Přijímací řízení absolventů Celoživotního vzdělávání Lékařské fakulty pro akademický rok 2019/2020

Pro uchazeče o studium, kteří absolvovali část studijního programu v rámci celoživotního vzdělávání akreditovaného na LF OU (FZS OU), je stanovena dle §49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění tato podoba přijímací zkoušky.

Uchazeči, kteří zahájí přijímací řízení pro rok 2019/2020 podáním elektronické přihlášky a zaplacením poplatku za přijímací řízení, mohou přijímací zkoušku vykonat:

 1. úspěšnou obhajobou závěrečné práce ve studijním programu / oboru, ke kterému se uchazeč hlásí
  nebo
 2. úspěšným absolvováním standardní formy přijímací zkoušky.

Do přijímací zkoušky absolventa daného akreditovaného studijního oboru v CŽV budou započteny jeho dosavadní studijní výsledky (studijní průměr). Výsledky přijímací zkoušky budou v souladu s pravidly na OU ohodnoceny body, které určí pořadí uchazeče v přijímacím řízení do daného studijního oboru.

Bodové ohodnocení studijního programu Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra bude následující:

 • obhajoba závěrečné práce (30) + studijní průměr (30) = max. 60
  • obhajoba závěrečné práce (A - 30 b., B - 25 b., C - 20 b., D - 15 b., E - 10 b., F – 0 b.) = max. 30 bodů
  • studijní průměr (1,0 - 30 b., do 1,5 - 25 b., do 2,0 - 20 b., více než 2,0 - 0) = max. 30 bodů

Bodové ohodnocení studijního programu Sociální politika a sociální práce, studijního oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací bude následující:

 • obhajoba závěrečné práce (60) + studijní průměr (40) = max. 100
  • obhajoba závěrečné práce (A - 60 b., B - 50 b., C - 40 b., D - 30 b., E - 20 b., F – 0 b.) + st. průměr (1,0 – 40, do 1,5 – 30, do 2,0 – 20, více než 2,0 - 0)
 • ústní pohovor (100) = max. 100

Bodové ohodnocení studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijního oboru Zdravotnický záchranář bude následující:

 • obhajoba závěrečné práce (60) + studijní průměr (30) = max. 90
  • obhajoba závěrečné práce A - 60 b., B - 50 b., C - 40 b., D - 30 b., E - 20 b., F – 0 b.) + st. průměr (1,0 – 30, do 1,5 – 20, do 2,0 – 10, více než 2,0 - 0)

Bodové ohodnocení studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijního oboru Fyzioterapie bude následující:

 • obhajoba závěrečné práce (60) + studijní průměr (30) = max. 90
  • obhajoba závěrečné práce A - 60 b., B - 50 b., C - 40 b., D - 30 b., E - 20 b., F – 0 b.) + st. průměr (1,0 – 30, do 1,5 – 20, do 2,0 – 10, více než 2,0 - 0)

Bodové ohodnocení studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijního oboru Nutriční terapeut bude následující:

 • obhajoba závěrečné práce (30) + studijní průměr (30) = max. 60
  • obhajoba závěrečné práce (A - 30 b., B - 25 b., C - 20 b., D - 15 b., E - 10 b., F – 0 b.) = max. 30 bodů
  • studijní průměr (1,0 - 30 b., do 1,5 - 25 b., do 2,0 - 20 b., více než 2,0 - 0) = max. 30 bodů

Bodové ohodnocení studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijního oboru Radiologický asistent bude následující:

 • obhajoba závěrečné práce (40) + studijní průměr (20) = max. 60
  • obhajoba závěrečné práce (A - 40 b., B - 35 b., C - 30 b., D - 20 b., E - 10 b., F – 0 b.)) + st. průměr (1,0 – 20, do 1,5 – 15, do 2,0 – 10, více než 2,0 - 0)

Bodové ohodnocení NMgr. studijního programu Ošetřovatelství, studijního oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii, Ošetřovatelská péče v geriatrii bude následující:

 • obhajoba závěrečné práce (10) + studijní průměr (10) = max. 20 bodů
 • obhajoba závěrečné práce (A - 10 b., B - 9 b., C - 8 b., D - 7 b., E - 5 b., F – 0 b.) = max. 10 bodů
 • studijní průměr (1,0 - 10 b., do 1,5 - 8 b., do 2,0 - 5 b., více než 2,0 - 0) = max. 10 bodů

Bodové ohodnocení NMgr. studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijního oboru Komunitní péče v porodní asistenci bude následující:

 • obhajoba závěrečné práce (10) + studijní průměr (10) = max. 20 bodů
  • obhajoba závěrečné práce (A - 10 b., B - 9 b., C - 8 b., D - 7 b., E - 5 b., F – 0 b.) = max. 10 bodů
  • studijní průměr (1,0 - 10 b., do 1,5 - 8 b., do 2,0 - 5 b., více než 2,0 - 0) = max. 10 bodů

Bodové ohodnocení NMgr. studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijního oboru Intenzívní péče (K) bude následující:

 • obhajoba závěrečné práce (60) + studijní průměr (60) = max. 120
  • o obhajoba závěrečné práce (A - 60 b., B - 50 b., C - 40 b., D - 30 b., E - 20 b., F – 0 b.) + st. průměr (1,0 – 60, do 1,5 – 50, do 2,0 – 40, více než 2,0 - 0)

Bodové ohodnocení NMgr. studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijního oboru Fyzioterapie bude následující:

 • obhajoba závěrečné práce (20) + studijní průměr (10) = max. 30
  • obhajoba závěrečné práce (A - 20 b., B - 16 b., C - 12 b., D - 8 b., E - 5 b., F – 0 b.) + st. průměr (1,0 – 10, do 1,5 – 7, do 2,0 – 5, více než 2,0 - 0)

Účastníci celoživotního vzdělávání při studijním programu/oboru Všeobecné lékařství musí znovu projít přijímacím řízením pro AR 2019/2020 (podat přihlášku, uhradit poplatek, doložit potřebné dokumenty týkající se přijímacího řízení) a absolvovat přijímací zkoušky.

Uchazeč musí splnit požadované podmínky přijímacího řízení, respektive limity jednotlivých disciplín:

Druh testuMinimum bodůMaximum bodů
Písemný test - fyzika 1130
Písemný test - chemie1630
Písemný test - biologie1930
Celkový výsledek4690

Splní-li uchazeč tyto limity bude v rámci žádosti o přezkoumání rozhodnutí navržen na přijetí.

Zařazení účastníka programu CŽV do druhého ročníku řádného studia daného studijního programu je tedy podmíněno úspěšným složením přijímací zkoušky a úspěšným uzavřením prvního studovaného ročníku v programu CŽV (všech požadovaných zápočtů a zkoušek do konce zkouškového období LS 2018/2019).


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022