V. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU v Ostravě

Dne 7. května 2015 proběhl v prostorách Lékařské fakulty OU v Ostravě V. ročník Studentské vědecké konference.

Konference, rozdělená do pěti kategorií, byla určena prezentaci výsledků vlastních vědeckovýzkumných aktivit studentů lékařských a zdravotnických studijních oborů.

V. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU v Ostravě

Studentské vědecké konference se zúčastnilo pět studentů našeho Ústavu rehabilitace:

 • Radka Dušová (obor fyzioterapie, prezenční studium)
  Možnosti fyzioterapie žen s přetrvávající inkontinencí po porodu
 • Jan Lampart (obor fyzioterapie, prezenční studium)
  Možnosti kinezioterapie při unilaterální paréze bránice s bazální atelektázou plic
 • Anna Málková (obor fyzioterapie, prezenční studium)
  Zrcadlová terapie u amputace horní končetiny
 • Tereza Fialová (obor ergoterapie, prezenční studium)
  Vliv hiporehabilitace na opěrné funkce horní končetiny u dětí s hemiparézou
 • Bc. Dominika Domašíková (obor fyzioterapie, navazující magisterské studium)
  Analýza vlastností a vybavení zdravotních kočárků pro hendikepované děti - pilotní studie

Všem studentům blahopřejeme - ukázali velmi vysokou odbornou úroveň svých zpracovaných témat, a také předvedli výborné schopnosti prezentace svých prací.

Komise vyhodnotily v každé kategorii 3 nejlepší prezentované práce. V kategorii Zdravotní laborant, Radiologický asistent, Fyzioterapie, Ergoterapie druhé a třetí místo získaly naše studentky Anna MálkováTereza Fialová - gratulujeme!


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022