Pracoviště chemie a biochemie

Pracoviště chemie a biochemie LF OU je základnou pro výuku lékařské chemie, lékařské biochemie a klinické biochemie. Pod hlavičkou pracoviště probíhá v současné době výuka chemie pro obor všeobecného lékařství a další Bc. zdravotnické obory ve spolupráci s Katedrou chemie PřF OU. Rovněž výuka lékařské a klinické biochemie probíhá pod hlavičkou pracoviště a ve spolupráci s PřF OU, ale hlavně ve spolupráci s ÚLD FN Ostrava. V ÚLD FN Ostrava probíhá jak teoretická, tak praktická výuka biochemie a klinické biochemie pro všeobecné lékařství, tak řady Bc. zdravotnických oborů (zejména oboru Zdravotní laborant).

Výzkumná činnost pracoviště je v současné době soustředěna především do Ústavu laboratorní diagnostiky FN Ostrava.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 02. 2018