Seminář SMA

Pod hlavičkou Katedry rehabilitace OU, na pozvání Mgr. Kateřiny Macháčkové, Ph.D., proběhl dne 25. listopadu 2014 na LF OU odborný seminář "Multidisciplinarní péče o děti s vzácnými onemocněními spinální mulskulární atrofie (SMA) a se svalovými dystrofiemi". Byl určen vyučujícím i studentům Lékařské fakulty, Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních studií.

Odborným garantem semináře byla doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc. a prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc, přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky, FN Motol a 2. LF UK Praha.

Na odborném programu se podílel tým odborníků, rodičů a dobrovolníků, bez jejichž vzájemné spolupráce by péče o děti postižené takto závažným onemocněním nebyla možná: MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D, z FN Brno, Oddělení lékařské genetiky a LF MUNI, Mgr. Helena Kočová, Ph.D, Mgr. Jolana Kopejsková z projektu Podpora rodin s SMA v ČR a raná péče, Jana Matláková (pečující rodič), zástupce PARENT PROJECT a Kolpingovy rodiny Smečno.

Seminář pokračoval na katedře rehabilitace volnou diskuzí o možné budoucí spolupráci a podpoře pacientů s SMA.

Děkujeme paní proděkance Ivoně Závacké za záštitu a organizační podporu této akce.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 04. 2017