Vyjeď s námi do zahraničí

Mobilitní program VIA

Ostravská univerzita v roce 2016 spustila nový mobilitní program VIA, díky kterému mohou studenti OU vyjet na studijní pobyt či praktickou stáž do celého světa. Nabídka se týká bakalářských, magisterských i doktorských programů. Dosud jsou k dispozici jednosemestrální pobyty na univerzity v Jižní Koreji a Brazílii, ale tento seznam se bude se rozšiřovat o další partnerské univerzity v Asi a Americe. Pokud si student z nabídky nevyberete, je možné vyjet i jako tzv. freemover. V tomto případě si student vybírá a kontaktuje instituci pro mobilitu sám. Vzhledem k tomu, že cílem mobilitního programu VIA je podpořit mobility s přidanou hodnotou, kvalitní žádost bude podpořena až do výše 90 % potřebných finančních prostředků. Pro více informací kontaktujte Dr. Jandačkovou, koordinátora katedry nebo International Office OU.

Erasmus+:

Program Erasmus+ je určen pro studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí. Student musí být zapsán minimálně do 2. ročníku akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční či kombinované formě studia. Před výjezdem musí projít výběrovým řízením a mít splněny všechny studijní povinnosti. Student získá na studijní pobyt stipendium, jehož výše je stanovená pro daný akademický rok a je diferenciována pro jednotlivé země EU. Program Erasmus+ nabízí možnost vzdělávání v programových zemích (28 členských států EU, členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), Turecko, Makedonie a partnerských zemích (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina, Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko, Rusko).

V rámci studijního pobytu Erasmus+ má LF OU pro obor Veřejné zdravotnictví bilaterální smlouvy s následujícími univerzitami:

V rámci pracovní pobytu Erasmus+ si student přijímající instituci hledá a oslovuje sám.


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 10. 2018