3. mezioborové sympozium

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na III. mezioborové sympozium, které pořádá Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP společně se Společností pro rehabilitační a fyzikální medicínu ČLS JEP a s úzce spolupracujícími společnostmi, zabývajícími se léčbou úrazů a poúrazových stavů.

Tématem tohoto sympozia je výměna mezioborových zkušeností s novými léčebnými postupy, které jsou v posledních letech zaváděny do úrazové chirurgie a fyzioterapie.

Doufám, že témata našeho sympozia Vás zaujmou a výměna zkušeností pak přinese profit našim pacientům.

Součástí sympozia budou i společenské aktivity v krásném prostředí starobylého Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, kde budeme navazovat nová přátelství (stará utužovat) v rámci vepřových (prasečích) hodů a na společenském večeru si pak budeme vyměňovat zkušenosti, abychom kinezioterapeuticky nalezli nejen nové polohy rehabilitační, ale procvičili je i v praktickém životě.

Věříme, že toto mezioborové sympozium bude pro nás všechny velkým přínosem nejen po stránce odborné, ale i společenské a naplní nás novými silami do dalších medicínských dnů.

Jménem všech pořadatelů se těšíme na setkání s Vámi a přejeme příjemný pobyt v Rožnově pod Radhoštěm.

Přihlášky k aktivní a pasivní účasti zašlete nejpozději do 31. prosince 2017 na uvedenou kontaktní adresu:
pavla.segarova@fno.cz.

Bližší informace: