Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2003, Postgrad.Med.Czech.Spec.vyd.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Čes.radiol.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Radiační onkologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003, Radiační onkologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Radiační ochrana
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003, Praktická radiologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Praktická radiologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Česká radiologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Gynekologie po promoci
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, elektronická podoba -www.sweb.cz/AstroNuklFyzika
odborná kniha
 
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2002, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2002, Čes.a Slov.Neurol.Neurochir.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2002, Česká Radiologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Praktická Radiologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Rehabil.fyz.lék.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku