Projekty a granty
Porovnání shody výsledků analýz DNA pro dva druhy biologických materiálů po invazivním a neinvazivním odběru.
Hlavní řešitelMgr. Petra Riedlová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Faktory životního stylu determinující zdravé stárnutí
Hlavní řešitelMgr. Dagmar Skýbová
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Nové potencionální prediktivní faktory odpovědi na imunoterapii u tripple negativního karcinomu prsu
Hlavní řešiteldoc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., PhD.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vrozené srdeční vady - význam prenatálního screeningu
Hlavní řešiteldoc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Pilotní studie: Rozšíření diagnostických možností nového typu detekce komorové dyssynchronie
Hlavní řešitelMUDr. Bc. Eva Závodná, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Intrathekální syntéza IgM jako možný prognostický faktor u pacientů s roztroušenou sklerózou: korelace s klinickými a laboratorními testy
Hlavní řešitelIng. MUDr. David Zeman, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Klinické výukové prostředí a rozvoj kompetencí studentů ošetřovatelství.
Hlavní řešitelMgr. Radana PĚRŮŽKOVÁ
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity 2021 - Základy psychologie a zdravotnické psychologie (UOM/0IZPZ - prezenční forma a UOM/0IFZP - kombinovaná forma)
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelMŠMT
Stavřešený
Providing a teaching and learning open and innovative toolkit for evidence-based practice to nursing European curriculum
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období9/2018 - 9/2021
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
Dotace studia studentů Lékařské fakulty
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období9/2020 - 8/2021
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
Provedení klinických studií v rámci PMCF zdravotnických prostředků pro rok 2019 a 2020
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období1/2021 - 6/2021
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavřešený
Rationing Missed Nursing care: An international and multidimensional problem
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období10/2016 - 3/2021
PoskytovatelCost
Stavřešený

123