Oddělení pro vědu a výzkum Lékařské fakulty OU

Proděkanka pro vědu a výzkum a zahraniční vztahy
e-mail:
Referenti pro vědu a výzkum
Pavla Dřízgová
referent pro vědu a výzkum
e-mail: pavla.drizgova@osu.cz
telefon: 553 46 1717, 597 09 1717
Marie Duhanová
referent pro vědu a výzkum
e-mail: marie.duhanova@osu.cz
telefon: 553 46 1717, 597 09 1717