Odborná konference Ortotika horní končetiny

Dne 23. února 2008 proběhla další z úspěšné série odborných konferencí, kterou pořádá Katedra rehabilitace ZSF OU a národní pobočka ISPO ČR. Tématem byla problematika ortéz horní končetiny se speciálním zaměřením na terapii při poranění ruky. Odborné konference, které začali organizátoři pořádat v loňském roce, se dostaly do povědomí širokého okruhu zájemců z řad lékařů i ostatních zdravotnických profesí především proto, že řeší přednášenou problematiku z různých profesních pohledů a dávají tak možnost multidisciplinární spolupráce. O témata poslední jmenované konference byl obrovský zájem, takže organizátoři vzhledem ke kapacitě přednáškové místnosti nemohli uspokojit všechny zájemce. I tak se na akci sešlo téměř 140 účastníků. Konferenci zahájil Doc. RNDr. Miroslav Janura, dr., vedoucí katedry rehabilitace a zároveň prezident národní pobočky ISPO ČR. Celé setkání pak uvedla Mgr. Jana Vyskotová z katedry rehabilitace přednáškou o „Kineziologii ruky“.

V následujících příspěvcích prezentovali přednášejí, kteří jsou předními odborníky ve svých oborech novinky a zkušenosti z „Možností ortopedie v léčbě horní končetiny“ (MUDr. Richard Kašpárek) a také z  „Možností plastické chirurgie při postižení horní končetiny“ (MUDr. Bronislav Vřeský). Tato sdělení byla vhodně doplněna praktickou přednáškou ergoterapeutky Ivany Krejčí z rehabilitační kliniky FNO na téma „Aplikace termoplastických dlah horní končetiny u pacientů na rehabilitačním oddělení“. Celé setkání pak bylo završeno příspěvky kolegů z ortoticko-protetických pracovišť na téma „Technický přehled ortéz horní končetiny“ (Ing. Jiří Rosický, CSc.) a „Indikace ortéz horní končetiny“ (MUDr. Petr Krawczyk).

Odborná konference Ortotika horní končetiny 2008
Odborná konference Ortotika horní končetiny 2008
Odborná konference Ortotika horní končetiny 2008
Odborná konference Ortotika horní končetiny 2008

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 04. 2017