Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Přílohy přihlášky

Uchazeč zašle na adresu studijního oddělení LF OU nejpozději do 15. března 2019 následující přílohy:

Pro prezenční a kombinovanou formu Bc. studia:

  1. Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu/oboru! V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních oborů, při zájmu o dva obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení – vždy pro konkrétní zvolený obor.
  2. Žádné jiné přílohy na fakultu předem nezasílejte - pokud to bude nutné, budete o jejich doručení vždy požádáni. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení zašlete v případě , že budete navrženi pro přijetí ke studiu a tento doklad o dosaženém středoškolském vzdělání bude podmínkou pro vydání Rozhodnutí o přijetí.

Pro navazující prezenční formu Mgr. studia

  1. Úředně ověřenou kopii diplomu a Diploma Supplementu (nebo vysvědčení).
  2. Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu/oboru.
  3. Prokazatelné aktivity uchazeče ve zvoleném oboru studia (např. téma bakalářské práce, aktivní účast na odborných konferencích, publikační činnost, dobrovolnické a jiné aktivity apod.).

Každý ze studijních oborů může požadovat i další potřebné dokumenty, jež mohou být rozhodující pro přijetí – blíže specifikováno u každého studijního oboru. Uchazeč je povinen se s těmito požadavky seznámit a požadované dokumenty dodat v nejzazším možném termínu stanoveném fakultou, tj. 15. března 2019.

Pro navazující kombinovanou formu Mgr. studia

  1. Úředně ověřenou kopii diplomu a Diploma Supplementu (nebo vysvědčení).
  2. Potvrzení o osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu (tzv. registrace), pokud ji uchazeč vlastní - dostačující je výstup z online náhledu Registru na webových stránkách.
  3. Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu/oboru.
  4. Potvrzení o realizované klinické praxi v příslušném oboru.
  5. Prokazatelné aktivity uchazeče ve zvoleném oboru studia (např. téma bakalářské práce, aktivní účast na odborných konferencích, publikační činnost, dobrovolnické a jiné aktivity apod.).

Každý ze studijních oborů může požadovat i další potřebné dokumenty, jež mohou být rozhodující pro přijetí – blíže specifikováno u každého studijního oboru. Uchazeč je povinen se s těmito požadavky seznámit a požadované dokumenty dodat v nejzazším možném termínu stanoveném fakultou, tj. 15. března 2019.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 10. 2018

facebook
instagram
twitter
rss
social hub