Erasmus Kuopio - Finsko 8-12/2012

V lednu jsme se rozhodly zúčastnit výběrového řízení na studijní pobyt v zahraničí. Byly jsme vybrány do Finska, města Kuopio.

Až začátkem května jsme obdržely „Letter of admission“ a tak jsme měly jistotu, že opravdu můžeme odjet. Bylo potřeba zařídit mnoho věcí, ale s pomocí Bc. Hanou Glumbíkovou jsme vše zvládly a v srpnu vyjely.

Rozhodly jsme se cestovat autobusem, což bylo levnější, ale do cíle jsme dorazily až po 2 dnech. V Kuopiu na nádraží se nás ihned ujali studenti - tutoři, kteří nám byli k dispozici po celou dobu pobytu. První den jsme se zabydlely a zbytek týdne byl pro nás orientační, kdy jsme se seznámily se vším důležitým a potřebným jak ve škole, tak i ve městě, na úřadech a záležitostech každodenního života.

Nesmíme zapomenout se zmínit o zdravotnické prohlídce, kterou musí absolvovat každý student nastupující na praxi do zdravotnických zařízení. Místní pracovníci jsou v nich velice pečliví a zodpovědně zkoumali detaily našeho zdravotního stavu.

Fini nás přijali velmi pozitivně. Společně s ostatními zahraničními studenty jsme se zúčastnili mnoha akcí, mezi něž patřila i projížďka na lodi s večírkem organizovaným městem Kuopio a další akce Savonia University of Applied Sciences a University of Eastern Finland. V průběhu semestru tak můžeme mluvit o: international dinner, African night, Halloween aj.

S organizací praxe nastaly určité komplikace, a tak jsme měly možnost alespoň trávit více času cestováním a poznáváním i jiných míst. Našim prvním cílem se stalo Švédsko s velkolepým Stockholmem. Díky spolupráci s dalšími českými studentkami jsme měly možnost přespat na místních kolejích a poznat také situaci ergoterapie zde. Dále jsme navštívily několik větších měst Finska jako Turku, Tampere a samozřejmě Helsinki. V Helsinkách jsme se už předem domluvily na prohlídce neurologické kliniky a strávily jsme celý den s místní ergoterapeutkou včetně jejích terapií. Za zmínku stojí i městečko Porvoo, které patří k historickým klenotům Finska. Možností na cestování bylo spousta, ale ne všude jsme se obě dostaly (je třeba myslet i na finance). Do nabídky patřil i ruský Petrohrad, estonský Tallinn a samozřejmě Laponsko. Do Laponska jsme se vydaly obě, každá jinou cestou (na vlastní pěst či se studentskou organizací KISA).

Co se praxe týče, poznaly jsme několik zařízení. První z nich byla speciální škola. Na starost nás měl mladý ergoterapeut, od kterého se bylo co učit. Tato praxe pro nás byla velmi zajímavá jak z hlediska práce s dětmi, tak i organizačního zabezpečení (především zajištění financování školy státem a množstvím asistentů).

Další praxi jsme absolvovaly v organizaci s několika domy pro seniory různého charakteru (se zaměřením na psychiatrické pacienty, pacienty s rozsáhlou demencí a Alzheimerovou chorobou aj.). Týden praxe jsme strávily s jednou ergoterapeutkou, která nám ukázala všechna tato zařízení a svou práci v nich. Měly jsme příležitost zapojit se do všech aktivit, terapie i běžných činností klientů.

Zajímavým projektem místních studentů zdravotnických oborů, kterého jsme se zúčastnily, je VireTori. Jedná se o spolupráci několika oborů při různých druzích pomoci u lidí s odlišnou diagnózou. Navštěvovaly jsme pacienty v nemocnicích i soukromých bytech. Úkolem studentů je komunikovat spolu při řešení otázek spojených se zdravotními problémy a propagovat nabídku této spolupráce. Zájemci o tuto službu se se studenty domlouvají osobně, či telefonicky.

Dále se nám podařilo sejít se s ergoterapeutkou se soukromou praxí, která nám věnovala čas na vysvětlení nejčastěji používaných testů u dětí a mládeže (i takových testů, se kterými jsme se u nás ještě nesetkaly).

Mezi poslední části naši praxe patřily psychiatrické kliniky. Každá jsme ji absolvovaly na jiných pracovištích. Jelikož během studia ergoterapie na OU jsme se na psychiatrické oddělení nedostaly, bylo to pro nás velkým přínosem. Především v městské nemocnici Kuopio a taky v městě Joensuu.

Závěrem bychom chtěly poděkovat za možnost výjezdu a zmínit přínos nejen v životě studijním, ale i osobním. Určitě stojí za to využít nabídky Erasmu a získávat tak nové zkušenosti a zážitky.

Kuopio - pohled na centrum z Puijo Tower
Laponsko - symbol Finska - los
Laponsko
Na lodi
Halloween
Nemocniční škola ve Stockholmu
Neulamäki - zde jsme bydlely, podzim
Neulamäki - zde jsme bydlely, zima
S ostatními zahraničními studenty před výletem na lodi, který nám zorganizovalo město Kuopio na přivítání
Savonia Univesrity
Speciální škola, ve které jsme trávily 2 týdny praxe
Startti - program fakulty zdravotnických studií k zahájení semestru
Studium testů pro děti, které nám vysvětlovala místní ergoterapeutka

Adéla Gracová a Terezie Zuchnická


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 04. 2017