 • Patologie
 • Onkologie a cytologie
 • Barvící metody

Praktická část - 160 hodin výuky

 • Historie, cytologické vyšetřovací metody v gynekologii
 • Formální patogeneza a klinický obraz karcinomu, stádia
 • HPV infekce a její přirozený průběh, kondylomy
 • Rizikové faktory kancerogenezy genitální krajiny
 • Příprava cytologického preparátu, odběrové nástroje, nátěr, LBC
 • Fixace, teorie a praxe barvícího procesu
 • Barvení preparátu v gynekologické cytologii, teorie a praxe, kontrola kvality
 • Závady výsledného preparátu a jeho trvanlivost
 • Elektronická a papírová dokumentace průvodek a nálezů v auditovaném cervikovaginálním screeningu, závazný tok informací a komunikace laboratoře
 • Automatizované systémy
 • Vnitřní a vnější audit kvality cytologické laboratoře
 • Teorie a praxe cervikovaginálního screeningu
 • Validita výpovědi a vyjadřování cytologických nálezů
 • Informace klinika na cytologické průvodce
 • Obhajoba praxe vlastní laboratoře z forenzního hlediska
 • Základy gynekologické propedeutiky a kolposkopie
 • Diagnostika a léčba prekanceróz a karcinomu v gynekologii
 • Legislativní podmínky screeningu ca děložního čípku v ČR
 • Evropská směrnice k zabezpečení kvality screeningu 2008
 • Histopatologie - diagnostika cervikálních lézí
 • Hormonální změny a jejich cytologická panoramata
 • Mikrobiální pozadí cytologického stěru
 • Záněty v gynekologii, IUD, oportunní infekce
 • Mikroskopické nálezy při infekci HIV a AIDS
 • Cytologie gravidity a puerperia
 • Reparace a regenerace, diferenciální cytodiagnostika
 • Epiteliální dysplastické léze cervixu, detekce prekanceróz
 • Dlaždicobuněčný karcinom v cytologickém obrazu
 • Test znalostí
 • Atypie žlázových buněk, AIS, adenokarcinom
 • Benigní léze cervixu, klinický obraz a diagnostika
 • Cytologie endometria
 • Cytologie vulvy a análního prstence
 • Cytologie postaktinických změn a po chemoterapii
 • Gynekologické endokrinopatie
 • Problémy cytodiagnostiky v gynekologii
 • Diferenciální diagnostika v gynekologické cytologii

Způsob ukončení kurzu:

 • Závěrečná zkouška se skládá z části teoretické a praktické. Zkušební komisi tvoří odborníci v gynekologické cytologii a do komise jsou jmenováni výborem Společnosti klinické cytologie.
 • Teoretická část - 3 odborné otázky ústní a ověření znalostí písemným testem.
 • Praktická část - hodnocení cytologických gynekologických nálezů.

Po úspěšném absolvování certifikovaného kurzu „Gynekologické cytodiagnostika“ získá účastník certifikát s příslušným počtem kreditů, který má platnost pro Českou republiku.

Absolvent získá způsobilost k:

 • provádění diagnostiky - cervikovaginální cytologie, screening karcinomu děložního hrdla,
 • činnosti spojené s přípravou, preparací, vyšetřováním preparátů pro cytodiagnostická vyšetření,
 • management práce v oboru klinické exfoliativní cytologie.

Časový harmonogram studia:

 • Začátek výuky: po naplnění kurzu (max. kapacita 20 osob), účastníci jsou včas informováni
 • Zakončení kurzu: bude upřesněno

Kontakt:

 • Marcela Jurečková
  Ústav patologie
  Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
  17. listopadu 1790
  708 52 Ostrava - Poruba
 • e-mail:

Přihláška:

Nedílnou součástí přihlášky jsou kopie dokladů o vzdělání (zdravotní laborant).


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 07. 2020

facebook
instagram
twitter
rss
social hub