Ze života kliniky

Některé měsíce jsou na úspěchy bohatší

V červnu 2024 dosáhla Klinika hematoonkologie několika úspěchu, které stojí za to sdílet.

Práce s registry na Klinice hematoonkologie

Hematoonkologické registry - Fakultní nemocnice Ostrava

5. - 6. října 2023 v Ostravě proběhl XVIII. Myeloma and VI. Cell therapy Workshop

Významní světoví vědci, výzkumníci a lékaři působící v Německu, Polsku, Itálii, Španělsku, Velké Británii, Slovinsku, Irsku, Izraeli, USA a České republice se ve dnech 5.-6. října 2023 sešli v Ostravě v rámci hybridního setkání XVIII. Myeloma and VI. Cell Therapy Workshop.

Ocenění pro Mgr. Sandru Charvátovou

Blahopřejeme naší kolegyni Mgr. Sandře Charvátové, která v rámci Akademického dne Ostravské univerzity převzala cenu rektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost v kategorii studentů OU, kterou uděluje rektor pouze jednomu studentovi z celé univerzity za daný rok.

Publikace v Journal of Clinical Oncology!

Mnohočetný myelom je druhým nejčastějším krevním nádorem charakterizovaný akumulací klonálních plazmatických buněk v kostní dřeni. Týmu Kliniky hematoonkologie FNO se podařilo dokončit práci, ve které poukazují na význam stanovení tzv. cirkulujících nádorových plazmatických buněk v periferní krvi pomocí průtokové cytometrie jako jeden z nových zásadních prognostických faktorů

Ocenění našich pracovníků na slavnostním zasedáním Vědecké rady Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Dne 5. října 2022 proběhlo v Domě kultury Poklad slavnostní zasedání Vědecké rady LF OU. Ta mimo jiné ocenila autory nejlepších publikací za rok 2020 a 2021 a nás velmi těší, že mezi nimi bylo několik našich pracovníků, kterým gratulujeme.

Ve dnech 13. - 14. října 2022 proběhl v Ostravě XVII. Myeloma and Cell therapy workshop

Významní světoví vědci, výzkumníci a lékaři působící ve Finsku, Nizozemsku, Belgii, Polsku, Německu, Francii, Španělsku, Itálii, Velké Británii, USA a České republice se ve dnech 13.-14. října 2022 sešli v Ostravě v rámci hybridního setkání – XVII. Myeloma and Cell therapy workshop.

International Myeloma Society Annual Meeting - ocenění

Ve dnech 25.-27. srpna 2022 se konal v Los Angeles 19th International Myeloma Society Annual Meeting. Naše klinika měla na této významné akci rovněž aktivní účast.

Článek Third dose of COVID-19 vaccine restores immune response in patients with haematological malignancies after loss of protective antibody titers v časopise British Journal of Haematology

Pandemie COVID-19 si vyžádala již mnoho lidských životů. Mezi nejohroženější patří zejména hematologičtí onkologicky nemocní pacienti, jejichž ochranu před nákazou či těžkým průběhem onemocnění lze zvýšit 3. dávkou mRNA vakcíny.

22. Pražské hematologické dny - Hematologie 2022

20. – 21. ledna 2022 proběhly 22. Pražské hematologické dny - Hematologie 2022.

63. ročník kongresu American Society of Hematology

11. – 14. prosince 2021 proběhl 63. ročník kongresu American Society of Hematology. Na nejvýznamnějším světovém hematologickém kongresu, který se letos konal v Atlantě, měla Klinika hematoonkologie FNO a LF OU vedle řady aktivit jako jediná z České republiky přednášku.