OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Alexandra Lochmanová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Alexandra Lochmanová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZZ 115, budova ZZ
funkce:
obor činnosti:imunologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1743
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Actual problems of carbon monoxide intoxication: retrospective study.. In: 43rd Annual Scientific Meeting of the EUBS European Underwater & Baromedical Society. Ravenna (Italy),. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Actual problems of carbon monoxide intoxication: retrospective study.. In: 43rd EUBS Annual Scientific Conference: Abstract and Conference Book 2017-09-12 Ravenna. Ravenna: EUBS, 2017. s. 92-92.
Rozložník, M., Korytková, K., Cisáriková, M., Hájek, M., Lochmanová, A. a Chmelař, D. Experimental use of flow cytometry for viability determination of pathogenic bacteria after hyperbaric oxygen exposure.. In: 43rd Annual Scientific Meeting of the EUBS European Underwater & Baromedical Society. Ravenna: EUROPEAN UNDERWATER & BAROMEDICAL SOCIETY. 2017.
Lochmanová, A., Chmelař, D., Beran, V. a Hájek, M. Průtoková cytometrie v mikrobiologii.. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2017, roč. 66, s. 182-188. ISSN 1210-7913.
Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem.. In: 22.kongres ČSHLM. Jablonná nad Vltavou: LF OU. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem.. In: XXI. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny: Hyperbarická, potápěčská a letecká medicína 2017 2017-06-06 Jablonná nad Vltavou. Ostrava: Lékařská fakulta OU, 2017. s. 40-44. ISBN 978-80-7464-908-0.
Beran, V., Jahodová, N., Buršík, D., Lochmanová, A. a Rozložník, M. Stanovení vlivu hyperbaroxie a dezinfekčních prostředků na přežívání virulentních kmenů Clostridium difficile pomocí průtokové cytometrie. In: Čo nového v mikrobiológii - konference pro mladé mikrobiology. Demänovská dolina. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Lochmanová, A. a Klugar, M. Zhodnocení ekonomických aspektu léčby hyperbarickým kyslíkem. Pracovní lékařství. 2017, č. 69, s. 37-42. ISSN 1803-6597.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Zhodnocení ekonomických aspektů léčby hyperbarickým kyslíkem.. In: XXII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny: Hyperbarická, potápěčská a letecká medicíma 2017 2017-06-06 Jablonná nad Vltavou. Ostrava: Lékařská fakulta OU, 2017. s. 45-48. ISBN 978-80-7464-908-0.
Zhodnocení ekonomických aspektů léčby hyperbarickým kyslíkem.. In: 22.kongres ČSHLM. Jablonná nad Vltavou: LF OU. 2017.
Lochman, I., Soukupová, M., Lochmanová, A., Prusová, P., Richter, M. a Novák, V. HIT A DAO - očekávaní a realita. In: XIV. martinské dni imunológie. Martin. 2016.
Lochmanová, A. Imunitní mechanismy infekcí přenášených vektorem. In: XIV. martinské dni imunológie. Martin. 2016.
Křenková, K., Haluzík, M. a Lochmanová, A. Studium vnějších faktorů, které ovlivňují izolaci a stabilitu CD14+ monocytů z periferní krve. In: Sjezd chemiků. . 2016.
KŘENKOVÁ, K., Haluzík, M., Bužga, M. a Lochmanová, A. Izolace mononukleárních buněk z periferní krve a jejich detekce průtokovou cytometrií u pacientů po bariatrických operacích. In: 67.Zjazd Chemikov. Starý Smokovec: Slovenská chemická spoločnosť. 2015.
Lochmanová, A., Chmelař, D. a Beran, V. Naše první zkušenosti s využitím průtokové cytometrie v mikrobiologii. In: Odborný seminář Průtoková cytometrie. IPVZ Praha. 2015.
Lochmanová, A., Martinek, J., Novák, V. a Kloudová, A. ZNT8 (Zinc Transporter) - marker k diagnostice DMIT (diabetes mellitus I. typu). Klinická imunológia a alergológia. 2015, roč. 2015, č. 25, s. 31-31. ISSN 1335-0013.
Lochmanová, A. Úvod do klinické imunologie. 2014.
Lochman, I. a Lochmanová, A. ANCA testing in routine laboratory. In: 16th International Vasculitis and ANCA workshop. Paříž. 2013.
Martinek, J., Lochman, I., Lochmanová, A. a Krauz, V. Efficient autoantibody titration using indirect immunofluorescence assays (IIFA). In: Autoantigens, Autoantibodies, Autoimmunity. PABST Science Publishers, Lengerich, 2013. s. 306-309. 9. ISBN 978-3-89967-881-9.
Brzicová, T., Lochman, I., Danihelka, P., Lochmanová, A., Lach, K. a Mička, V. Immunological Assays as an Opportunity of Assessment of Health Risks of Airborne Particle Mixture Including Nanoparticles. Journal of Physics: Conference Series. 2013, č. 426, s. 1-11.
Lochmanová, A., Bojdová, A. a Lochman, I. Význam protilátek proti Fc?RI receptoru v patogenezi a laboratorní diagnostice chronické kopřivky. Alergologie. 2013, č. 2, s. 139-143. ISSN 1212-3536.
Lochman, I., Král, V., Lochmanová, A., Lupač, J. a Cebecauer, L. ANCA in the diagnosis of neutrophil-mediated inflammation. Autoimmunity Reviews. 2011, roč. 10, č. 10, s. 295-598. ISSN 1568-9972.
Lochmanová, A. a Lochman, I. Immunity to cytomegalovirus. Journal of Antivirals and Antiretrovirals. 2011, roč. 3, č. 3, s. 40-44. ISSN 1948-5964.
Lochman, I. a Lochmanová, A. Laboratorní diagnostika alergie. Alergie. 2011, roč. 13, č. 13, s. 73-78. ISSN 1212-3536.
Lochman, I., Král, V., Lochmanová, A., Lupač, J. a Cebecauer, L. ANCA in the diagnosis of neutrophil-mediated inflammation. AUTOIMMUNITY REVIEWS. 2010, roč. 10, č. 10, s. 295-298. ISSN 1568-9972.
Lochman, I., Novák, V. a Lochmanová, A. Celiac Disease ? Do we understand it?. In: In 23rd Annual Meeting of AMLI. Florida. 2010.
Lochmanová, A., Popelková, I., Lochman, I. a Kula, R. Exprese HLA-DR a CD86 na monocytech u kriticky nemocných pacientů. -. 2010, roč. 20, č. 20, s. 4-8. ISSN 1335-0013.
Lochman, I. a Lochmanová, A. Novinky v laboratorní diagnostice alergie. In: Sborník postgraduálního kurzu. Solen s.r.o. editor, 2010. s. 1-5.
Lochmanová, A., Novák, V. a Škopková, O. Průkaz funkční aktivity Fc?RI receptoru u osob s protilátkovými deficity.. -. 2010, roč. 12, s. 31-31. ISSN 1212-3536.
Lochmanová, A., Lochman, I., Tomášková, H., Marsalková, P., Raszka, J., Mrázek, J., Dědochová, J., Martínek, A. a Brozmanová, H. Quantiferon-CMV test in prediction of cytomegalovirus infection after kidney transplantation. Transplantation Proceedings. 2010, roč. 9, s. 3574-3577. ISSN 0041-1345.
Martínek, A., Dědochová, J., Tomášková, H. a Lochmanová, A. Quantiferon-CMV Test in Prediction of Cytomegalovirus Infection After Kidney Transplantation. TRANSPL P. 2010, roč. 42, č. 42, s. 3574-3577. ISSN 0041-1345.
Chmelař, D. a Lochmanová, A. Světelná mikrokopie v lékařské mikrobiologii a imunologii. 2010.
Lochmanová, A. a Novák, V. Význam screeningového vyśetŕení z hlediska diagnostiky poruch funkce neutrofilních leukocytú (kazuistika). Alergie. 2010, roč. 12, č. 12, s. 139-142. ISSN 1212-3536.
Lochmanová, A. Funkční aktivita fagocytů v případě deficitu myeloperoxidázy. Klinická imunológia a alergológia. 2009, roč. 34, č. 19,
Halvová, P., Peřinová, I., Brozmanová, H., Lochman, I., Lochmanová, A. a Grundmann, M. Srovnání TDM cyklosporinu A v krvi a v lymfocytech u pacientů s transplantovanými ledvinami. s. 55-58. ISBN 978-80-7368-672-7.
Maršálková, P., Lochman, I., Lochmanová, A., Dědochová, J., Martínek, A., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Imunosuprese cyklosporinu A a fukčnost imunitního systému. s. 37-37. ISBN 978-80-7368-511-9.
Lochman, I., Maršálková, P., Lochmanová, A., Mrázek, J., Dědochová, J., Martínek, A., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Nová možnost predikce cytomegalových infekcí u pacientů po transplantaci ledviny. s. 32-32. ISBN 978-80-7368-511-9.
Lochmanová, A., Maršálková, P. a Lochman, I. Význam imunitního systému při transplantaci ledvin. s. 33-33. ISBN 978-80-7368-511-9.
Lochmanová, A., Bystroň, J. a Lochman, I. Allergy and cellular expression of IL 4 receptor and CRTH2 molecule. In: 20 Annual Meeting AMLI. USA, Chicago. 2007.
Maršálková, P., Lochman, I., Dědochová, J., Lochmanová, A., Martínek, A. a A Kol., .. Blood and lymphocyte level of Cyclosporine A and its metabolites , correlation with immunologic parameters during an early phase after renal transplantation.. Ther. Drug. Monit. 2007,
Lochman, I., Lochmanová, A., Hamilton, R. a Stadler, D. HumanIgE-specific autoantibodies and autoantibodies to IgE receptors . In: Autoantibodies, 2nd edition . Elsevier, 2007. s. 85-91. ISBN 10:0-444-52763.
Lochmanová, A., Lochman, I., Maršálková, P., Dědochová, J., Novák, V., Kloudová, A., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Komzáková, I. Monitorování funkce imunitního systému u pacientů po transplantaci ledviny pomocí testu transformace lymfocytů a produkce cytokinů. Klinická imunológia a alergológia. 2007, s. 37-37. ISSN 1335-0013.
Lochmanová, A. Imunitní mechanismy alergické reakce. Klinická imunológia a alergológia. 2006, s. 13-20. ISSN 1335-0013.
Lochman, I., Lochmanová, A. a Král, V. Possibilities and limitations of laboratory allergy diagnostics. In: 19th Annual Meeting AMLI. Washington. 2006.
Lochmanová, A. Základy imunologie. 2006.
Lochmanová, A., Lochman, I. a Krauz, V. Úloha přirozených anti-IgE protilátek v diagnostice onemocnění zprostředkovaných IgE. Klinická imunológia a alergológia. 2005, roč. 3, ISSN 1335-0013.
Doležil, D., Zapletalová, O., Lochmanová, A., Hofer, R. a Kovářová, I. Paranoplastická svalová onemocnění . Čes. a slov. Neurol. Neurochir.. 2004,
Lochmanová, A. Fagocytóza a technické aspekty jejího stanovení. Alergie. 2001, roč. 17, č. 3, s. 202-207. ISSN 1212-3536.
Dobiáš, L., Havránková, J., Kůsová, J., Lochmanová, A. a Adamus, T. Test blastické transformace buněk periferních lymfocytů - perspektiva využití v genetické toxikologii. In: 24.PRACOVNÍ DNY České a slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti: 24.PRACOVNÍ DNY České a slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti 2001-11-09 . Brno: IDVPZ, Vinařská 6, 656 02, Brno, 2001. IDVPZ, Vinařská 6, 656 02, Brno, 2001. s. 43-46. ISBN 80-7013-331-7.
Chvíla, L., Poljak, V., Horáček, J., Herzig, P. a Lochmanová, A. Proč zemřel toxikoman Pavel S.?. Protialkoholický obzor. 1990, roč. 25, s. 367-370.
Lochman, I., Wieczorková, D., Miler, I., Tvrdík, J., Lochmanová, A. a Machálek, J. Vývoj imunity u dětí s novorozeneckou hyperbilirubinemií. Československá pediatrie. 1987, roč. 42, č. 2, s. 83-96. ISSN 0069-2328.
Lochman, I., Tvrdík, J., Lochmanová, A. a Vrtná, L. Antiimmunoglobulins of rheumatoid factor (RF) type in prediction of melanoma patients. Neoplasma. 1986, roč. 33, č. 6, s. 737-741. ISSN 0028-2685.
Dobiáš, L., Havránková, J., Kůsová, J., Lochmanová, A. a Adamus, T. Test blastické transformace buněk periferních lymfocytů-perspektiva využití v genetické toxikologii. In: Aktuální problematika genetické toxikologie. 1. vyd. s. 26-29. ISBN 80-7013-331-7.


AutorNázev práceTypRok
Popelková IvetaSledování parametrů buněčné imunity u septických pacientůdiplomová 2008 
Chyliková JaroslavaVybrané parametry imunity u pracovníků ve farmakologickém průmysludiplomová 2006 
Bednářová DenisaČetnost jednotlivých fluorescenčních obrazů asociovaných s pozitivitou antinukleárních protilátekbakalářská 2016 
Lacková LucieImunitní systém a výživabakalářská 2014 
Petrová SimonaIncidence HLA-B27 pozitivity v běžné populaci a u pacientů revmatologických poradenbakalářská 2013 
Pluháčková JanaLaboratorní diagnostika céliakiebakalářská 2011 
Chovancová SimonaPoužití testu chemiluminiscence při sledování fagocytózybakalářská 2005 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub