Personální složení

abecední členění

Vedení kliniky
Vedení
553 46 1013
597 372 091
Sekretariát
 
Členové kiniky
Profesoři
Hájek Roman, prof. MUDr., CSc.
vedoucí kliniky
činnost: hematoonkologie
553 46 1013
597 372 091
Docenti
Odborní asistenti
Chyra Zuzana, Mgr., Ph.D.
činnost: hematoonkologie
 
Jelínek Tomáš, MUDr., Ph.D.
činnost: hematoonkologie
597 374 587
Kořístek Zdeněk, MUDr., Ph.D.
činnost: hematoonkologie
597 372 151
Asistenti a lektoři
Benková Kateřina, MUDr.
činnost: hematoonkologie
597 374 587
Ďuraš Juraj, MUDr.
činnost: hematoonkologie
597 374 587
Gumulec Jaromír, MUDr.
činnost: hematoonkologie
597 372 296
Kaščák Michal, MUDr.
činnost: hematoonkologie
597 372 093
Mihályová Jana, MUDr.
zástupce pro výuku
činnost: hematoonkologie
597 374 567
Navrátil Milan, MUDr.
činnost: hematoonkologie
597 374 587
Vědecko-výzkumní pracovníci
Chyra Zuzana, Mgr., Ph.D.
činnost: hematoonkologie
 
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D.
činnost: hematoonkologie
777 167 047