Sympozium intenzivní péče 2021

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


25. listopadu 2021 | Ostrava
BEST WESTERN Hotel Vista

Pořádají:

FN Ostrava, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Aesculap Akademie


Téma sympozia:

Intenzivní péče 21. století z pohledu sestry

  • Specifika klinických oborů intenzivní péče
  • Aplikovaný klinický výzkum v intenzivní péči

Konference se koná pod záštitou:

Prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie
Přednostka Katedry ošetřovatelství a porodní asistence
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita
PhDr. Marie Zvoníčková
Ústav ošetřovatelství, 3. LF UK v Praze
PhDr. Andrea Polanská, MBA
Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Ostrava
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p.a.
Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Odborní garanti:

Přednosta KARIM, FN Ostrava, Garant intenzivní medicíny, Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů LF OU
Vedoucí, Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů LF OU
Doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
Vedoucí katedry ošetřovatelství, LF Masarykova univerzita
PhDr. Marie Zvoníčková
Ústav ošetřovatelství, 3. LF UK v Praze

Organizační výbor:

Mgr. Tomáš Glac, DiS.
Mgr. Alice Haltofová
Mgr. Kateřina Strážnická
Mgr. Silvie Madziová
Mgr. Klára Rusková
PhDr. Markéta Kočí
PhDr. Zuzana Kučerová
Bc. Hana Zamastilová (KARIM FNO)

Termín:

25. listopadu 2021, 9:00 - 16:30

Místo konání:

BEST WESTERN Hotel Vista
Kpt. Vajdy 3046/2
700 30 Ostrava Zábřeh

Registrace a registrační poplatek:

Aktivní účast: zdarma (pouze 1. autor)
Registrace pro aktivní účast do 31. července 2021

Pasivní účast: 800 Kč
Registrace pro pasivní účast do 19. listopadu 2021

Registrační poplatek k pasivní účasti je splatný dle pokynů zaslaných každému přihlášenému zájemci do emailu.

Doklad o zaplacení registračního poplatku předložte při registraci na místě. Potvrzení o zaplacení Vám bude předáno při prezenci před začátkem akce.

Registrační poplatek zahrnuje vstup na sympozium, materiály a občerstvení v průběhu sympozia. Počet míst je omezen.

Kontakt pro přihlášky a registraci:

Mgr. Tereza Čečáková, DiS.
Aesculap Akademie
tereza.cecakova@bbraun.com
+420-271 091 784

Přihlášky k pasivní účasti na webu Aesculap Akademie.

On-line přihlášku naleznete na www.aesculap-akademie.cz.

Pozvánka ke stažení soubor pdf 0,40 MB


Pozvánka


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 06. 2021