Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Klinika hematoonkologie

Zuzana Čermáková


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZZ 134, budova ZZ
funkce:
obor činnosti:transfúzní lékařství
katedra / středisko (fakulta): Klinika hematoonkologie (Lékařská fakulta)
Ústav laboratorní medicíny (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 374 420
597 373 459
e-mail:

Zabezpečované / garantované předměty

 • Vyšetřovací metody v transfúzní službě 1, 2
 • Klinická laboratorní praxe 1, 2
 • Předdiplomová praxe

Vzdělání

 • 1982 – 1988 LF UP Olomouc
 • 1992 I. atestace z oboru vnitřního lékařství
 • 1996 Specializační atestace z oboru hematologie a transfúzního lékařství
 • 2006 Doktorandské studium na LF UP Olomouc, Ústav Imunologie, Obor – lékařská imunologie, téma disertační práce: Polymorfismus chemokinových receptorů u vybraných zánětlivých onemocnění
 • Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví hematologie, specializace transfúzní služba a HLA a specializace paternitní spory metodou analýzy DNA

Praxe

 • 1988 – 2001 Městská nemocnice Ostrava – Fifejdy, III. interní oddělení – lékař, Městská nemocnice Ostrava – Fifejdy, OKH - lékař
 • 2001 – dosud FN Ostrava, Krevní centrum – vedoucí lékař HLA a DNA laboratoří, primář KC FNO
 • 2005 – dosud Odborný asistent na ZSF OSU, Katedra vyšetřovacích metod

Účast na projektech

 • 2005 FRVŠ F3/a - Projekt 1521/2005 – Inovace studijních předmětů oboru Zdravotnické vyšetřovací metody (spoluřešitel)

Členství v odborných společnostech

 • Výbor Společnosti pro transfuzní lékařství


Perineurální invaze dlaždicobuněčného karcinomu hlavy a krku
Pavel Hurník, Vladimír Židlík, Dušan Žiak, M. Sporková, Jan Štembírek, Zuzana Čermáková, B. Putnová, M. Buchtová ... další autoři
Rok: 2020
stať ve sborníku

Získaná hemofilie A: možnosti diagnostiky a léčby
Jaromír Gumulec, Zdeněk Kořístek, Milan Navrátil, David Buffa, Katarína Hradská, Lucie Recová, Radomíra Hrdličková, Martin Pulcer, Zuzana Čermáková, Roman Hájek ... další autoři
Rok: 2020, Acta Medicinae
článek v odborném periodiku

BI-VIDITEST Total v posuzování stavu buněčné imunity
Ivo Lochman, K. Roubalová, V. Král, J. Lábaj, J. Pohořská, Alexandra Lochmanová, K. Kutějová, P. Mikušová, J. Furková, Zuzana Čermáková, V. Novák, J. Žlabová, A. Zjevíková, D. Jílek ... další autoři
Rok: 2019, Klinická imunológia a alergológia
článek v odborném periodiku

BI-VIDITEST Total v posuzování stavu buněčné imunity
Ivo Lochman, K. Roubalová, V. Král, J. Lábaj, J. Pohořská, Alexandra Lochmanová, K. Kutějová, P. Mikušová, J. Furková, Zuzana Čermáková, V. Novák, J. Žlabová, A. Zjevíková, D. Jílek ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perineural invasion of squamous cell carcinoma of the head and neck - the beginning of the path
Pavel Hurník, V. Židlík, M. Sporková, J. Štembírek, Zuzana Čermáková, B. Putnová, M. Buchtová ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HPV pozitivní karcinomy dutiny ústní a orofaryngu
Zuzana Čermáková, J. Cvek, J. Janoutová, D. Konvalinka, I. Demel, L. Adamcová, Pavel Hurník ... další autoři
Rok: 2018, Onkologie
článek v odborném periodiku

Perineural invasion of squamous cell carcinoma of the head and neck - the beginning of the path
Pavel Hurník, V. Židlík, D. Žiak, M. Sporková, J. Štembírek, M. Buchtová, Zuzana Čermáková, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Association of HLA-DRB1 and HLA-DQB1 with red-blood-cell alloimmunization in the Czech population
A. Maluskova, F. Mrazek, M. Pauliskova, P. Kovarova, M. Koristka, P. Jindra, Zuzana Čermáková ... další autoři
Rok: 2017, VOX SANG
článek v odborném periodiku

Daratumumab - Naděje pro myelomové pacienty, výzva pro klinické laboratoře
Tomáš Jelínek, Martin Kořístka, Zuzana Čermáková, Roman Hájek
Rok: 2017, Klinicka Onkologie
článek v odborném periodiku

Správná transfuzní praxe v klinické praxi FN Ostrava
Šárka Blahutová, Martin Kořístka, K. Šinovská, Zuzana Kubačková, Zuzana Čermáková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Srovnání stanovení aktivity ADAMTS13 in-house metodou FRET-VWF73 a komerčním kitem ELISA (Technoclone)
Petra Kovářová, Zuzana Čermáková, R. Hrdličková, Š. Blahutová, J.A. Kremer Hovinga
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detection of nano- and micro-sized particles in routine biopsy material - pilot study
Jana Dvořáčková, H. Bielniková, Jana Kukutschová, Pavlína Peikertová, P. Filip, K. Zeleník, Pavel Komínek, M. Uvírová, Jana Pradna, Zuzana Čermáková, Igor Dvořáček ... další autoři
Rok: 2015, BIOMEDICAL PAPERS
článek v odborném periodiku

Stárnutí hemofilické populace - hledání nodpovědí na nové otázky
Radomíra Hrdličková, Šárka Blahutová, Zuzana Čermáková
Rok: 2015, remedia
článek v odborném periodiku

Management of Surgical Procedures in Patients with Inherited F VII Deficiency: Six Years of Experience
Radomira Hrdlickova, Sarka Blahutova, Roman Hájek, Zuzana Čermáková
Rok: 2014, Journal of Blood Disorders & Transfusion
článek v odborném periodiku

Transfuziologie
Zuzana Čermáková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Evaluation of biochemical markers and bone mineral density in patients with chronic kidney disease stage 5D at the start of hemodialysis treatment
Ivo Valkovský, R. Olsanska, Josef Tvrdík, Arnošt Martínek, Zdeněk Švagera, M. Pernicova, J. Dedochova, Zuzana Čermáková ... další autoři
Rok: 2013, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
článek v odborném periodiku

Kostní minerální denzita u nemocných s chronickým selháním ledvin při zahájení hemodialyzační léčby
Ivo Valkovský, Josef Tvrdík, Arnošt Martínek, Nadežda Petejová, Zdeněk Švagera, Zuzana Čermáková, R. Olšanská, J. Dědochová, Markéta Pernicová ... další autoři
Rok: 2012, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Procedure for granulocyte collection performed at the Blood Centre of the Faculty Hospital Ostrava
Zuzana Čermáková, Š. Blahutová, Tomáš Papajík, Dana Galuszková, Jaromír Hubáček, Martina Sommerová ... další autoři
Rok: 2012, Biomedical papers
článek v odborném periodiku

První zkušenosti jednoho centra s použitím přípravku Octaplas? v léčbě pacientky s vrozenou formou trombotické trombocytopenické purpury
Zuzana Čermáková, Š. Blahutová, Martin Kořístka, Radka Hrdličková
Rok: 2012, Transfuze a hematologie dnes
článek v odborném periodiku

Transfusion-related Acute Lung Injury:Report of Two Cases
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Š. Blahutová, Jana Dvořáčková, Radim Brát, Ivo Valkovský, Radka Hrdličková ... další autoři
Rok: 2012, Prague Medical Report
článek v odborném periodiku

Trombotická trombocytopenická purpura. Diagnostika a léčba dle současných doporučení
Zuzana Čermáková, R. Hrdličková, Š. Blahutová
Rok: 2012, Lekarsky obzor
článek v odborném periodiku

Zajištění operačních výkonů u pacientů s von Willebrandovou chorobou preparátem Wilate? - první klinické zkušenosti jednoho centra v ČR
Zuzana Čermáková, Radka Hrdličková, Š. Blahutová, Ondřej Šimetka, J. Zuchnická
Rok: 2012, Transfuze a hematologie dnes
článek v odborném periodiku

Optimalizace vyšetření protilátek proti trombocytům u těhotných a žen po porodu
Zuzana Čermáková, P. Kovářová, Alena Malušková, M. Paulišková, D. Fizková
Rok: 2011, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Areretické odběry granulocytů po stimulaci dárců kortikoidy
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Granulocyte apheresis collection using corticosteroids for donors stimulation
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti léčby plazmou u pacientů s hereditární formou trombotické trombocytopenické purpury
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Terezie Šuláková, Blanka Kořístková
Rok: 2009, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Quality and safety aspects of blood components related to the European blood directives and the public health programme of the European commision
Zuzana Čermáková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thrombotic thrombocytopenic purpura: Incidence of congenital form of disease in North Moravia (Region Moravia-Silesia)
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Terezie Šuláková
Rok: 2009, Prague Medical Report
článek v odborném periodiku

Development of pan-European standards and criteria for the inspection of blood establishments (EU-blood-inspection) - EuBIS
Zuzana Čermáková
Rok: 2008, VOX SANGUINIS
článek v odborném periodiku

Imunohematologie I.díl 2008
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Alena Malušková
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Inherited ADAMTS13 deficiency - A long-term experience (25 years) with patient's care
Terezie Šuláková, Zuzana Čermáková, Tomáš Kuhn, I. Hrachovincová, Jan Pták, H. Ptoszková, Jaroslav Slaný ... další autoři
Rok: 2008, PEDIATRIC NEPHROLOGY
článek v odborném periodiku

Levels of quality management of blood transfusion services in Europe
Zuzana Čermáková
Rok: 2008, VOX SANG
článek v odborném periodiku

Treatment of pemphigus foliaceus with immunoadsorption using the Staphyloloccal A-agrarose column: a case report
Zuzana Čermáková
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Treatment of pemphigus foliaceus with immunoadsorption using the Staphyloloccal A-agrarose column: a case report
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Ivo Lochman
Rok: 2008, VOX SANG
článek v odborném periodiku

Analýza potransfuzních reakcí hlášených Krevnímu centru FNsP Ostrava v obodobí 2000-2005
Martin Kořístka, Zuzana Čermáková, Helena Kalabisová, D. Borovcová, D. Horáčková, J. Nováčková, M. Přečková ... další autoři
Rok: 2006
stať ve sborníku

Haemovigilance: Detection of adverse reactions associated with blood transfusion
Zuzana Čermáková
Rok: 2006, VOX SANG
článek v odborném periodiku

Hodnocení spokojenosti dárců krve
R. Němec, T. Buček, Zuzana Čermáková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Interactions of MCP1 promoter polymorphism and environmental risk factors for cardiovascular diseases in homocystein Slovakia study.
J. Petrková, M. Petrek, Zuzana Čermáková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Screening HLA protilátek I. třídy u čekatelů na transplantaci ledvin
Alena Malušková, B. Černá, M. Paulišková, J. Barešová, S. Kolářová, Zuzana Čermáková ... další autoři
Rok: 2006
stať ve sborníku

AABB Annual Meeting and TXPO 2005
Zuzana Čermáková
Rok: 2005
stať ve sborníku

CC chemokine receptor 5 (CCR5) deletion polymorphism does not protect Czech males against early myocardial infarction
Zuzana Čermáková, J. Petrková, J. Lukl, M. Petrek
Rok: 2005, JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE
článek v odborném periodiku

Detection of bacterial contamination of platelets apheresis.
Zuzana Čermáková, A. Marcalíková, M. Stachelová, Oldřiška Lakotová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Detection of Bacterial Contamination of Platelets Apheresis
Zuzana Čermáková, A. Marcalíková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Measurement system analysis of counting blood cells for blood components control quality
R. Němec, M. Stachelová, Zuzana Čermáková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Our experiences with the immunohaematological analyse OLYMPUS PK 80.
Martin Kořístka, D. Fizková, M. Smetanová, Z. Nahlíková, Zuzana Čermáková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Our experiences with the immunohaematological analyse OLYMPUS PK 80.
Martin Kořístka, D. Fizková, M. Smetanová, Z. Nahlíková, Zuzana Čermáková
Rok: 2005, Vox Sanguinis
článek v odborném periodiku

SAFE-T Vue: Nonreversible temperature indicator.
Zuzana Čermáková, Oldřiška Lakotová
Rok: 2005
stať ve sborníku

The MCP-1-2518 (A to G) single nucleotide polymorphism is not associated with myocardial infarction in Czech population
Zuzana Čermáková, J. Petrková, A. Arakelyan, J. Drábek, F. Mrázek, J. Lukl, M. Petrek ... další autoři
Rok: 2005, INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOGENETICS,
článek v odborném periodiku

Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Zuzana Čermáková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Zuzana Čermáková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Roup dětský
M. Förstl, P. Čermák, Zuzana Čermáková, V. Pellantová, Vojtěch Kamarád, V. Tollarová, J. Dlhý ... další autoři
Rok: 2002, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Bednářová EvaAspekty výroby granulocytových koncentrátůdiplomová 2009 
Furmančíková AdélaPlicní komplikace krevní transfuzebakalářská 2015 
Pohanková LucieMěření čistoty a koncentrace DNA ve vzorcích izolovaných různými separačními technikamibakalářská 2015 
Kolašínová JohanaAnalýza nežádoucích reakcí u dárců krve a krevních složek bakalářská 2013 
Musiolová RadkaRetrospektivní analýza genotypizace antigenních systémů erytrocytů v DNA laboratoři KCbakalářská 2013 
Kocurová KláraVýroba poolovaných trombocytů (TBSD)bakalářská 2012 
Sihlovcová RenátaImunohematologický analyzátor Techno TwinStationbakalářská 2011 
Michálková KláraAnalýza databáze dárců Krevního centra Fakultní nemocnice Ostravabakalářská 2010 
Slívová MichaelaParametry kvality trombocytů z aferézybakalářská 2009 
Wodecká LibušeVýroba trombocytárních transfuzních přípravků ošetřených systémem INTERCEPTbakalářská 2007 


Podpora vzniku a rozvoje oborů všeobecného lékařství a kinantropologie Ostravské univerzity v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Rozvoj vzdělávací a mezinárodní oblasti prostřednictvím posílení vzdělávacího potenciálu pro studijní obor Všeobecné lékařství II. - preklinické a klinické obory
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Období1/2016 - 11/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Získání nových dovedností při vyšetřování pacientů se vzácnou vrozenou formou trombotické trombocytopenické purpury
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Období8/2015 - 6/2016
PoskytovatelÚstav laboratorní medicíny, Ostatní projekty ze zahr. prostředků
Stavukončený
VI. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Období5/2016 - 5/2016
PoskytovatelSponzorské dary
Stavukončený
V. ročník Studentské vědecké konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Období3/2015 - 6/2015
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub