Pozvánka na konferenci Nové výzvy pracovní rehabilitace

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


pořádanou Asociací pracovní rehabilitace ČR, z. s. ve spolupráci s Klinikou rehabilitace a tělovýchovného lékařství LF OU a FN Ostrava

logolink

Termín: 24. dubna 2023
Místo: Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice
Čas: 10.00 – 14.00 (registrace od 9:30)

Program:
Zahájení konference
Role zdravotnických profesí v konceptu pracovní rehabilitace
MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA (KRTL LF OU a FN Ostrava)
Osoby s poškozením míchy a faktory, které ovlivňují pracovní rehabilitaci
PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D. (KRTL LF OU)
Peer mentor v rehabilitačním ústavu Hrabyně
Bc. Lenka Malíková (RÚ Hrabyně)
Představení konceptu pracovně rehabilitačního střediska a jeho role v procesu pracovní rehabilitace
Mgr. Petr Džambasov (Asociace pracovní rehabilitace ČR)
Evaluace pilotního provozu Pracovně rehabilitačních středisek
Výzkumný tým Institutu evaluací a sociálních analýz (INESAN)
Pracovně rehabilitační střediska v praxi
Mgr. Lucie Novotná (Asociace pracovní rehabilitace ČR)
Panelová diskuze
MUDr. Irina Chmelová Ph.D., MBA. (LF Ostravské univerzity, FN Ostrava)
PhDr. Jaroslav Dostál (Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s.)
Mgr. Andrea Restelová (Úřad práce ČR - KrP Ostrava, FSS Ostravské univerzity)


Konference je bezplatná. Počet míst je omezen.

Prosíme o registraci do 19. dubna 2023.

Konference je realizována v rámci projektu Vývoj a pilotní ověření konceptu "Pracovně rehabilitačního střediska" (reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015504).


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 03. 2023