Základy Kinesiotapingu

V letním semestru akademického roku 2016/2017 proběhl historicky poprvé C předmět Základy Kinesiotapingu, ze kterého mají studenti 3. ročníku 3 kredity a spoustu kreativních nápadů, jak podpořit svou terapii. Cílem nebylo tejpovat pohybový problém přesně podle návodu a předloh, ale využívat instinktivně tuto pružnou pásku na základě principu jejího fungování. Studenti se naučili alespoň částečnou diferenciální diagnostiku jednotlivých obtíží, a věřím, že v budoucnu budou používat kinesiotape s rozvahou a ne na všechno a za každých okolností.

Základy Kinesiotapingu
Základy Kinesiotapingu
Základy Kinesiotapingu
Základy Kinesiotapingu

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 04. 2017