Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Andrea Polanská


titul, jméno, příjmení:
PhDr. Andrea Polanská, MBA
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
ošetřovatelství
telefon, mobil:
553 46 1502
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Andrea Vilímková, K Hašová
Rok: 2015, Léčba ran
článek v odborném periodiku
 
Pavel Hanáček, Andrea Vilímková
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
K Hášová, Andrea Vilímková
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Andrea Vilímková, K hašová
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Radim Vytřas, Andrea Vilímková
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Andrea Vilímková, M Kaniová
Rok: 2011, -
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Florence
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
K. Čamková, Andrea Vilímková
Rok: 2010, -
článek v odborném periodiku
 
Dana Streitová, Šárka Balcárková, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Rok: 2009, Nozokomiální nákazy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
 
Andrea Vilímková, Renáta Zoubková, Petra Lapčíková, I. Satinský
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Dana Streitová, Šárka Balcárková, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Dana Streitová, Šárka Balcárková, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Dana Streitová, Šárka Balcárková, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Rok: 2008, Časopis Sestra, mimořádná příloha
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Dana Streitová, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková, Šárka Balcárková
Rok: 2007, Časopis Florence
článek v odborném periodiku
 
Dana Streitová, Andrea Vilímková, Šárka Balcárková, Renáta Zoubková
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Andrea Vilímková, Dana Streitová
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Andrea Vilímková, Dana Streitová
Rok: 2005
stať ve sborníku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Muržínová Marie
Znalosti nelékařských zdravotnických pracovníků v intenzivní péči o problematice měření hemodynamiky
diplomová
2018
Krejcárková Dana
Hromadný příjem raněných v polních podmínkách z pohledu nelékařského zdravotnického personálu
diplomová
2015
Vojtovičová Petra
Hojení ran po kardiochirurgické operaci
diplomová
2015
Ciorová Kateřina
Intoxikace metanolem
diplomová
2014
Hermanová Zuzana
Život pacientů s kardiostimulátorem
diplomová
2014
Hašová Kateřina
Horečka v intenzivní péči
diplomová
2013
Zlá Šárka
Problematika péče o pacienty s pooperačními delirantními stavy
diplomová
2013
Lahr Petr
Náhlé příhody břišní v přednemocniční neodkladné péči
bakalářská
2016
Mazal Lukáš
První pomoc poskytována příslušníky obvodních oddělení Policie České republiky
bakalářská
2015
Bolom Libor
Poskytování první pomoci strážníky městské policie
bakalářská
2014
Filzáková Eva
Dialýza v intenzivní péči z pohledu nelékařských zdravotnických pracovníků
bakalářská
2014
Hanáček Pavel
Schizofrenie v přednemocniční neodkladné péči
bakalářská
2014
Landauer Jan
Kvalita života člověka s Diabetes mellitus 1. typu
bakalářská
2013
Vytřas Radim
Monitorování hladiny oxidu uhličitého v přednemocniční neodkladné péči
bakalářská
2013
Chyla Miroslav
Oznamování úmrtí Policií České republiky
bakalářská
2012
Hašová Kateřina
Vliv záchytného systému k odvodu tekuté stolice na prevenci vzniku porušení integrity kůže
bakalářská
2011
Janíková Ivana
Pacient s perkutánní endoskopickou gastrostomií
bakalářská
2011
Skýba Matěj
Vědomostní připravenost středního zdravotnického personálu ke kardiopulmonální resuscitaci
bakalářská
2011
Surýnková Dagmar
Lidé bez domova v přednemocniční péči
bakalářská
2011
Zlá Šárka
Zneužívání návykových látek u dospívajících osob
bakalářská
2011
Čižmár Milan
Pořádková jednotka Policie České republiky v Ostravě
bakalářská
2010
Hlubková Jana
Informovanost dětské populace v oblasti poskytování první pomoci a prevence úrazů
bakalářská
2010
Knopfová Kateřina
Školení laické první pomoci a jejich vliv na úroveň znalostí
bakalářská
2010
Měntielová Jana
Sociálně-právní ochrana dětí a její úprava v českém rodinném právu
bakalářská
2010
Pitřík Břetislav
Trestná činnost nezletilých dětí
bakalářská
2010
Hrubý Daniel
Agresivní pacient ve zdravotnictví
bakalářská
2009
Zelenka Filip
REGULAČNÍ POPLATKY A JEJICH VLIV NA VYUŽÍVÁNÍ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI
bakalářská
2009
Halaxa Josef
Přednemocniční péče o závažné trauma s přihlédnutím k evidence based medicine
bakalářská
2008
Honig Pavel
Prevence katétrové sepse
bakalářská
2008
Houfek Pavel
Zajištění průchodnosti dýchacích cest v přednemocniční péči pomocí combitube
bakalářská
2008Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub