Den otevřených dveří Lékařské fakulty OU

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Termín:

 • 6. a 7. ledna 2012.

Nelékařské zdravotnické obory - Všeobecná sestra (Bc.) + Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech (NMgr.), Porodní asistentka + Komunitní péče v porodní asistenci (NMgr.), Fyzioterapie, Ergoterapie, Zdravotnický záchranář + Intenzívní péče, Ochrana veřejného zdraví (Bc.) + Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví (NMgr.), Zdravotní laborant, Radiologický asistent.

Lékařský obor - Všeobecné lékařství (Mgr.)

Nezdravotnické obory - Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací (Bc.)

 • areál bývalé krajské nemocnice, Syllabova 19 (odkaz na plánek budov v areálu),
 • dopravní spojení:
  • tramvaj 2, 3, zastávka Ředitelství Vítkovic
  • tramvaj 7, 11, 12 zastávka Palkovského
Název studijního programuNázev studijního oboruTyp studiaMísto konáníHodina
OšetřovatelstvíVšeobecná sestra
Bc.
P, K
ZO 111pátek 10:00, 13:00
sobota 9:00, 10:00
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech
NMgr.
P, K
Průběžně – v pátek do 15:00, v sobotu do 11:00
Doktorský studijní program Ošetřovatelství
DSP
P,K
Porodní asistencePorodní asistentka
Bc.
P
ZO 112pátek 10:00, 13:00
sobota 9:00, 10:00
Specializace ve zdravotnictvíKomunitní péče v porodní asistenci
NMgr.
P, K
Průběžně – v pátek do 15:00, v sobotu do 11:00
Fyzioterapie
Bc.
P
ZZ 208pátek 9:00, 13:00
sobota 9:00
Fyzioterapie
NMgr.
P
Ergoterapie
Bc.
P
Zdravotní laborant
Bc.
P
ZZ 108pátek 10:00, 11:00
sobota 10:00
Zdravotnický záchranář
Bc.
P, K
ZO 317pátek 10:00, 12:00, 14:00
sobota 8:30, 9:30
Intenzívní péče
NMgr.
K
ZO 318pátek 9:00, 11:00
sobota 8:30, 9:30
Radiologický asistent
Bc.
P
ZZ 110pátek 10:00, 12:00
Veřejné zdravotnictvíOchrana veřejného zdraví
Bc.
P
ZW 203pátek 9:00, 11:00
sobota 9:00, 11:00
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví
NMgr.
P
Průběžně - v pátek 9:00 - 15:00, v sobotu 9:00 - 11:00
Doktorský studijní program Veřejné zdravotnictví
DSP
P,K
Průběžně - v pátek 9:00 - 15:00, v sobotu 9:00 - 11:00
Všeobecné lékařstvíVšeobecné lékařství
Mgr.
P
ZZ 122pátek 9:30, 12:00
sobota 10:30
Sociální politika a sociální práceSpolečenská patologie a logistika terénních rizikových situací
Bc.
K
ZO 317pátek 9:30, 13:00
sobota 9:00, 10:00
Biomedicínská technikaBc., NMgr.
P
ZO 315 + cvičný bytpátek 9:00, 10:00, 11:00

Obor Všeobecné lékařství

Ucelená prezentace studijního oboru proběhne v budově děkanátu LF, Syllabova 19 (areál bývalé krajské nemocnice), Ostrava - Zábřeh v  učebně ZZ 122 v pátek 9:30, 12:00 a v sobotu 10:30.

Obor Zdravotní laborant

Ucelené informace o studijním oboru, jeho zaměření, možnostech uplatnění, výukových pracovištích a ukázky bakalářských prací absolventů budou zájemcům poskytnuty v přednáškovém bloku v budově děkanátu LF, Syllabova 19 (areál bývalé krajské nemocnice), Ostrava - Zábřeh. Začátky prezentací: pátek 10:00 a 11:00 a v sobotu 10:00 v učebně ZZ 108.

Obory Fyzioterapie (Bc. + NMgr.) a Ergoterapie

Úvodní setkání se zájemci o studium se uskuteční v  budově děkanátu LF, Syllabova 19 (areál bývalé krajské nemocnice), Ostrava - Zábřeh v  učebně ZZ 208. Začátky prezentací studijních oborů spojené s ukázkou výukových prostor: pátek 9:00 a 13:00 a v sobotu 9:00.

Obor Ochrana veřejného zdraví

Informace pro zájemce poskytovány v prostorách Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU v areálu bývalé krajské nemocnice, Ostrava - Zábřeh, Syllabova 19. Výklad bude zaměřen na seznámení s oborem, organizací studia, možnostmi studia v  magisterském oboru, možnostmi uplatnění absolventů v praxi, začátky prezentací v pátek i v sobotu v 9:00 a 11:00 v učebně ZW 203.

Obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka

V budově Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF, Syllabova 19 (areál bývalé krajské nemocnice, hlavní vchod z ulice Syllabova), Ostrava - Zábřeh. Prezentace studijních oborů bude v pátek 10:00 a 13:00, v sobotu 9:00 a 10:00 v učebnách ZO 112 a ZO 111 ústavu.

Obor Zdravotnický záchranář

Budova Ústavu urgentní medicíny a forenzních věd LF, Syllabova 19 (areál bývalé krajské nemocnice), Ostrava - Zábřeh. Ucelená prezentace studijního oboru proběhne v pátek 10:00, 12:00 a 14:00 a v sobotu 8:30 a 9:30 v učebně ZO 317.

Obor Radiologický asistent

Budova děkanátu LF, Syllabova 19 (areál bývalé krajské nemocnice), Ostrava - Zábřeh. Ucelená prezentace studijního oboru proběhne v pátek 10:00, 12:00 v učebně ZZ 110. Na základě individuální dohody se zájemci o studium je možné prohlédnout si pracoviště ve Fakultní nemocnici v Ostravě - Kliniku onkologickou, Kliniku nukleární medicíny a Ústav radiodiagnostický.

Obor Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací

Budova Ústavu urgentní medicíny a forenzních věd LF, Syllabova 19 (areál bývalé krajské nemocnice), Ostrava - Zábřeh. Ucelená prezentace studijního oboru proběhne v pátek 9:30, 13:00 a v sobotu 9:00 a 10:00 na učebně ZO 317.

Obor Intenzívní péče

Budova Ústavu urgentní medicíny a forenzních věd LF, Syllabova 19 (areál bývalé krajské nemocnice), Ostrava - Zábřeh. Ucelená prezentace studijního oboru proběhne v pátek 9:00 a 11:00, a v sobotu 8:30 a 9:30 na učebně ZO 318.

Obor Biomedicínská technika

Ucelené informace o studijním oboru, jeho zaměření, možnostech uplatnění, výukových pracovištích a video ukázky budou zájemcům poskytnuty v přednáškovém bloku v Budově Ústavu urgentní medicíny a forenzních věd LF, Syllabova 19 (areál bývalé krajské nemocnice), Ostrava - Zábřeh. Začátky prezentací: pátek 9:00, 10:00 a 11:00 hod ve 3. patře budovy Ošetřovatelství (učebna ZO 315 + cvičný byt pro BT).

Odkazy na mapy budov

 • budova ZA, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Archív a CO
 • budova ZO, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Lékařská fakulta
 • budova ZU, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Lékařská fakulta
 • budova ZW, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Lékařská fakulta
 • budova ZZ, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Lékařská fakulta

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022