Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

Hana Materová


titul, jméno, příjmení:RNDr. Hana Materová
místnost, podlaží, budova: ZY 232, budova ZY
funkce:
obor činnosti:informatika a výpočetní technika
katedra / středisko (fakulta): Ústav laboratorní medicíny (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1746
597 373 499
597 373 400
e-mail:

Vzdělání

1987
UP Olomouc, Př.f., Fyzikální elektronika a optika, doktorát RNDr.
1983 – 1984
UP Olomouc, Doplňkové pedagogické studium, ukončeno státní. z. zk.
1981 – 1986
UP Olomouc, Př. f., Fyzikální elektronika a optika, ukončeno státní. z. zk
1977 – 1981
Gymnáziun Jiřího z Poděbrad Olomouc
1969 – 1977
ZŠ Hálkova Olomouc
 

Kvalifikace

1987
státní rigorózní zkouška RNDr.
 

Další vzdělávání, kurzy

2016 – 2018
Kurzy angličtiny na OU
2006
Manažerské školení ve FNO, BIBS Brno
2005 – 2013
Kurzy angličtiny na OU
1994 – 1998
Kurzy angličtiny Fishnet
řada e-learningových kurzů na OU a VŠB
trenér triatlonu III, II
 

Zaměstnání, praxe

1/2007 – dosud
ZSF OU Ostrava - odborný asistent
1998 – 2006
ZSF OSU, externí výuka IT
1996 – dosud
FNO Ostrava Poruba, KNM, informatik
1986 – 1993
ČSD, odbor informatiky, technický pracovník (1989 - 1996 MD)
 

Odborné zaměření

informatika
fyzika
 

Jazykové znalosti

Angličtina
B2
Ruština
B2
Slovenština
C1
Polština
pasivně
Němčina
základy
 


Anatomie I Pohybový systém - výuková pomůcka pro studenty se specifickými potřebami
Hana Sochorová, Alžběta Pecháčková, Hana Materová
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Anatomie II Nauka o orgánech a nervový systém - výuková pomůcka pro studenty se specifickými potřebami
Hana Materová, Alžběta Pecháčková, Hana Sochorová
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Computer literacy of students of non-medical study programms at the beginning of university studies
Hana Sochorová, Hana Materová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Počítačová gramotnost studentů nelékařských zdravotnických oborů při zahájení vysokoškolského studia
Hana Sochorová, Hana Materová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lékařská biofyzika II, praktická cvičení
Hana Sochorová, Lucie Honzíková, Jakub Wrona, Hana Materová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lékařská biofyzika II, praktická cvičení (upraveno pro studenty se specifickými potřebami)
Hana Sochorová, Lucie Honzíková, Jakub Wrona, Hana Materová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

KNM FN v číslech a grafech od roku 2010
Hana Materová, Jana Golisová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KNM FN v číslech a grafech od roku 2010
Hana Materová, Jana Golisová
Rok: 2019, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Optimalizace ochrany zdravotnických pracovníků při práci s otevřenými zdroji ionizujícího záření na PET/CT ve FN Ostrava
Renáta KOHUTOVÁ, Martin Havel, Vítězslav Jiřík, Hana Materová, Jana Golisová, Vojtěch Ullmann ... další autoři
Rok: 2019, Hygiena
článek v odborném periodiku

Využití zavedených cévních vstupů pro aplikaci radiofarmak
Hana Materová, Jana Golisová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití zavedených cévních vstupů pro aplikaci radiofarmak
Hana Materová, Jana Golisová
Rok: 2019, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Zdravotnická dokumentace a informační systémy ve zdravotnictví
Hana Materová, Ilona Plevová, Hana Sochorová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Informační systémy ve zdravotnictví - praktické aplikace výpočetní techniky
Hana Sochorová, Hana Materová
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jak šel čas - vznik oboru nukleární medicína
Hana Materová
Rok: 2017, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Jak šel čas
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak šel čas
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Rok: 2016
stať ve sborníku

Apple technologie a její využití ve zdravotnictví a výuce na lékařských fakultách
Hana Sochorová, Hana Materová
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Měření kvality zdravotní péče na Klinice nukleární medicíny FN Ostrava
Jana Golisová, Hana Materová, Otakar Kraft
Rok: 2015, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Měření kvality zdravotní péče na Klinice nukleární medicíny FN Ostrava
Jana Golisová, Hana Materová, Otakar Kraft
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přehled používaných softwarových aplikací na pracovišti KNM Ostrava
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přehled používaných softwarových aplikací na pracovišti KNM Ostrava
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Rok: 2015, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Studenti oboru radiologický asistent se specifickými potřebami při studiu v praxi
Hana Materová, Hana Sochorová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výuka studentů se specifickými potřebami při studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech
Hana Materová, Hana Sochorová, Otakar Kraft
Rok: 2014, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Výuka studentů se specifickými potřebamipři studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech
Hana Materová, Hana Sochorová, Otakar Kraft
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Informatika a legislativa ve zdravotnictví
Hana Materová, Yvetta Vrublová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

LMS Moodle in Teaching Biophysics and Medical Informatics at Faculty of Medicine, University of Ostrava
Hana Sochorová, Hana Materová
Rok: 2013, MEFANET journal
článek v odborném periodiku

Přehled prováděných vyšetření na KNM Fn Ostrava od roku 1973
Hana Materová, Otakar Kraft
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Systém podání terapetických aktivit radiojodu a hodnocení expozic pracovníků
RNDr. Jan Pekárek, Vojtěch Ullmann, Bc. Jarmila Schejbalová, Hana Materová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fotopík a okénko analyzátoru u scintilační kamery
Vojtěch Ullmann, Marián Koláček, Hana Materová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení expozic odborných pracovníků při přípravě radiofarmak
J. Pekárek, Vojtěch Ullmann, H. Tydláčková, P. Bajgerová, Hana Materová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ - praktické aplikace výpočetní techniky
Hana Sochorová, Hana Materová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ - zdravotnická dokumentace
Hana Materová, Yvetta Vrublová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Laboratorní informační systémy
Hana Materová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nemocniční informační systémy
Hana Materová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Radionuklidová diagnostika v hematologii
O. Kraft, Hana Materová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Normální hodnoty dynamické scintigrafie jícnu
V. Dedek, Vladimír Bartoš, Hana Materová
Rok: 2007, Praktická radiologie
článek v odborném periodiku

Přenos scintigrafických studií z kamer ECAM a SYMBIA do systému Ostnucline
Hana Materová, Vojtěch Ullmann
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přenos scintigrafických studií z kamer ECAM a SYMBIA do systému Ostnucline
Hana Materová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Radionuklidové všetření evakuacee žaludku v diagnostice dyspepsie horního typu
Hana Materová, V. Dedek
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vyhodnocování dynamické scintigrafie transplantované ledviny z kamer Ecam/Symbia v systému Ostnucline
Vojtěch Ullmann, Hana Materová, Otakar Kraft, V. Dedek, Pavel Širůček, Radoslava Drozdková ... další autoři
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vyhodnocování dynamické scintigrafie transplantované ledviny z kamer ECAM/SYMBIA v systému OSTNUCLINE
Vojtěch Ullmann, Hana Materová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj úrovně znalostí studentů ošetřovatelství v oboru informačních technologií při zahájení studia v průběhu 4 let
Hana Sochorová, Bohdana Dušová, Hana Materová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Rok: 2006, Zdravotně sociální fakulta OU
kapitola v odborné knize

The level of knowledge of students of bachelor medical study programmes in the field of information technology at start of study
Hana Sochorová, Hana Materová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zlepšily se znalosti studentů v oboru informačních technologií při zahájení studia ošetřovatelství?
Hana Sochorová, Hana Materová
Rok: 2004, Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
kapitola v odborné knize

Zkušenosti s výukou informačních technologií ve studijním programu ošetřovatelství
Hana Sochorová, Darja Jarošová, Hana Materová
Rok: 2003, Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
kapitola v odborné knize

Zkušenosti s výukou informačních technologií ve studijním programu ošetřovatelství
Hana Sochorová, Hana Materová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
0IZDKZdrav. dokumentace a zdrav. inf. syst.
2ISZDInformační systémy ve zdravotnictví
AVT1LComputer Basics and Medical Informatics
FYZVZVybrané kapitoly z fyziky a biofyziky
ISZDKInformační systémy ve zdravotnictví
ISZDRInformační systémy ve zdravotnictví
ISZNTInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZOVInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZPAInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZRAInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZSPInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZVSInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZZLInformační systémy ve zdravotnictví - cv
KBFVMVybrané kapitoly z biofyziky
VT1LFZákl. výpočetní techniky a lékař. inform
YVT1LComputer Basics and Medical Informatics
0IISAInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISDInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISLInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISOInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISPInformační systémy ve zdravotnictví
0IISRInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISSInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISVInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IKFBVybrané kapitoly z fyziky a biofyziky
1ISZKInformační systémy ve zdravotnictví
1NKSZInformační systémy ve zdravotnictví
1ZISZInformační systémy ve zdravotnictví
10ISZInformační systémy ve zdravotnictví
9VT1LZákl. výpočetní techniky a lékař. inform
V1SZKInformační systémy ve zdravotnictví


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub