Zpráva z 12. světového kongresu ISPO (Mezinárodní společnost pro ortotiku a protetiku) s účastí zástupců KRE

12. světový kongres ISPO (Mezinárodní společnost pro ortotiku a protetiku) se uskutečnil ve dnech 28. 7. - 3. 8. 2007 v kanadském Vancouveru.

V rámci odborného programu zaznělo 276 přenášek a bylo uspořádáno 32 sympózií, 18 základních odborných kurzů, 18 odborných kurzů pro pokročilé a řada firemních prezentací a workshopů. V sekci posterů bylo vystaveno celkem 170 prezentovaných prací.

Odborné akce byly rozděleny podle témat do následujících sekcí: ortotika dolní končetiny, ortotika horní končetiny, trupová ortotika, protetika dolní končetiny, protetika horní končetiny, rehabilitační medicína a chirurgie, vzdělávání, pediatrie, technika a technologie, problematika rozvojových zemí a obecná témata.

Akce se zúčastnilo celkem přes dva tisíce registrovaných účastníků, prezentujících a vystavovatelů.

Součástí kongresu byla světová odborná výstava, na které se představilo 108 firem a řada vzdělávacích a humanitárních organizací.

V rámci kongresu byla předána ocenění za významné celosvětové přínosy pro obor ortotiky a protetiky:

cena oceněný
Brian Blatchford Prize Marlo Ortiz (Mexiko) za návrh a uvedení pahýlového lůžka MAS pro transfemorální protézy
Forchheimer Prize Todd Kuiken (USA) za projekt bionické protézy horní končetiny s využitím neurointegrace
Clifford Chadderton Award Jan Andrysek (Kanada) za inovativní konstrukční návrh protetického kolenního kloubu

ISPO Česká republika byla zastoupena doc. RNDr. Miroslavem Janurou, Ing. Milanem Pustkou, Ing. Jiřím Rosickým a Mgr. Gabrielou Birgusovou. Vedle účasti na jednání jednotlivých sekcí byla formou posterů prezentována problematika, zabývající se vlivem nastavení protézy na stabilitu uživatele.

Důležitým závěrem, který vyplynul z jednání kongresu, bylo podtržení významu široké multidisciplinární spolupráce v rámci zdravotnických oborů (lékařských i nelékařských), technických oborů a vybraných institucí.

Postery s podílem zástupců katedry rehabilitace ZSF OU:


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022