Organizace kongresů a sympozií

Mezinárodní:

Národní:

  • 26 Českých konferencí TDM (r. 1993-2021)
  • 24 Českých konferencí DURG (r. 1995-2021)
  • 22 Českých konferencí klinické farmakologie (r. 1997-2021)
  • 1 konference České společnosti experimentální a klinické farmakologie a toxikologie (r. 1990)
  • 4 konference České společnosti pro hypertenzi (r. 1991, 1994, 1998, 2004)
  • 20 odborných sympozií

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 02. 2022