Praktická výuka studentů Fyzioterapie 3. ročníku

Důležitou součástí výukového programu bakalářského studijního oboru Fyzioterapie je praktická výuka, kde se studenti učí a zdokonalují jak v kineziologické diagnostice, tak v základních fyzioterapeutických metodách a konceptech. V rámci rozšíření praktické výukové náplně jsme oslovili odborníky z léčebné rehabilitace se specializací na Feldenkraisovu metodu, dětský Bobath koncept, sezení a pohyblivost na invalidním vozíku, aby přiblížili tyto terapeutické přístupy studentům naší katedry.

Poslední dva výukové týdny letního semestru tak našim studentům 3. ročníku oboru Fyzioterapie přednášeli spolupracovníci a hosté Katedry rehabilitace - špičkoví odborníci z oboru fyzioterapie MUDr. Irina Chmelová, přednostka Kliniky léčebné rehabilitace FNO, MUDr. Lia Frantalová - odborný poradce firmy Medicco, lékařka ambulance správného sezení v Brně a rehabilitační spinální jednotky Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé v Luži – Košumberku a MgA. Petra Oswaldová - Feldenkrais Practitioner®.

Studenti měli možnost doplnit si informace o možnostech včasné a komplexní rehabilitace u dětí s využitím dětského Bobath konceptu. Tento koncept klade důraz na sledování dětí s riziky raného období, s cílem zajistit co nejdříve adekvátní léčebnou rehabilitaci. Komplexní rehabilitace je poskytována především dětským pacientům s kombinovaným postižením a jejich rodinám. Jedním z typických rysů tohoto konceptu je právě úzká spolupráce s celou rodinou handicapovaného dítěte.

V rámci výukového modulu STEPS (Sunrise Training and Education Programmes) byli studenti seznámeni se standardním výukovým programem týkajícím se sezení, pohyblivostí a pohybem na invalidním vozíku, který je založen na již existujících zkušenostech a znalostech pacientů se spinálním postižením. V praktické části výuky měli studenti možnost sami si vyzkoušet pohyb na vozících pro jednotlivé typy postižení a tak získat osobní zkušenost, kterou navíc mohli konzultovat s postiženými para-sportovci.

Seminář „Feldenkraisova metoda – pohybem k sebeuvědomění“ seznámil studenty se dvěma základními směry v přístupu k učení podle Feldenkraisovy metody: „Pohybem k sebeuvědomění“ a „Funkční integrací“. Cílem této metody je obnovovat a zdokonalovat funkčnost těla prostřednictvím pohybu. Metoda vychází z předpokladu, že promyšlené zkvalitňování pohybu je tou nejlepší cestou ke komplexnímu rozvoji celé lidské bytosti. Obsahem semináře bylo vedle teoretických analýz především praktické cvičení, kdy se v  jednotlivých lekcích provádějí jemné jednoduché pohybové sekvence, které se opakují. Tímto opakováním jsou ověřovány vlastní pohybové vzory a podle potřeby jsou rozšířeny či nahrazeny za vzory nové, kvalitnější.

Jak organizátoři, tak i studenti považují tento doplňující výukový program za velmi přínosný a užitečný. Snahou naší katedry je i pro příští období v tomto trendu pokračovat.

Praktická výuka studentů 3. ročníku Fyzioterapie
Praktická výuka studentů 3. ročníku Fyzioterapie
Praktická výuka studentů 3. ročníku Fyzioterapie
Praktická výuka studentů 3. ročníku Fyzioterapie
Praktická výuka studentů 3. ročníku Fyzioterapie
Praktická výuka studentů 3. ročníku Fyzioterapie
Praktická výuka studentů 3. ročníku Fyzioterapie
Praktická výuka studentů 3. ročníku Fyzioterapie
Praktická výuka studentů 3. ročníku Fyzioterapie
Praktická výuka studentů 3. ročníku Fyzioterapie

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 04. 2017