Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2013, NuklMed 2013
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Journal of Biomedical Graphics and Computing
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Molecular Imaging and Radionuclide Therapy
článek v odborném periodiku
 
Vojtěch Ullmann, Marián Koláček, Hana Materová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavel Širůček, Lubomír Mrhač, Martin Havel, Gabriela Havlová, Otakar Kraft, Š. Dočkalová, R. Olšanská
Rok: 2012, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku
 
J. Pekárek, Vojtěch Ullmann, H. Tydláčková, P. Bajgerová, Hana Materová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, D. Springer
kapitola v odborné knize
 
Otakar Kraft, M. Havel
Rok: 2012, Nuclear Medicine Review
článek v odborném periodiku
 
Renata Soumarová, H. Perková, T. Blažek, L. Homola, S. Machala, H. Richterová
Rok: 2012, Urologie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Otakar Kraft, J. Pekárek
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Renata Soumarová, V. Manasek, H. Perková, I. Ferák
Rok: 2012, ONKOLOGIE
článek v odborném periodiku
 
Otakar Kraft, M. Havel
Rok: 2012, The Open Nuclear Medicine Journal
článek v odborném periodiku
 
Václav Procházka, V. Čížek
Rok: 2012, Maxdorf Jesenius
odborná kniha
 
J. Vomáčka, Josef Nekula, J. Kozák
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku
 
Otakar Kraft, R. Kašpárek
Rok: 2011, Hellenic journal of nuclear medicine
článek v odborném periodiku
 
Andrea Binarová, David Feltl, Jakub Cvek
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
J. Pekárek, Vojtěch Ullmann, H. Tydláčková, P. Bajerová, Z. Puchálková
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Nuclear Medicine Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Otakar Kraft, M. Havel
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Otakar Kraft, M. Havel
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Otakar Kraft, M. Havel
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Otakar Kraft, M. Havel
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku
 
Otakar Kraft, D. Nováková, A. Petrušková, Radoslava Drozdková
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Otakar Kraft, R. Kašpárek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Karol Korhelík, Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
P. Bártová, David Školoudík, Otakar Kraft, J. Bernatek, H. Srovnalová
Rok: 2010, MOVEMENT DISORD
článek v odborném periodiku
 
P. Bártová, David Školoudík, Otakar Kraft, J. Bernatek, H. Srovnalová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Cor et Vasa: časopis České kardiologické společnosti
článek v odborném periodiku
 
Vladimír Ječmínek, Leopold Pleva, Jana Chmelová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
L. Dušek, R. Vyzula, David Feltl, A Kol.
Rok: 2010, Grada
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Florence
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Jiří Švec, P. Švec
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
A. Petrušková, Radoslava Drozdková, Otakar Kraft, D. Nováková
Rok: 2010, Intervenční a akutní kardiologie
článek v odborném periodiku
 
A. Petrušková, Radoslava Drozdková, Otakar Kraft, D. Nováková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Leopold Pleva, Jana Chmelová, M. Šír, Henryk Fikoczek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)