Dynamický chodník ZEBRIS

Na Ústavu rehabilitace LF OU je od září k dispozici dynamický chodník h/p/cosmos®Rehawalk® se softwarem zebris FDM (Force Distribution Measurement). Toto zařízení slouží k hodnocení a terapii poruch chůze. Součástí systému je trenažér chůze vybavený dvěma měřícími deskami síly (Kistler), které jsou zabudovány pod pásem trenažéru. Tyto senzory slouží k analýze časoprostorových, silových a odvozených tlakových parametrů chůze jako je délka a šířka kroku, silové/tlakové rozložení na chodidlech při kontaktu chodidla s pásem. Proces měření lze sledovat na obrazovce v reálném čase. Pro nácvik chůze lze využít více modulů s odlišnými možnostmi vizualizace provedení. Jednou možností je promítnutí požadovaného vzorce chůze (šířka a délka kroku, rotace nohou) přímo na pás trenažéru. Druhou možností je zobrazení virtuálního prostředí, ve kterém je cílem překonat nastavené překážky (pařezy, kameny, dřevěné lávky, padající stromy…) nebo úkoly, které trénují kognitivní a koordinační dovednosti (např. početní, výběr barvy, tvaru apod.). Systém je vybaven také závěsnou hrazdou, která nalezne využití např. u pacientů po CMP. Program dále umožňuje porovnání dvou měření, lze tak ověřit účinek zvolené terapie. Výstupy každého měření jsou zapracovány do přehledného protokolu.

Dynamický chodník ZEBRIS
Dynamický chodník ZEBRIS
Dynamický chodník ZEBRIS
Dynamický chodník ZEBRIS
Dynamický chodník ZEBRIS

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 10. 2018