Intenzivni kurz gerontologie ve Finsku 2008

Na začátku května vyrazila pětice studentů Katedry rehabilitace – Petra Mašlaňová a Veronika Rajnochová za obor Ergoterapie, Věra Střítecká a Marek Plinta za obor Fyzioterapie a Štěpánka Střálková z oboru Ortotik-protetik – do Jyvaskyly na dvoutýdenní kurz gerontechnologie. Kurz byl určen zejména fyzioterapeutům a náš tým byl zastoupením různých oborů unikátní.

„Cílem kurzu bylo seznámit účastníky s možnostmi technologií pro seniory, které by jim měly pomoci jak v osobním životě, tak i zkvalitnit rehabilitaci. Pro tuto příležitost jsme byli vybráni už během února formou testu a pohovoru. Naším prvním společným úkolem bylo vytvořit prezentaci, která představí každého z nás, obory, univerzitu i naši zemi.

Do Finska jsme cestovali dva dny, střídavě autobusem a lodí. Takové cestování bylo sice často únavné, ale mělo pro nás obrovský přínos, protože jsme se alespoň lépe poznali.

Na nádraží v Jyvaskyle čekali naši „tutors“, kteří nás doprovodili na hostel, ukázali, kde bydlí týmy z ostatních zemí a vysvětlili nám jak budou vypadat následující dny. Ubytování se nám líbilo. K dispozici byla i společenská místnost, kuchyňka a sauna. Snídaně byly v hostelu, obědy jsme si kupovali v menze, popřípadě byly zajištěny na místech, která jsme navštívili.

První den nás nejdříve uvítal Kari Vehmaskoski, hlavní organizátor celého kurzu. Potom měl každý národní tým (Finsko, Česká Republika, Holandsko, Německo, Belgie, Španělsko, Bulharsko) prostor pro svou prezentaci. Nakonec jsme byli rozděleni do pěti mezinárodních týmů, ve kterých jsme pracovali celých čtrnáct dní.

Během kurzu jsme museli v týmech vypracovat tři subprojekty. Každý den jsme psali tzv. Learning Diary, kde jsme popisovali události z celého dne a přidávali naše názory na přednášky a pomůcky, s kterými jsme se setkali. Jen domluvit se mezi sebou v mezinárodních týmech a dojít k nějakému společnému závěru bylo často téměř nemožné. Ale postupem času to bylo snadnější.

Vždy v pátek měl každý tým prezentaci, která obsahovala hlavně Learning Diary za uplynulý týden a také jsme představili své projekty. Některé dny jsme vyjížděli na výlety. Navštívili jsme Rehabilitační centrum Peurunka, kde jsme strávili celý den. Nejdříve jsme viděli prezentaci o centru, pak následovala prohlídka a volný program (bazén, sauna, florbal, volejbal). Další týden jsme si prohlédli VTT Research Center v Tampere, poslechli si několik prezentací o jeho činnosti a vyzkoušeli některá nová zařízení.

Víkend jsme měli celý volný, a tak jsme vyrazili oba dva dny na výlet po okolí. V sobotu sami a v neděli i s paní Mgr. Macháčkovou, která s námi byla celý druhý týden kurzu.

Kurz byl pro nás velmi přínosný. Naučili jsme se komunikovat v cizím jazyce se studenty jiných národností a pracovat s nimi v jednom týmu. Měli jsme možnost srovnat názory zástupců jednotlivých zemí na některé rehabilitační přístupy. Dozvěděli jsme se o možnostech technologií pro zkvalitnění péče a rehabilitace o geriatrické klienty. Poznali jsme způsoby vyučování a organizaci školství ve  Finsku a v neposlední řadě jsme viděli jezera, krásnou přírodu a zkusili některá typická finská jídla.“

Intenzivní kurz Gerontechnologie ve Finsku
Intenzivní kurz Gerontechnologie ve Finsku
Intenzivní kurz Gerontechnologie ve Finsku
Intenzivní kurz Gerontechnologie ve Finsku
Intenzivní kurz Gerontechnologie ve Finsku
Intenzivní kurz Gerontechnologie ve Finsku
Intenzivní kurz Gerontechnologie ve Finsku
Intenzivní kurz Gerontechnologie ve Finsku
Intenzivní kurz Gerontechnologie ve Finsku
Intenzivní kurz Gerontechnologie ve Finsku
Intenzivní kurz Gerontechnologie ve Finsku
Intenzivní kurz Gerontechnologie ve Finsku
Intenzivní kurz Gerontechnologie ve Finsku
Intenzivní kurz Gerontechnologie ve Finsku
Intenzivní kurz Gerontechnologie ve Finsku
Intenzivní kurz Gerontechnologie ve Finsku
Intenzivní kurz Gerontechnologie ve Finsku

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 04. 2017