ErgoCafé v Ostravě

28.4.2016 se ve studentském klubu StudentOFF (areál FF OU) uskutečnilo historicky 1. ostravské ERGOcafé. ERGOcafé je cyklus odborných přednášek, který probíhá paralelně ve dvou městech a to v Praze a zde v Ostravě. Tyto přednášky jsou určeny pro členy zdravotnického multidisciplinárního týmu a studenty lékařské, pedagogické a sociální fakulty, přednášky bývají vždy na rehabilitační- ergoterapeutické téma. Tento projekt vznikl jako další z aktivit spolku ERGOterapeuti všem, který se snaží o propagaci a zvýšení povědomí o oboru ergoterapie ve všech směrech. Nutno podotknout, že spolek ERGOterapeuti všem vznikl na půdě Ostravské univerzity v Ostravě v březnu minulého roku. Založily jej dnes už absolventky a nastávající bakalářky oboru ergoterapie na LF OSU. Nyní spolek působí i v Praze na 1. LF UK. První přednášky se ujala sama garantka oboru ergoterapie na LF OSU Mgr. Kateřina Macháčková Ph.D., která díky svým mnohaletým zkušenostem z klinické praxe důkladně představila obor ergoterapie jako nedílnou součást klinické rehabilitace a vyzdvihla důležité atributy této profese.

Další přednášející nebyl nikdo jiný něž velmi zkušená ergoterapeutka a vyučující na LF OSU paní Daniela Chválková. Její přednáška nesla trochu nadnesený název:„Pověry a mýty o terapeutických činnostech″, což byla jakási metafora. Terapeutické činnosti a techniky jsou často podceňované a v očích některých lidí řadí ergoterapeuty na úroveň volnočasovou. Paní Chválková však svou přednáškou tuto pověru vyvrátila a svými příklady z praxe uvedla vše na pravou míru. Tedy pokud chci nějakou techniku použít, musím vědět proč, jak a jakému pacientovi se hodí. Všichni si tak zavzpomínali na první ročník a čas strávený na tomto předmětu a uznali, že každý musí občas zalovit v šanonu a pro pacienty něco kreativního připravit. Ve studentském klubu bylo doslova "narváno" sešli se pedagogové, absolventi, ergoterapeuté z praxe, studenti i potencionální studenti a dokonce bývalí pacienti. Členky spolku připravily kvalitní domácí catering a všichni si po přednáškách měli co říct.
Další ERGOcafé se do Ostravy vrátí s příchodem nového semestru.

ErgoCafé v Ostravě
ErgoCafé v Ostravě
ErgoCafé v Ostravě

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022