Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

Michal Hájek


titul, jméno, příjmení:MUDr. Michal Hájek, PhD.
místnost, podlaží, budova:
funkce:pověřen vedením Centra hyperbarické medicíny
obor činnosti:hyperbaroxie, hyperbarická medicína
katedra / středisko (fakulta): Ústav laboratorní medicíny (Lékařská fakulta)
Centrum hyperbarické medicíny (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:

Vzdělání

1987 – 1993
LF UP Olomouc
 

Kvalifikace

2012 – 2016
Studium a ukončení Ph.D programu, Jesseniova lekárska fakulta v Martině
2005
Specializovaná způsobilost v oboru Hyperbarická medicína a oxygenoterapie
2000
Atestace 2. st. obor Anesteziologie a resuscitace
1996
Atestace 1. st. obor Anesteziologie a resuscitace
 

Další vzdělávání, kurzy

2017
Kurz správné klinické praxe GCP pro zkoušející a členy studijních týmů, MOÚ Brno
2011
Hyperbaric and Diving Medicine Physicians Course, Lékařská akademie Wroclaw - lektor
2008
Kurz EDTC/ECHM Lékařská akademie Wroclaw - lektor
2007
Kurz sepse- ARK FN Ostrava
2006
Specializační kurz v oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie, IPVZ Praha - lektor
1997
Kurz "Monitorování invazívní hemodynamiky", ARK FN Hradec Králové
1997
Kurz sepse, ARK FN Ostrava
 

Zaměstnání, praxe

2014 – dosud
Katedra biomedicínských oborů LF OU, laboratoř experimentální hyperbaroxie,
2012 – dosud
primář, Centrum hyperbarické medicíny MNO
2001 – 2012
vedoucí lékař, Centrum hyperbarické medicíny MNO
1993 – 2000
sekundární lékař, Anesteziologicko-resuscitační oddělení MNO
 

Odborné zaměření

Klinická hyperbarická medicína
Intoxikace oxidem uhelnatým
Kyslíková toxicita
Experimentální hyperbaroxie
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP (ČSHM) - předseda výkonného výboru
ECHM (Evropská komise pro hyperbarickou medicínu) - člen výkonného výboru (EB-Executive Board) a výboru reprezentantů (BR-Board of Representatives) - funkční období 2015 - 2020
European Underwater and Baromedical Society (EUBS) - člen
Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor HLM - předseda
Zkušební komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor HLM - člen
Lektor IPVZ v oboru HLM
Česká společnost pro léčbu rány (ČSLR) - člen
 

Působení v zahraničí

12th ESICM Annual Congress, 3. - 6. 10. 1999, Berlín
20th International Symposium on Intensive Care, 21. - 24. 3. 2000, Brusel
15th ESICM Annual Congress, 29. 9. - 2. 10. 2002, Barcelona
UHMS 2003 Annual Meeting, 19. - 21. 6. 2003, Quebéc City
16th ESICM Annual Congress, 5. - 8. 10. 2003, Amsterdam
Euroanaesthesia 2004 Meeting, 5. - 8. 6. 2004, Lisabon
Euroanaesthesia 2005 Meeting, 28. - 31. 5. 2005, Vídeň
DAN Divers Day 2005, Advances in Diving Medicine and Safety, 24. 9. 2005, Řím
Euroanaesthesia 2006 Meeting, 3. - 6. 6. 2006, Madrid
20th ESICM Annual Congress, 7. - 10. 10. 2007, Berlín
Výukový pobyt 11. - 12. 10. 2007, Division of Hyperbaric Medicine, Dept. of Anesthesiology and Intensive Care, Karolinska University Hospital, Stockholm
34th Annual EUBS Conference 2008, September 3rd-6th, 2008, Graz
16th International Congress on Hyperbaric Medicine. October 26.-29, 2008, Beijing
2nd Central & Eastern Europe Burns Forum, April 17th - 18th 2009, Siemianowice Śląskie, Poland
Experience innovation of hyperbaric chamber technique - HIC-EVENT, April 23-24 2009, Karlsbad
Mezinárodní konference "Oxygen&Infection", May 7th-9th, 2009, Stockholm
33th Annual Meeting of EUBS, August 25-28, 2009, Aberdeen
36th Annual EUBS Conference 2010, 14. - 18. 9. 2010, Istanbul
37th Annual EUBS Conference 2011, 24. - 27. 8. 2011, Gdaňsk
9. konsensuální konference ECHM, 11. - 12. 9. 2012, Bělehrad
38th Annual EUBS Conference 2012, 12. - 15. 9. 2012, Bělehrad
Tricontinental Conference on Diving and Hyperbaric Medicine 2013, 22. - 29. 9.2013, La Reunion
HIC-EVENT, 23. 9. 2014, Karlsbad, Německo
40th Annual EUBS Conference 2014, 24. - 27. 9. 2014, Wiesbaden, Německo
41st Annual EUBS Conference 2015, 20. - 22. 8. 2015, Amsterdam, Nizozemí
2nd International Conference on HBOT and the Brain, 19.-21.11.2015, Dead Sea, Israel
10th ECHM Consensus Conference on Hyperbaric Medicine, 15.-16.4.2016, Lille, France
42nd Annual EUBS Conference 2016, 13. - 16. 9. 2016, Ženeva, Švýcarsko
43rd Annual EUBS Conference 2017, 13. - 16. 9. 2017, Ravenna, Itálie
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Ruština
pasivní znalost
 


Current European guidelines for hyperbaric oxygen treatment
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Jozef Kuzma
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HBO u dětí a léčba poškození CNS - kazuistiky
Michal Hájek
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HBOT in emergency medicine and intensive care
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Jozef Kuzma
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients: Treatment of CNS disorders
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Jozef Kuzma
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbaric Oxygen Treatment in Recurrent Development of Complex Regional Pain Syndrom: A case report
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Jakub Tlapák, František Novomeský, Veronika Rybárová, Miloslav Klugar ... další autoři
Rok: 2021, Diving and Hyperbaric Medicine
článek v odborném periodiku

Klinické využití hyperbarického kyslíku u syndromu diabetické nohy a jiných obtížně se hojících ran
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Jozef Kuzma, Alexandra Lochmanová, J. Klugarová, M. Klugar, B. Oniščenko, J. Tlapák ... další autoři
Rok: 2021, Military Medical Science Letters
článek v odborném periodiku

Současné názory na význam hyperbaroxie u syndromu diabetické nohy
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miloslav Klugar, Miroslav Koliba
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A TOLERANCE TO PRESSURE CHANGES DURING EXPERIMENTAL HYPERBARIC OXYGEN THERAPY IN RABBITS
Boris Oniščenko, Jakub Tlapák, Michal Hájek
Rok: 2020, Zdravotnické listy
článek v odborném periodiku

AUTOLOGOUS CELL THERAPY IN CHRONIC LIMB-THREATENING ISCHEMIA: AN UMBRELLA REVIEW PROTOCOL
Miroslav Klugar, Lucia Kantorová, Andrea Pokorná, Michal Hájek, Tereza Vrbová, Alexandra Jirkovská, Michal Dubský, Vladimíra Fejfarová, Jarmila Jirkovská, Miroslav Koliba, Dušan Kučera, Petr Krawczyk, Bedřich Sixta, Veronika Wosková, Zuzana Fialová, Jitka Klugarová ... další autoři
Rok: 2020, Zdravotnické listy
článek v odborném periodiku

EFFECTIVENESS OF HYPERBARIC OXYGEN THERAPY IN NEUROPATHIC AND NEUROISCHEMIC DIABETIC FOOT ULCERS: AN UMBRELLA REVIEW PROTOCOL
Milostav Klugar, Lucia Kantorová, Andrea Pokorná, Michal Hájek, Tereza Vrbová, Alexandra Jirkovská, Michal Dubský, Vladimíra Fejfarová, Jarmila Jirkovská, Miroslav Koliba, Dušan Kučera, Petr Krawczyk, Bedřich Sixta, Veronika Wosková, Zuzana Fialová, Jitka Klugarová ... další autoři
Rok: 2020, Zdravotnické listy
článek v odborném periodiku

EFFECTIVENESS OF NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY IN NEUROPATHIC DIABETIC FOOT ULCERS: AN UMBRELLA REVIEW PROTOCOL
Miloslav Klugar, Lucia Kantorová, Andrea Pokorná, Michal Hájek, Tereza Vrbová, Alexandra Jirkovská, Michal Dubský, Vladimíra Fejfarová, Jarmila Jirkovská, Miloslav Koliba, Dušan Kučera, Petr Krawczyk, Bedřich Sixta, Veronika Wosková, Zuzana Fialová, Jitka Klugarová ... další autoři
Rok: 2020, Zdravotnické listy
článek v odborném periodiku

Experimental use of flow cytometry to detect bacteria viability after hyperbaric oxygen exposure: Work in progress report
Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová, Dittmar Chmelař, Michal Hájek, Karin Korytková, Monika Cisáriková ... další autoři
Rok: 2020, Diving and Hyperbaric Medicine
článek v odborném periodiku

HBO v intenzivní péči a urgentní medicíně - základy léčby HBO, fyziologické poznámky, efekty a účinky na jednotlivé orgánové systémy, kontraindikace, vedlejší účinky léčby, dostupnost metody
Michal Hájek
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HBO v traumatologii - akutní traumatická ischémie, compartment syndrom, předběžné výsledky RCT HOLLT, poškození CNS. Využití HBO v Traumacentru FNO.
Michal Hájek, Roman Madeja
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbaric Medicine & the Brain; European Underwater and Baromedical Society Annual Meeting - conference report
J. Tlapák, Michal Hájek, E. Kozáková
Rok: 2020
ostatní

Intoxikace CO- klinika, kontroverze, mýty
Michal Hájek
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klinická efektivita hyperbarické oxygenoterapie u vybraných indikací v ortopedii a traumatologii
Michal Hájek, Miloslav Klugar, Jozef Kuzma, Miroslav Rozložník, Dittmar Chmelař
Rok: 2020, Zdravotnícke listy
článek v odborném periodiku

Možnosti řešení postaktinické hemoragické cystitidy hyperbaroxií
Michal Hájek, Jana Maršálková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nekrotizující infekce měkkých tkání - klasifikace, epidemiologie, evidence. Efekty HBO u pacientů s nekrotizující infekcí měkkých tkání- praktické poznámky, kontroverze, mýty, kazuistiky
Michal Hájek, Ivana Zýková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postradiační hemoragická cystitida - terapeutické možnosti se zaměřením na hyperbarickou oxygenoterapii
Michal Šurík, Jan Pokorný, Vladimír Študent Jr., Aleš Vidlář, Vladimír Študent, Michal Hájek ... další autoři
Rok: 2020, Česká urologie
článek v odborném periodiku

Rare Pulmonary Barotrauma after Explosive Decompression: a Case Report
Jakub Tlapák, Boris Oniščenko, Patr Došel, Pavel Požár, Petr Chmátal, Michal Hájek ... další autoři
Rok: 2020, BMC Pulmonary Medicine
článek v odborném periodiku

The role of intestinal microbiota in the pathogenesis of colorectal carcinoma
Jozef Kuzma, Dittmar Chmelař, Michal Hájek, Alexandra Lochmanová, Ivan Čižnár, Miroslav Rozložník, M. Klugar ... další autoři
Rok: 2020, Folia Microbiologica
článek v odborném periodiku

Využití hyperbarické oxygenoterapie u obtížně se hojících ulcerací a syndromu diabetické nohy
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Jozef Kuzma, Miroslav Rozložník, Miloslav Klugar
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam hyperbarické medicíny a současná doporučení u vybraných akutních indikací v urgentní medicíně a intenzivní péči
Michal Hájek, M. Klugar, Dittmar Chmelař
Rok: 2020, Anesteziologie & intenzivní medicína
článek v odborném periodiku

Význam hyperbarické oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran a u syndromu diabetické nohy
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Jozef Kuzma, Alexandra Lochmanová, Jitka Klugarová, Miloslav Klugar ... další autoři
Rok: 2020, Léčba ran
článek v odborném periodiku

Antibiotic susceptibility and production of endotoxin by Ochrobactrum anthropi isolated from environment and from patients with cystic fibrosis
Dittmar Chmelař, O. Holý, I. Kasáková, Michal Hájek, A. Lazarová, C. Gonzáles-Rey, J. Lasák, V. Raclavský Raclavský, Ivan Čižnár ... další autoři
Rok: 2019, Folia Microbiologica
článek v odborném periodiku

Current European guidelines for hyperbaric oxygen treatment
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová, Jozef Kuzma
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Determination of antimicrobial activity of Achatina reticulata slime
Dittmar Chmelař, R. Hinštová, Jozef Kuzma, Michal Hájek
Rok: 2019, Epidemilogie, mikrobiologie a imunologie
článek v odborném periodiku

Effectiveness of comprehensive pain management in hard-to heal ulcers a protocol of systematic review
J. Klugarová, A. Pokorná, Michal Hájek, M. Klugar
Rok: 2019, Cesk Slov Neurol N
článek v odborném periodiku

Effectiveness of hyperbaric oxygen therapy in non-healing ulcerations - meta-review
M. Klugar, A. Pokorná, Michal Hájek, J. Klugarová
Rok: 2019, Cesk Slov Neurol N
článek v odborném periodiku

Hyperbaric oxygen therapy in non-healing ulcerations - mechanisms of action, current european recommendations and case report
Michal Hájek, J. Klugarová, Dittmar Chmelař, M. Klugar
Rok: 2019, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

HYPERBARICKÁ MEDICÍNA - CO VŠECHNO BY O NÍ LÉKAŘI MĚLI VĚDĚT?
Michal Hájek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klinická efektivita hyperbarické oxygenoterapie u některých vybraných indikací v ortopedii a traumatologii
Michal Hájek, M. Klugar, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Jozef Kuzma
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klinická efektivita hyperbarické oxygenoterapie u některých vybraných indikací v ortopedii a traumatologii
Michal Hájek, Miloslav Klugar, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Jozef Kuzma
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Máme vědecké důkazy o účinku hyperbarické léčby u pacientů s CLI a syndromem diabetické nohy?
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miloslav Klugar
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sborník - XXIII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny
Michal Hájek, R. Pudil, M. Klugar, Dittmar Chmelař, Š. Novotný
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Sluchová trubice
Michal Hájek, Martin Formánek, Lukáš Školoudík, Pavel Komínek
Rok: 2019, Tobiáš
odborná kniha

Sluchová trubice při změnách tlaku
Michal Hájek, Štěpán Novotný
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová, Jozef Kuzma, M. Klugar ... další autoři
Rok: 2019, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Studium antimikrobiálních účinků hyperbarické oxygenoterapiev kombinaci a s antibiotiky
Jana Kociánová, Simona Havlíková, Miroslav Rozložník, Michal Hájek, Jozef Kuzma, Dittmar Chmelař ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The role of intestinal microbiota in the pathogenesis of colorectal carcinoma
Jozef Kuzma, Dittmar Chmelař, Michal Hájek, Alexandra Lochmanová, Ivan Čižnár, Miroslav Rozložník, Miroslav Klugar ... další autoři
Rok: 2019, FOLIA MICROBIOL
článek v odborném periodiku

Tvorba důvěryhodných klinických doporučených postupů v České republice v hyperbarické medicíně
Miloslav Klugar, Michal Hájek, Andrea Pokorná, Jitka Klugarová, Radim Ličeník, Miroslav Ryska, Ladislav Dušek ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zpráva z XXIII. kongresu České společnosti hyperbarické a letecké medicíny
Michal Hájek, J. Tichavská, M. Klugar, R. Pudil, Dittmar Chmelař, Š. Novotný ... další autoři
Rok: 2019, Kazuistiky v alergologii, opneumologii a ORL
článek v odborném periodiku

Aktuální vědecké důkazy účinnosti hyperbarické oxygenoterapie u vybraných chronických indikací- přehled systematických review
Miloslav Klugar, Michal Hájek, Jitka Klugarová
Rok: 2018, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Aktuální vědecké důkazy účinnosti hyperbarické oxygenoterapie u vybraných indikací:přehled systematických review
Miloslav Klugar, Michal Hájek, Jitka Klugarová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of hyperbaric air on endotoxin from Bacteroides fragilis strains
Dittmar Chmelař, Adéla Kašíková, P. Martineková, Michal Hájek, Miroslav Rozložník, M. Brabec, J. Janečková, J. Vobejdová, Ivan Čižnár ... další autoři
Rok: 2018, Folia Microbiologica
článek v odborném periodiku

Endometrióza a její vliv na plodnost a kvalitu života
Kateřina Janoušková, Tereza Pláteníková, Michal Hájek, Martin Procházka, Miloslav Klugar
Rok: 2018, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Hyperbarická a potápěčské medicína 2018
Michal Hájek, R. Pudil, M. Klugar, Dittmar Chmelař
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Hyperbarická oxygenoterapie - základní aspekty, pediatrická problematika
Michal Hájek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická oxygenoterapie a onemocnění čelistních kostí-naše zkušenosti
Petra Psotová, Tereza Uhříková, Jiří Stránský, Michal Hájek, Jana Jackaninová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Influence of hyperbaric air on endotoxin from Bacteroides fragilis strains
Dittmar Chmelař, Michal Hájek, Adéla Kašíková, Petrana Martineková, Miroslav Rozložník, Marek Brabec, Jana Janečková, Jana Vobejdová, Ivan Čižnár ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komentář k článku Heřman T. Současný pohled na otravu oxidem uhelnatým v České republice
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, František Novomeský, Radek Pudil, Miloslav Klugar
Rok: 2018, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Předmluva k článkům na témata hyperbarické medicíny
Michal Hájek, Radek Pudil, Miloslav Klugar
Rok: 2018, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

The effectiveness of hyperbaric oxygen therapy comparing to pharmalogical treatment in the patients with complex regional pain syndrome: a systematic review protocol
D. Tučková, M. Klugar, Michal Hájek, J. Klugarová, Dittmar Chmelař
Rok: 2018, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

VI. ostravské dny hyperbarické medicíny
Michal Hájek, Radek Pudil, Miloslav Klugar, Dittmar Chmelař
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Vomiting and aspiration of gastric contents: a possible life-threatening combination in underwater diving
F. Novomeský, M. Janík, Michal Hájek, Jozef Krajčovič, Lubomír Straka
Rok: 2018, Diving and Hyperbaric Medicine
článek v odborném periodiku

Vývoj in vitro modelu pre štúdium vplyvu hyperbarickej exygenoterapie na antimikrobiálne účinky vybraných antibiotikdium
Miroslav Rozložník, Simona Havlíková, Jana Kociánová, Michal Hájek, Alexandra Lochmanová, Barbora Balcárková, Jozef Kuzma, Dittmar Chmelař ... další autoři
Rok: 2018, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Vývoj 'in vitro' modelu pre štúdium vplyvu hyperbarickej oxygenoterapie na antimikrobiálne účinky vybraných antibiotík
Miroslav Rozložník, S. Havlíková, J. Kociánová, Michal Hájek, Alexandra Lochmanová, Barbora Balcárková, Jozef Kuzma, Dittmar Chmelař ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy hyperbarické medicíny a její význam v současném systému zdravotní péče v ČR
Michal Hájek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Actual problems of carbon monoxide intoxication in Czech Reupublic
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, František Novomeský, Miloslav Klugar
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Actual problems of carbon monoxide intoxication: retrospective study
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experimental use of flow cytometry for viability determination of pathogenic bacteria after hyperbaric oxygen exposure
Miroslav Rozložník, Karin Korytkova, Monika Cisáriková, Michal Hájek, Dittmar Chmelař
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experimental use of flow cytometry for viability determination of pathogenic bacteria after hyperbaric oxygen exposure.
Miroslav Rozložník, K. Korytková, M. Cisáriková, Michal Hájek, Alexandra Lochmanová, Dittmar Chmelař ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbaric oxygen thrapy in pediatric patients in the years 2007- 20011.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, František Novomeský, Miloslav Klugar
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická medicína
Michal Hájek
Rok: 2017, Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL
článek v odborném periodiku

Hyperbarická medicína
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, L. Klečka, M. Klugar, R. Pudil, J. Racek, Miroslav Rozložník, J. Růžička, M. Sázel, J. Stryja, J. Zapletalová ... další autoři
Rok: 2017, Mladá fronta
odborná kniha

Hyperbarická oxygenoterapie a osteoradinekróza
P. Psotová, T. Uhříková, Jiří Stránský, Michal Hájek, Pavel Hurník
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická oxygenoterapie je u dětí určena nejen pro otravy CO
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická oxygenoterapie z hlediska intenzívní péče
Michal Hájek, Z. Zadák, E. Havel
Rok: 2017, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Hyperbarická, potápěčská a letecká medicína
Michal Hájek, R. Pudil, M. Klugar, Dittmar Chmelař, P. Chmátal, P. Došel ... další autoři
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Léčba hyperbarickým kyslíkem a její využití v neurologii a problematika intoxikace oxidem uhelnatým
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Léčba hyperbarickým kyslíkem a její využití v neurologii a problematika intoxikace oxidem uhelnatým
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LÉČBA HYPERBARICKÝM KYSLÍKEM A JEJÍ VYUŽITÍ V SOUČASNÉ MEDICÍNĚ
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LÉČBA HYPERBARICKÝM KYSLÍKEM A JEJÍ VYUŽITÍ V SOUČASNÉ MEDICÍNĚ
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2017, Zdravotnícke listy
článek v odborném periodiku

Průtoková cytometrie v mikrobiologii.
Alexandra Lochmanová, Dittmar Chmelař, Vladimír Beran, Michal Hájek
Rok: 2017, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Účinnost hyperbarické oxygenoterapie u pacientů se Sudeckovým syndromem v porovnání s farmakoterapií: Protokol systematického rewiev.
M. Klugar, D. Tučková, Michal Hájek, J. Klugarová, J. Marečková, T. Vrbová, Dittmar Chmelař ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Účinnost hyperbarické oxygenoterapie u pacientů se Sudeckovým syndromem v porovnání s farmakoterapií: Protokol systematického rewiev.
Miloslav Klugar, Dagmar Tučková, Michal Hájek, Jitka Klugarová, Jitka Marečková, T. Vrbová, Dittmar Chmelař ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

XXII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Radek Pudil, Miloslav Klugar, Petr Chmátal, Petr Došel ... další autoři
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Zhodnocení ekonomických aspektu léčby hyperbarickým kyslíkem
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová, M. Klugar
Rok: 2017, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Zhodnocení ekonomických aspektů léčby hyperbarickým kyslíkem
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zhodnocení ekonomických aspektů léčby hyperbarickým kyslíkem.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zpráva z XXII. Kongresu České společnosti hyperbarické a letecké medicíny
Michal Hájek, Jarmila Tichavská, Radek Pudil, Miloslav Klugar, Dittmar Chmelař
Rok: 2017, Kazuistiky v APORL
článek v odborném periodiku

AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA INTOXIKACE OXIDEM UHELNATÝM - RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, F. Novomeský
Rok: 2016
stať ve sborníku

Aktuální problematika intoxikace oxidem uhelnatým- retrospektivní analýza
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, František Novomeský
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of Hyperbaric Medicine Ostrava in the years 2007- 2011
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of Hyperbaric Medicine Ostrava in the years 2007- 2011
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, František Novomeský, Miloslav Klugar
Rok: 2016
stať ve sborníku

Hyperbarická a potápěčská medicína 2016
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Radek Pudil
Rok: 2016
ediční a redakční práce

HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2016
Michal Hájek, R. Pudil, M. Klugar, Dittmar Chmelař
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Hyperbarická oxygenoterapie.
Michal Hájek
Rok: 2016, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Uplatnění hyperbarické oxygenoterapie v léčbě obtížně se hojících ulcerací
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

UPLATNĚNÍ HYPERBARICKÉ OXYGENOTERAPIE V LÉČBĚ OBTÍŽNĚ SE HOJÍCÍCH ULCERACÍ
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2016
stať ve sborníku

Vliv kyslíku na produkci endotoxinu u bakterií ze skupiny Bacteroides fragilis group izolovaných od pacientů s kolorektálním karcinomem.
Dittmar Chmelař, Michal Hájek, J. Janečková, J. Vobejdová, P. Martineková, Adéla Kašíková ... další autoři
Rok: 2016, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Význam hyperbarické oxygenoterapie u civilizačních onemocnění
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2016
stať ve sborníku

Význam hyperbarické oxygenoterapie u civilizačních onemocnění
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

5. ostravské dny hyperbarické medicíny
Michal Hájek, Jarmila Tichavská, Iveta Neuwirtová, Miloslav Klugar
Rok: 2016, Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL
článek v odborném periodiku

Deset let provozu pracoviště hyperbarické oxygenoterapie v Rehabilitačním ústavu Hostinné. Stručný přehled výsledků a série případů
D. Zub, J. Svoboda, A. Vitoušková, K. Svobodová, Michal Hájek
Rok: 2015
stať ve sborníku

Deset let provozu pracoviště hyperbarické oxygenoterapie v Rehabilitačním ústavu Hostinné; stručný přehled výsledků a série případů
D. Zub, J. Svoboda, A. Vitoušková, K. Svobodová, Michal Hájek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbaric Oxygen in Lower Limb Trauma (HOLLT); protocol for a randomised controlled trial
Ian L. Millar, Rosemary A McGinnes, Owen Williamson, Folke Lind, Karl-Ake Jansson, Michal Hájek, David Smart, Tiago Fernandes, Russell Miller, Paul Myles, Peter Cameron ... další autoři
Rok: 2015, BMJ Open
článek v odborném periodiku

Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of hyperbaric medicine Ostrava in the years 2007-2011
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, František Novomeský, Miloslav Klugar
Rok: 2015
stať ve sborníku

Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of hyperbaric medicine Ostrava in the years 2007-2011: treatment of CND disorders
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, František Novomeský, Miloslav Klugar
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická a potápěčská medicína 2015.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, R. Pudil, M. Klugar
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Hyperbarická a potápěčská medicína 2015. Sborník z XXI. Kongresu České společnosti hyperbarické a letecké medicíny
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Radek Pudil, Miloslav Klugar
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Hyperbarická medicína v České republice - aktuální pohled.
Michal Hájek, Miroslav Rozložník, Dittmar Chmelař, Vladimír Beran, F. Novomeský, M. Sázel, E. Hrnčíř, R. Pudil ... další autoři
Rok: 2015, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Hyperbarická oxygenoterapie - kde má místo podle EBM?
Michal Hájek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická oxygenoterapie -aktuální situace a dostupnost
Michal Hájek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická oxygenoterapie u pediatrických pacientů v Centru hyperbarické medicíny Ostrava v letech 2007-2011
Michal Hájek, J. Slaný, J. Maršálková, J. Tichavská, P. Němcová, M. Lutzová, Z. Spilková, M. Ručková, A. Nogolová, T. Bártová, J. Duda, V. Smolka, E. Klásková, M. Hladík, B. Trávníček, Dittmar Chmelař, Vladimír Beran, T. Kepák, M. Fedora, M. Šeda, J. Žurek, F. Novomeský, I. Neuwirtová, J. Štěrba ... další autoři
Rok: 2015, Česko-slovenská Pediatrie
článek v odborném periodiku

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé nedoslýchavosti.
Michal Hájek, J. Maršálková, I. Neuwirtová, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2015
stať ve sborníku

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé nedoslýchavosti.
Michal Hájek, J. Maršálková, I. Neuwirtová, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé nedoslýchavosti - výsledky
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, J. Maršálková, I. Neuwirtová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

INTOXIKACE OXIDEM UHELNATÝM
Michal Hájek
Rok: 2015
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Metodologie tvorby systematických review; Efekt hyperbarické oxygenoterapie na úmrtnost pacientů po kraniotraumatu: dílčí výsledky systematického review.
J. Klugarová, M. Klugar, J. Marečková , Michal Hájek
Rok: 2015, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Novinky v hyperbarické medicíně.
Michal Hájek, R. Pudil
Rok: 2015, AM Review
článek v odborném periodiku

Principy a využití hyperbarické oxygenoterapie v medicíně
Michal Hájek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam hyperbarické oxygenoterapie u akutních a chronických stavů.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Vladimír Beran
Rok: 2015
stať ve sborníku

Význam hyperbarické oxygenoterapie u akutních a chronických stavů.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Vladimír Beran
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

XXI. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny
Michal Hájek, I. Neuwirtová, J. Tichavská, R. Pudil, M. Klugar
Rok: 2015, AM Review
článek v odborném periodiku

Závažná potápěčská nehoda s dobrým koncem - popis případu.
Michal Hájek, D. Koudelka, Miroslav Rozložník, F. Novomeský
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závažná potápěčská nehoda s dobrým koncem-popis případu
Michal Hájek, David Koudelka, Miroslav Rozložník, F. Novomeský
Rok: 2015
stať ve sborníku

Zdravotní problematika práce ošetřujícího personálu ve vícemístných hyperbarických komorách.
Michal Hájek, Miroslav Rozložník, Dittmar Chmelař, M. Klugar, F. Novomeský, Pavel Zonča, E. Hrnčíř, Vladimír Beran ... další autoři
Rok: 2015, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Zpráva z odborné konference - XXI. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2015
Michal Hájek, I. Neuwirtová, J. Tichavská, R. Pudil, M. Klugar, F. Novomeský ... další autoři
Rok: 2015, Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL.
článek v odborném periodiku

Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů
Radek Pudil, Pavel Macura, Michal Hájek, Kryštof Slabý
Rok: 2014, Medicina sportiva Bohemica et Slovaca
článek v odborném periodiku

Efektivita hyperbarické oxygenoterapie u pediatrických pacientů léčených v Centru hyperbarické medicíny Ostrava - retrospektivní shrnutí výsledků za pětileté období
Michal Hájek, J. Slaný, J. Maršálková, J. Tichavská, P. Němcová, M. Lutzová, I. Neuwirtová, Z. Spilková, M. Ručková, A. Nogolová, T. Bártová, J. Duda, V. Smolka, E. Klásková, M. Hladík, B. Trávníček, Vladimír Beran, J. Štěrba, T. Kepák, M. Fedora, M. Šeda, J. Žurek, F. Novomeský ... další autoři
Rok: 2014
stať ve sborníku

Efektivita hyperbarické oxygenoterapie u pediatrických pacientů léčených v Centru hyperbarické medicíny Ostrava - retrospektivní shrnutí výsledků za pětileté období.
Michal Hájek, J. Slaný, J. Maršálková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2014.Sborník přednášek z MEZINÁRODNÍHO WORKSHOPU HYPERBARICKÉ MEDICÍNY ZALOŽENÉ NA DÚKAZECH a IV. OSTRAVSKÝCH DNÚ HYPERBARICKÉ MEDICÍNY.
Michal Hájek, Michal Hájek, F. Novomeský, F. Novomeský, Vladimír Beran, Vladimír Beran, M. Klugar, M. Klugar ... další autoři
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Hyperbarická oxygenoterapie efektivní v mnoha indikacích
Michal Hájek, M. Klugar
Rok: 2014, Zdravotnické noviny, příloha Kongresový list 7
článek v odborném periodiku

Hyperbarická oxygenoterapie v urgentní medicíně a intenzívní péči
Michal Hájek, Pavel Ševčík, M. Matějovič, V. Černý, K. Cvachovec, I. Chytra ... další autoři
Rok: 2014, Galén
kapitola v odborné knize

Intenzivní medicína
Pavel Ševčík, M. Matějovič, V. Černý, K. Cvachovec, I. Chytra, Michal Hájek, Václav Chýlek, Roman Kula, Jan Lata, Jan Máca, Luděk Rožnovský, Jiří Tichý, Tomáš Zaoral, Renáta Zoubková, a. kol. ... další autoři
Rok: 2014, Galén
odborná kniha

Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny
Michal Hájek, M. Klugar
Rok: 2014, Kazuistiky v alergologii,pneumologii a ORL
článek v odborném periodiku

Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech; IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny
Michal Hájek, F. Novomeský, Vladimír Beran, M. Klugar
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie v moderním zdravotnictví
Michal Hájek, F. Novomeský, Vladimír Beran
Rok: 2014, Otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku

Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie v moderním zdravotnictví.
Michal Hájek, F. Novomeský, Vladimír Beran
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oxid uhelnatý
Michal Hájek, Pavel Ševčík, M. Matějovič, V. Černý, K. Cvachovec, I. Chytra ... další autoři
Rok: 2014, Galén
kapitola v odborné knize

Působení oxidu uhelnatého na lidský organismus
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, F. Novomeský
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická a letecká medicína 2013. Sborník přednášek z Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny
Michal Hájek, Petr Došel, Dittmar Chmelař
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Hyperbaroxie- up to date 2013
Michal Hájek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intoxikace oxidem uhelnatým a kouřovými zplodinami u více postižených osob současně
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, František Novomeský, Pavel Ševčík, Ondřej Strnadel, Pavel Zonča, Jana Maršálková, Jarmila Tichavská, H. Reichlová ... další autoři
Rok: 2013
stať ve sborníku

Intoxikace oxidem uhelnatým a kouřovými zplodinami u více postižených osob současně -naše aktuální poznatky a zkušenosti ze zimního období 2012/2013
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, František Novomeský, Pavel Ševčík, Ondřej Strnadel, Pavel Zonča, Jana Maršálková, Jarmila Tichavská, H. Reichlová ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice Sudeckovy dystrofie
Michal Hájek
Rok: 2013, Hojení ran
článek v odborném periodiku

Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny.
Michal Hájek
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny, 20. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP
Michal Hájek, P. Došel, Dittmar Chmelař
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny, 20. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP.
Michal Hájek, P. Došel, Dittmar Chmelař
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Moderní trendy v hyperbarické oxygenoterapii.
Michal Hájek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie
Michal Hájek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie.
Michal Hájek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie. Léčba anaerobních infekcí
Michal Hájek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ohlédnutí za Mezinárodní konferencí hyperbarické a letecké medicíny 2013 v Praze.
Michal Hájek, M. Sázel, B. Oniščenko
Rok: 2013, Hojení ran
článek v odborném periodiku

V centru zájmu piloti, potápěči, i běžní pacienti. Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny.
Michal Hájek
Rok: 2013, Zdravotnické noviny -příloha, Kongresový list 10
článek v odborném periodiku

Vliv hyperbarické hyperoxie na průběh systémové zánětlivé odpovědi a těžké infekce
Michal Hájek, Pavel Zonča, Dittmar Chmelař
Rok: 2013, Hojení ran
článek v odborném periodiku

Vliv hyperbarické hyperoxie na průběh systémové zánětlivé odpovědi a těžké infekce
Michal Hájek, Pavel Zonča, Dittmar Chmelař
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv hyperbarické hyperoxie na průběh systémové zánětlivé odpovědi a těžké infekce.
Michal Hájek, Pavel Zonča, Dittmar Chmelař
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CO Poisoning - Pathophysiological and Treatment Aspects.
Michal Hájek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detektory kouře a životu nebezpečných plynů v domácnosti
M. Penhaker, Michal Hájek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detektory kouře a životu nebezpečných plynů v domácnosti
Marek Penhaker, Michal Hájek
Rok: 2012
stať ve sborníku

HBO in EM and Intensive Care for Pediatric Patients.
Michal Hájek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbaric Oxygen Therapy of Severe Traumatic Brain Injury in Children and Adolescents
V. Smolka, E. Klásková, Michal Hájek, M. Rohanová, D. Aleksijevič, J. Zapletalová, J. Wiedermann ... další autoři
Rok: 2012, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie
Miroslav Koliba, Michal Hájek
Rok: 2012
stať ve sborníku

Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie.
Miroslav Koliba, Michal Hájek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Léčba syndromu diabetické nohy
J. Jurková, M. Koliba, Michal Hájek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Léčba syndromu diabetické nohy
Jitka Jurková, Miroslav Koliba, Michal Hájek
Rok: 2012
stať ve sborníku

Možnosti využití hyperbaroxie v traumatologii
Roman Madeja, Leopold Pleva, J. Stránský, Michal Hájek
Rok: 2012
stať ve sborníku

Možnosti využití hyperbaroxie v traumatologii.
R. Madeja, Leopold Pleva, J. Stránský, Michal Hájek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie - efekt na zlepšení funkčních výsledků u akutních i chronických stavů.
Michal Hájek, František Novomeský, Miroslav Koliba
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multidisciplinární význam hyperbarické oxygentoterapie - efekt na zlepšení funkčních výsledků u akutních i chronických stavů
Michal Hájek, František Novomeský, Miroslav Koliba
Rok: 2012
stať ve sborníku

Naše zkušenosti s hyperbarickou oxygenoterapií u dětí se závažným anoxicko/hypoxickým a traumatickým poraněním mozku
Jiří Duda, Michal Hladík, Michal Hájek
Rok: 2012
stať ve sborníku

Naše zkušenosti s hyperbarickou oxygenoterapií u dětí se závažným anoxicko/hypoxickým a traumatickým poraněním mozku.
J. Duda, Michal Hladík, Michal Hájek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika hyperbarické oxygenoterapie v pediatrické intenzivní péči a emergentní medicíně - význam multidisciplinární péče
Michal Hájek, Jana Maršálková, T. Bártová, Z. Spilková, J. Slaný, M. Lázničková, M. Ručková, J. Duda ... další autoři
Rok: 2012
stať ve sborníku

Problematika hyperbarické oxygenoterapie v pediatrické intenzívní péči a emergentní medicíně - význam multidisciplinární péče.
Michal Hájek, Jana Maršálková, T. Bártová, Z. Spilková, J. Slaný, M. Ručková, J. Duda ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sborník z konference MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY , III . Ostravské dny hyperbarické medicíny 2012
Michal Hájek
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění
Ondřej Strnadel, Jana Maršálková, Michal Hájek, Tomáš Mrázek
Rok: 2012
stať ve sborníku

Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění.
Ondřej Strnadel, Jana Maršálková, Michal Hájek, Tomáš Mrázek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam hyperbarické oxygenoterapie v pediatrické praxi.
Michal Hájek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zpráva z konference Mezinárodní workshop potápěčské medicíny
Michal Hájek
Rok: 2012, Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL
článek v odborném periodiku

Carbon Monoxide Poisoning and Role of Hyperbaric Oxygen Treatment.
Michal Hájek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů.Doporučený postup České společnosti hyperbarické a letecké medicíny.
Radek Pudil, Pavel Macura, Michal Hájek, Jiří Růžička, David Skoumal, Miloš Sázel, Evžen Hrnčíř ... další autoři
Rok: 2011
ostatní

Doporučený postup diagnostiky a léčby potápěčské dekompresní nehody. Doporučený postup České společnosti hyperbarické a letecké medicíny.
Štěpán Novotný, H. Pácová, Miloš Sázel, Michal Hájek, David Skoumal
Rok: 2011
ostatní

Embolie plodovou vodou - Kazuistika a review z literatury
P. Havelka, Z. Adamík, F. Zábranský, P. Brychtová, A. Kočendová, V. Přibíková, A. Malíková, Michal Hájek, Jarmila Tichavská, Petra Němcová ... další autoři
Rok: 2011
stať ve sborníku

Embolie plodovou vodou- kazuistika a review z literatury.
P. Havelka, Z. Adamík, F. Zábranský, P. Brychtová, A. Kočendová, V. Přibíková, A. Malíková, Michal Hájek, Jarmila Tichavská, Petra Němcová ... další autoři
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HBO in emergency medicine and intensive care.
Michal Hájek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbaric Oxygen in Pediatric Oncology.
Michal Hájek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická a potápěčská medicína 2011.Sborník z XIX. Kongresu ČSHLM
Michal Hájek
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Hyperbarická oxygenoterapie - moderní trendy v léčbě , efektivita u syndromu diabetické nohy a těžkých nekrotizujících infekcí
Michal Hájek, Miroslav Koliba, Ondřej Strnadel
Rok: 2011, Hojení ran
článek v odborném periodiku

Hyperbarická oxygenoterapie v emergentní medicíně a intenzivní péči
Michal Hájek, Štěfan Kis Pisti, Lukáš Klečka, Dittmar Chmelař, Ivo Němec
Rok: 2011
stať ve sborníku

Hyperbarická oxygenoterapie v emergentní medicíně a intenzívní péči.
Michal Hájek, Štefan Kis Pisti , Lukáš Klečka, Dittmar Chmelař, Ivo Němec
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran.
Michal Hájek
Rok: 2011, Geum
kapitola v odborné knize

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Rok: 2011, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy a jiných obtížně se hojících defektů
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Rok: 2011
stať ve sborníku

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy a jiných obtížně se hojících defektů.
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická oxygenoterapie v urgentních stavech
Michal Hájek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická oxygenoterapie-moderní trendy v léčbě, efektivita u syndromu diabetické nohy a těžkých nekrotizujících infekcí.
Michal Hájek, Miroslav Koliba, Ondřej Strnadel
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbaroxie - současný stav, indikace, výsledky.
Michal Hájek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie
Miroslav Koliba, Michal Hájek
Rok: 2011, Hojení ran
článek v odborném periodiku

Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie.
Miroslav Koliba, Michal Hájek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intoxikace oxidem uhelnatým
Michal Hájek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intoxikace oxidem uhelnatým - nové patofyziologické , patogenetické a léčebné aspekty
Michal Hájek
Rok: 2011
stať ve sborníku

Intoxikace oxidem uhelnatým- nové patofyziologické, patogenetické a léčebné aspekty.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oxid uhelnatý
Michal Hájek
Rok: 2011, Grada Publishung
kapitola v odborné knize

Oxygen Toxicity During Hyperbaric Oxygen Treatment.
Michal Hájek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Použití hyperbarické oxygenoterapie u rozsáhlých poranění tkání končetin
Jana Pometlová, Milan Šír, Michal Hájek, Leopold Pleva
Rok: 2011, Hojení ran
článek v odborném periodiku

Použití hyperbarické oxygenoterapie u rozsáhlých poranění tkání končetin.
Jana Pometlová, Milan Šír, Michal Hájek, Leopold Pleva
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pro a proti hyperbarické oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy - kritický pohled.
Michal Hájek, Jarmila Tichavská, Markéta Kis Pisti Kozáková, Ivo Němec
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pro a proti hyperbarické oxygentoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy - kritický pohled
Michal Hájek, Jarmila Tichavská, Markéta Kis Pisti Kozáková, Ivo Němec
Rok: 2011, Kazuistiky v diabetologii.Suplementum 2
článek v odborném periodiku

Pulmonary Barotraumas with Bilateral Pneumothorax Related to HBO.
Michal Hájek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současné postavení , moderní trendy a perspektivy oboru hyperbarická medicína
Michal Hájek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současné postavení , moderní trendy a respektivy oboru hyperbarická medicína.
Michal Hájek
Rok: 2011, Hojení ran
článek v odborném periodiku

Současné postavení, moderní trendy a perspektivy oboru hyperbarická medicína v České republice
Michal Hájek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití hyperbarické oxygenoterapie v chirurgii a traumatologii.
Michal Hájek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění - kauzistiky.
Ondřej Strnadel, Jana Maršálková, Michal Hájek, Tomáš Mrázek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění - kazuistiky
Ondřej Strnadel, Jana Maršálková, Michal Hájek, Tomáš Mrázek
Rok: 2011, Hojení ran
článek v odborném periodiku

Význam hyperbarické oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran a těžkých infekcí
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Rok: 2011, Hojení ran
článek v odborném periodiku

Význam hyperbarické oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran a těžkých infekcí
Michal Hájek, Miroslav Koliba
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

XIX . Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2011
Michal Hájek, David Zub
Rok: 2011, Hojení ran
článek v odborném periodiku

XIX .Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2011
David Zub, Michal Hájek
Rok: 2011, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

1 st European Conference of Hyperbaric and Diving Medicine; 2nd Ostravas Days of Hyperbaric Medicine
Michal Hájek, Dittmar Chmelař
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů



AutorNázev práceTypRok
Jašek LukášAkutní intoxikace oxidem uhelnatým: patofyziologie a léčebné aspekty včetně hyperbarické oxygenoterapiediplomová 2020 
Bártová KarlaVliv hyperbaroxie na léčbu nekrotizujících infekcí měkkých tkáníbakalářská 2019 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub