Adaptační den pro 1. ročníky na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství

V pátek 15. září 2023 proběhl adaptační kurz pro studenty 1. ročníků bakalářského studia fyzioterapie a ergoterapie a 1. ročníku navazujícího magisterského oboru aplikované fyzioterapie formou exkurze do Rehabilitačního ústavu Hrabyně a jeho detašovaného pracoviště v Chuchelné.

Dojmy studentů byly nanejvýš pozitivní, jak uvádějí sami:

„Po krátké úvodní přednášce v Rehabilitačním ústavu v Hrabyni jsme si, už v menších skupinkách, šli vše prohlédnout na vlastní oči. Krom samotných terapeutických prostor jsme se podívali třeba i na dílny, kde si pacienti můžou vyzkoušet nejrůznější terapeutické činnosti pro nácvik úchopu a jemné motoriky, viděli jsme také obrovskou tělocvičnu a speciálně vybavený bazén. Sami jsme se přesvědčili, jak opravdu těžká je jízda na vozíčku, přičemž jsme našimi chabými pokusy pobavili každého, kdo nás jenom zahlédl. Všechny nás opravdu mile překvapilo, jak oba areály čiší životem, že jsou vybaveny nejmodernějšími přístroji, a navíc ještě zasazeny do krásné přírody. I cesta pro nás byla zážitek díky kvízu se zábavnými otázkami, který jsme ve skupinkách vyplňovali a soutěžili tak o sladkou odměnu. Celkově jsme se shodli, že nás výlet hezky stmelil, a i díky účasti studentů z magisterských ročníků s většími zkušenostmi, si mnoho z nás udělalo lepší obrázek o fyzioterapii a ergoterapii v praxi.“

Štěpánka Zemanová, fyzioterapie

„Během exkurze jsme si prohlédli prostory rehabilitačního ústavu a na vlastní pěst si vyzkoušeli, jaké to je sedět na vozíku a potýkat se s každodenními překážkami vozíčkářů, jako například schody nebo vysoké prahy.“

Vojtěch Biroš, ergoterapie

„Jako student již navazujícího magisterského studia jsem byl s exkurzí vysoce spokojen z několika důvodů. Během mého bakalářského studia se obdobné exkurze nekonaly, takže už jen mít možnost zajištěné dopravy na pracoviště a zpět bylo velmi příjemné uvedení do studia a ukazovalo snahu univerzity o aklimatizování studentů nejen do konkrétních pracovišť, ale i nového sociálního prostředí. Byl jsem vděčný taktéž za výběr právě těchto pracovišť, protože za celé 3 roky bakalářského studia jsem na žádné z nich nezavítal ani jednou, neboť mne odradila vzdálenost od mého tehdejšího bydliště. Po exkurzi se toto změnilo a silně zvažuji absolvování další praxe s volitelným pracovištěm právě v RÚ Hrabyně.

Po rozdělení do týmů byl součástí exkurze i kvíz s otázkami, na kterých se mohly podílet veškeré ročníky stejným dílem, protože se jednalo spíš o otázky pro zlehčení atmosféry a vyvolání týmového ducha. Sympatický mi byl taktéž fakt, že jsme byli jako studenti navazujícího magisterského oboru kapitány týmů a vedli jsme prváky bakalářského studia. Toto jim dávalo příležitost se zeptat na jakékoli otázky ohledně pocitů ze studia, následných pracovních možností, konzultovat své vlastní představy a očekávání od studia fyzioterapie a ergoterapie, či se jen poptat na univerzitu obecně. Mezi týmy panovala hravá kompetitivní atmosféra a dala nám všem možnost se seznámit nejen s lidmi z našeho vlastního ročníku, ale i s budoucími fyzioterapeuty a ergoterapeuty, jež nově nastoupili do studia, a tím stmelit naši komunitu jako celek.

Na exkurzi jsme taktéž měli velmi příjemný doprovod z personálu Ostravské univerzity, který udělal skvělou práci v udržování odlehčené atmosféry, ale taktéž v projevení dostatečného respektu pracovníkům v rehabilitačním ústavu a tím zajistit kladnou vazbu z obou stran. Za podobné akce budu v budoucnu moc rád obzvlášť pro následující ročníky, protože dle mne se díky nim daří ukázat lidskou stránku univerzity a studentům pak, že ve své situaci zdaleka nejsou sami.“

Štěpán Dvorský, aplikovaná fyzioterapie

Tímto bychom rádi poděkovali vedení Rehabilitačního ústavu a všem zaměstnancům, kteří se nám věnovali, za umožnění této akce.

Tým KRTL


Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023
Adaptační den KRE 2023

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 09. 2023