Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

Ivona Závacká


titul, jméno, příjmení:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 226, budova ZY
funkce:proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
obor činnosti:genetika, cytogenetické metody, věda a výzkum
katedra / středisko (fakulta): Ústav laboratorní medicíny (Lékařská fakulta)
Děkanát Lékařské fakulty
Centrum hyperbarické medicíny (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
e-mail:

Vzdělání

2007 – 2012
Ph.D., Lékařská fakulta UP Olomouc, obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
2004 – 2006
Mgr., Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, obor Laboratorní vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví
1999 – 2002
Bc., Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, obor Zdravotnické vyšetřovací metody
1991 – 1995
Gymnázium Dr. Ed. Beneše, Hlučín, přírodovědné zaměření
 

Kvalifikace

2012
Ph.D. v oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 

Další vzdělávání, kurzy

2014
Intenzivní kurz anglického jazyka Brighton VB
2007
program dalšího vzdělávání "Vysokoškolská pedagogika a vzdělávací technologie pro začínající pedagogické akademické pracovníky a externí spolupracovníky vysokých škol"
2005
roční kurs anglického jazyka uskutečněný v rámci projektu "Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků a jejich schopnosti přednášet v cizím jazyce" - výsledkem je Osvědčení na prezentační dovednosti v angličtině
2004
Kurz autorů distančních výukových opor se zaměřením na: Úvod do distančního vzdělávání, Vytváření studijních textů pro DiV, Tvorba distančních výukových opor v praxi
2004
Kurz autorů distančních výukových opor se zaměřením na: Tvorbu eLearningových kurzů - výsledkem je osvědčení
2003
Školení Epi Data, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 

Zaměstnání, praxe

9/2010 – dosud
Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
11/2008 – 2010
Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
2005 – 2008
Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, Katedra vyšetřovacích metod a lékařské biologie, odborný asistent, od ledna 2007 tajemník katedry
2003 – 2010
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum pracovního lékařství - Odd. fyziologie práce, odborný pracovník
2002 – 2005
Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, Katedra vyšetřovacích metod a lékařské biologie, odborný laborant
 

Odborné zaměření

Genetická toxikologie
Genetika
Biologie
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2008 – dosud
proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
2008 – dosud
člen VR LF OU (ZSF OU, FZS OU)
2007 – 2008
člen AS LF OU
Na úrovni fakulty předsedkyně SGS komise, předsedkyně Ediční komise, člen Disciplinární komise, předsedkyně Stipendijní komise
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2005 – dosud
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
2005 – dosud
Československá biologická společnost JEP, Společnost pracovního lékařství
2005 – dosud
Česká a Slovenská společnost pro mutagenezu zevním prostředím při Československé biologické společnosti JEP
 

Působení v zahraničí

27. 11. 2016 – 4. 12. 2016
Aveiro, Portugalsko (Erasmus)
13. 9. 2015 – 18. 9. 2015
Freiburg, Německo (Erasmus)
6. 3. 2014 – 22. 3. 2014
Brighton, VB (odborný jazykový kurz)
15. 9. 2013 – 19. 9. 2013
Regensburg, Německo (odborná konference)
3/2013
Slovenská Akademia Vied Bratislava, Ústav experimentální onkologie, Slovensko (odborná stáž)
2008 – dosud
pravidelné minimálně 3denní pracovní pobyty ve Švýcarsku - detašované pracoviště
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Ruština
pasivní znalost
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Podpora vzniku nového studijního programu Zubní lékařství na Ostravské univerzitě - MSK
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelLékařská fakulta, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Podpora vzniku nového studijního programu Zubní lékařství na Ostravské univerzitě - SMO
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelLékařská fakulta, Statutární město Ostrava
Stavřešený
Simulace - Inovace - Praxe = moderní způsob vzdělávání na LF OU
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období9/2019 - 11/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Simulační centrum "Cvičná nemocnice"
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období9/2019 - 11/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství a oboru Technická výchova Ostravské univerzity
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období1/2018 - 3/2019
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Práce s rodinou dítěte s neuro-vývojovou poruchou I., II.
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období9/2017 - 6/2018
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství Ostravské univerzity
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období1/2017 - 3/2018
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Rozvoj vzdělávací a mezinárodní oblasti prostřednictvím posílení vzdělávacího potenciálu pro studijní obor Všeobecné lékařství I. - teoretické obory
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období1/2016 - 11/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Komplexní program pro postup žen - manažerek
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období12/2012 - 11/2014
PoskytovatelOP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost)
Stavukončený
Jesenius - centrum pro celoživotní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období2/2011 - 1/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
Registr profesionálních expozic genotoxickým faktorům MSK - II. etapa
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
Registr profesionálních expozic genotoxickým faktorům MSK
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období3/2008 - 12/2008
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub