Projekty a granty
Pilotní studie: Rozšíření diagnostických možností nového typu detekce komorové dyssynchronie
Id projektuSGS/06/LF/2020-2021
Hlavní řešitelMUDr. Bc. Eva Závodná, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceKomorová dyssynchronie znamená, že mezi pravou a levou komorou nebo v rámci jednotlivých segmentů převážně levé komory dochází k významným časovým prodlevám. Toto narušení synchronicity aktivace srdečních komor má za následek zhoršení systolické funkce srdce vedoucí až k srdečnímu selhání. Dosavadní možnosti hodnocení srdeční dyssynchronie pomocí echokardiografie umožňuje pouze velmi těžkopádné a hrubé hodnocení časových prodlev. V nedávné době se však objevil nový vynález Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR, jehož ojedinělý přístup k detekci a ke zpracování elektrické aktivity srdce umožňuje poměrně rychle a snadno detekovat i jemné odchylky časových posunů aktivace srdečních komor (přístroj VDI Monitor ? Ventricular Dyssynchrony Imaging Monitor). Tato metodika byla vyvíjena s cílem změřit časové zpoždění mezi komorami a určení poruch vedení vzruchu v srdci. V současné době je tato metoda převážně aplikována na detekci dyssynchronie, optimalizace umístění elektrod a nastavení parametrů kardiální resynchronizační terapie. Vzhledem k novosti tohoto přístroje je možno nalézt nové aplikačně-diagnostické oblasti. Proto cílem této pilotní studie bude vytipovat vhodné diagnózy, u kterých je vzhledem k patofyziologickému mechanismu vývoje nemoci možno předpokládat komorovou dyssynchronii, ale současnými metodami ji není možno snadno detekovat. Jako jednou z možností rozšíření diagnostického spektra je vyšetření pacientů po infarktu myokardu, u kterých by detekce rozvoje srdeční dyssynchronie mohla předpovědět riziko přechodu do srdečního selhání. Rovněž by nebyly bez zajímavosti záznamy pacientů se srdečním selháním jiného původu než postinfarktové, dále pak kardiomyopatie nebo různé arytmie. Další zajímavou oblastí je i detekce kardiotoxicity po protinádorové léčbě vzhledem k tomu, že protinádorové chemoterapeutika mohou svým mechanismem působením narušovat funkčnost kardiomyocytu.