Aktuality

Klinika hematoonkologie má druhého docenta během 2 let!

Blahopřejeme našemu kolegovi doc. MUDr. Tomáši Jelínkovi, Ph.D. k habilitaci, kterou dne 7. června 2022 úspěšně obhájil na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové.

V březnu proběhl již XXVIII. ročník konference Pařízkovy dny

Odborníci z oblasti hematologie a hematoonkologie od nás i ze zahraničí přijeli do Ostravy na již XXVIII. ročník konference s názvem Pařízkovy dny. Pozvání organizátorů z Kliniky hematoonkologie FN Ostrava přijalo více než 500 hostů. Součástí třídenního programu byla také III. Ostravská konference paliativní péče.