Seminář Bionická technologie protéz dolní končetiny

Dne 25. 1. 2007 se na katedře rehabilitace Zdravotně sociální fakulty OU uskutečnil seminář na téma „Bionická technologie protéz dolní končetiny“. Vedoucí katedry rehabilitace a člen výboru ISPO ČR Doc. Dr. Miroslav Janura přivítal na této akci studenty oborů ortotik-protetik a fyzioterapie z Ostravské univerzity, jejich vyučující, studenty a pedagogy VŠB Technické univerzity, zdravotnické pracovníky z FNsP Ostrava i jiných zařízení a další hosty.

Přednášející Dr. Magnus Lilja, pedagog ze švédské Univerzity v Jönköpingu a ředitel vzdělávací instituce Ossur Academy, popsal nejnovější výsledky bionické technologie v oblasti protézování dolní končetiny. Jeho přednáška se zabývala teoretickým základem nového oboru a příklady technických protetických řešení a byla doplněna praktickou ukázkou dvou uživatelů bionických produktů – transfemorální protézy s bionickým kolenním kloubem RheoKnee a transtibiální protézy s bionickým chodidlem ProprioFoot.

V bohaté diskuzi pak měli účastníci semináře možnost získat další informace jak od přednášejícího Dr. Magnuse Lilji, tak i od českých pacientů s bionickým typem protézy.

Seminář Bionická technologie protéz dolní končetiny
Seminář Bionická technologie protéz dolní končetiny
Seminář Bionická technologie protéz dolní končetiny
Seminář Bionická technologie protéz dolní končetiny
Seminář Bionická technologie protéz dolní končetiny
Seminář Bionická technologie protéz dolní končetiny
Seminář Bionická technologie protéz dolní končetiny
Seminář Bionická technologie protéz dolní končetiny
Seminář Bionická technologie protéz dolní končetiny
Seminář Bionická technologie protéz dolní končetiny
Seminář Bionická technologie protéz dolní končetiny
Seminář Bionická technologie protéz dolní končetiny
Seminář Bionická technologie protéz dolní končetiny
Seminář Bionická technologie protéz dolní končetiny
Seminář Bionická technologie protéz dolní končetiny
Seminář Bionická technologie protéz dolní končetiny

 

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022