Život nevidomého

Dne 28. března 2008 se skupina studentek 2. ročníku oboru Ergoterapie zúčastnila přednášky s nevidomým Jakubem na  téma „Život nevidomého“. Jako dítě Jakub chodil do mateřské školy se „zdravými“ dětmi, byl žákem standardní základní školy, maturoval na gymnáziu v Havířově (absolvoval bez úlevy všechny předměty) a nyní je studentem 2. ročníku Právnické fakulty v Brně. Během dvouhodinového přátelského posezení Jakub vyprávěl o příčině ztráty jeho zraku, o problémech a zajímavostech v osobním životě, každodenně prožívaných reakcích „zdravých“ lidí a také o nejrůznějších životních zkušenostech jeho podobně postižených přátel.

Život nevidomého
Život nevidomého
Život nevidomého
Život nevidomého

Studentkám vysvětlil využívání různých kompenzačních pomůcek, které mu usnadňují provádět některé každodenní činnosti nebo orientovat se v novém, cizím prostředí. Na ukázku přinesl učebnice psané Braillovým písmem (dokonce učebnici angličtiny pro nevidomé), speciálně upravený notebook a další zajímavé pomůcky. Nejmilejší na setkání byla Xenie, která k nám Jakuba dovedla, po celou přednášku věrně asistovala a ráda se nechala pohladit a pochválit – byla to fenka labradora, tedy Jakubův vodící pes.

Dvouhodinové setkání s Jakubem bylo velmi bezprostřední, v příjemné atmosféře a většina přítomných budoucích ergoterapeutek tak poprvé měla možnost přijít do blízkého kontaktu s nevidomou osobou a dovědět se mnoho užitečných postřehů, které by případně mohly využít v praxi, ale i v denních situacích při setkání s nevidomým. Jakub s ochotou odpovídal na  všechny dotazy a bez zábran komunikoval na jakékoli téma týkající se problémů nevidomých.

Děkujeme Jakubovi, že přišel mezi nás a obohatil naše skromné znalosti z oblasti světa nevidomých.

Kateřina Kubienová,
studentka 2. ročníku Ergoterapie


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022