Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav medicíny katastrof

Kateřina Malachová

Kateřina Malachová

titul, jméno, příjmení:prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
místnost, podlaží, budova: M 205, budova M
funkce:pedagogický poradce pro obor Experimentální biologie (navazující magisterské studium)
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav medicíny katastrof (Lékařská fakulta)
Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
telefon, mobil: 553 46 2315
731 444 489
e-mail:

Vzdělání

1972 – 1977
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně
 

Kvalifikace

2013
Jmenování profesorem v oboru Ochrana životního prostředí, Fakulta hornicko-geologická, Vysoká škola báňská -TU, Ostrava
2001
Habilitace docentem v oboru Mikrobiologie, Fakulta potravinářské a biochemické fakulty VŠCHT, Praha
1989
Disertace v oboru Mikrobiologie Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně
1981
RNDr. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně
 

Další vzdělávání, kurzy

1977 – 1979
Rozšiřující studium MIKROBIOLOGIE PřF MU (certifikované školení)
 

Zaměstnání, praxe

1991 – dosud
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Katedra biologie a ekologie
1977 – 1990
Pedagogická fakulta Ostrava, Katedra biologie
 

Odborné zaměření

Ochrana životního prostředí
Toxicita a genotoxicita kontaminant životního prostředí
Biodegradace
Antibakteriální účinky látek a materiálů
Rezistence na ATB
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2012 – dosud
vedoucí výzkumného programu Institut environmentálních technologií
2000 – 2011
vedoucí katedry Biologie a ekologie
1998 – 2016
vedoucí oddělení experimentální biologie
 

Ocenění

2011
Ocenění za rozvoj Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
2008
Za dlouholetou spolupráci s Centrem dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty OU
1988
Vzorný pracovník Pedagogické fakulty
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Člen vědeckých společností: Společnost J.G. Mendela, European Environmental Mutagen Society, Čekoslovenská biologická společnost AV - Společnost pro mutagenezu zevním prostředím, Biotechnologická společnost, Rada pro Evropskou konferenci pro molekulární biologii, International Biodeterioration & Biodegradation Society
Člen oborových komisí a rad: F4 FRVŠ (1999-2002), Akreditační komise pro biologii (2016-2017)
Člen redakčních rad časopisů: AUXILIUM SOCIALE - WSPARCIE SPOLECZNE (1999- 2004), Informační listy GSGM ( 2008-2016)
Člen vědeckých rad: Centrum nanotechnologií, VŠB TU, Ostrava (2009 - dosud), Institut environmentálních technologií VŠB TU ( 2012 - dosud), PřF OU (2000 - 2011)
Člen oborových rad pro doktorské studium: P-1501 Biologie, obor Systematická biologie a ekologie, Katedra biologie a ekologie, PřF OU, Ostrava
Člen oborových rad pro doktorské studium: N1702 Aplikovaná fyzika, obor Biofyzika, Katedra fyziky, PřF OU, Ostrava
Člen oborových rad pro doktorské studium: P-1501 Biologie, obor Ekotoxikologie, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, PřF MU, Brno
Člen oborových rad pro doktorské studium: P-1501 Biologie, obor Mikrobiologie, Ústav experimentální biologie, PřF MU, Brno
Člen oborových rad pro doktorské studium: 3904V012 Ochrana životního prostředí v průmyslu, Instit. environ. inženýrství, HGF, VŠB TU, Ostrava
Člen oborových rad pro doktorské studium: P3942 Nanotechnologie, Centrum Nanotechnologií, VŠB TU, Ostrava
 

Působení v zahraničí

2016
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno - Rolniczy, Rzeszow, Polsko
2015
Nanjing University & Yancheng Academy of Environmental Protection Technology and Engineering, Nanjing, China
2014
Curtin University, Curtin Business School, Department of  Environment & Agriculture Perth, Australie
2013
ENGIUM University of Minho, Brega , Portugalsko
2009
University of Freiburg, Faculty of  Biology, Institute of  Botany, Německo
2008
University of  Wroclaw, Faculty of Biological Science, Institute of Environmental Protection Study and Nature Study, Polsko
2007
Uniwersytet Slanski Katowice, Wydzial Ochrony srodowiska, Department of Animal Physiology and Ecotoxicology, Polsko
2007
University of Calgary, Faculty of Education, Kanada
2007
University of  Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology Slovinsko
2006
Akademia techniczno-humanistyczna w Bielsku-Bialej, Polsko
1996
Hogeschoole, Department of Microbiologie, Gent, Belgie
1994
University of London Examinations and Assessement Council, London
1989
Uniwersytet Slanski Katowice, Wydzial Ochrony srodowiska, Katedra mikrobiologii a Department of Animal Physiology and Ecotoxicology, Polsko
 

Jazykové znalosti

Angličtina
středně pokročilý
Ruština
středně pokročilý
 


Ability of Trichoderma hamatum Isolated from Plastics-Polluted Environments to Attack Petroleum-Based, Synthetic Polymer Films
Kateřina Malachová, Čeněk Novotný, Grazyna Adamus, Nadia Lotti, Zuzana Rybková, Michelina Soccio, Pavlína Šlosarčíková, Vincent Verney, Fabio Fava ... další autoři
Rok: 2020, Processes
článek v odborném periodiku

Effect of yeasts on biodegradation potential of immobilized cultures of white rot fungi
Pavlína Šlosarčíková, Čeněk Novotný, Kateřina Malachová, Hana Válková, Jindřich Fojtík
Rok: 2017, SCI TOTAL ENVIRON
článek v odborném periodiku

výzkumný pobyt
Kateřina Malachová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Biodeterioration of Compost-Pretreated Polyvinyl Chloride Films by Microorganisms Isolated From Weathered Plastics
Čeněk Novotný, Jindřich FOJTÍK, Martin Mucha, Kateřina Malachová
Rok: 2022, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
článek v odborném periodiku

Fungal pretreatment parameters for improving methane generation from anaerobic digestion of corn silage
Panagiotis Basinas, Jiˇrí Rusín, Kateřina Chamrádová, Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Čeněk Novotný ... další autoři
Rok: 2022, Bioresource Technology
článek v odborném periodiku

Hodnocení výskytu multirezistentních bakteriálních kmenů v odpadních vodách
Tereza STACHUROVÁ, Nikola Čajková, Kateřina Malachová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Resistant Genes and Multidrug-Resistant Bacteria in Wastewater: A Study of Their Transfer to the Water Reservoir in the Czech Republic
Tereza STACHUROVÁ, Nikola Sýkorová, Jaroslav Semerád, Kateřina Malachová
Rok: 2022, Life
článek v odborném periodiku

SECONDARY SCHOOL STUDENTS? STUDY AMBITIONS AND PREREQUISITES FOR THE STUDY
Josef Malach, Dana Vicherková, Martin KOLÁŘ, Kateřina Malachová
Rok: 2022
stať ve sborníku

Beta-lactam resistance development during the treatment processes of municipal wastewater treatment plants
Tereza Stachurová, Hana Piková, Martin Bartas, Jaroslav Semerád, Kateřina Svobodová, Kateřina Malachová ... další autoři
Rok: 2021, CHEMOSPHERE
článek v odborném periodiku

Influence of Ampicillin on Biofilm Formation of Bacterial Strains in Wastewater
Tereza STACHUROVÁ, Nikola Sýkorová, Kateřina Malachová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv antibiotika ampicilinu na tvorbu biofilmu u rezistentních bakteriálních kmenů z odpadních vod
Tereza Stachurová, Nikola Sýkorová, Kateřina Malachová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ability of Trichoderma hamatum Isolated from Plastics-Polluted Environments to Attack Petroleum-Based, Synthetic Polymer Films
Kateřina Malachová, Čeněk Novotný, Grazyna Adamus, Nadia Lotti, Zuzana Rybková, Michelina Soccio, Pavlína Šlosarčíková, Vincent Verney, Fabio Fava ... další autoři
Rok: 2020, Processes
článek v odborném periodiku

Beta-laktamová rezistence v sedimentačních nádržích čistíren odpadních vod
Tereza STACHUROVÁ, Kateřina Malachová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biodegradation of Reactive Orange 16 azo dye by simultaneous action of Pleurotus ostreatus and the yeast Candida zeylanoides
Pavlína ŠLOSARČÍKOVÁ, Daniela Plachá, Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Čenek Novotný
Rok: 2020, FOLIA MICROBIOLOGICA
článek v odborném periodiku

Cvičení z mikrobiologie
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

DIGITAL COMPETENCES IN PUPILS FROM SECONDARY MECHANICAL ENGINEERING SCHOOLS AND THEIR VIEW ON THE USAGE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING AND LEARNING
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura, Kateřina Malachová, Veronika Švrčinová
Rok: 2020
stať ve sborníku

DIGITAL COMPETENCES IN PUPILS FROM SECONDARY MECHANICAL ENGINEERING SCHOOLS AND THEIR VIEW ON THE USAGE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING AND LEARNING
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura, Kateřina Malachová, Veronika Švrčinová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

In-Depth Bioinformatic Analyses of Nidovirales Including Human SARS-CoV-2, SARS-CoV, MERS-CoV Viruses Suggest Important Roles of Non-canonical Nucleic Acid Structures in Their Lifecycles
Martin Bartas, Václav Brázda, Natália Bohálová, Alessio Cantara, Adriana Volná, Tereza STACHUROVÁ, Kateřina Malachová, Eva Jagelská, Otília Porubiaková, Jiří Červeň, Petr Pečinka ... další autoři
Rok: 2020, Frontiers in Microbiology
článek v odborném periodiku

Novel synthesis of Ag@AgCl/ZnO by different radiation sources including radioactive isotope 60Co: Physicochemical and antimicrobial study
Ladislav Svoboda, Jiří Bednář, Richard Dvorský, Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Jiří Henych, Dalibor Matýsek, Zuzana Němečková ... další autoři
Rok: 2020, Applied Surface Science
článek v odborném periodiku

Sulfated Metabolites of Luteolin, Myricetin, and Ampelopsin: Chemoenzymatic Preparation and Biophysical Properties
Kristýna Káňová, Lucie Petrásková, Helena Pelantová, Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Josef Cvačka, Vladimír Křen, Kateřina Valentová ... další autoři
Rok: 2020, J. Agric. Food Chem.
článek v odborném periodiku

Tetracycline Induces the Formation of Biofilm of Bacteria from Different Phases of Wastewater Treatment
Tereza STACHUROVÁ, Kateřina Malachová, Jaroslav Semerád, Meta Sterniša, Zuzana Rybková, Sonja Smole Možina ... další autoři
Rok: 2020, Processes
článek v odborném periodiku

Vliv antibiotika ampicilinu na tvorbu biofilmu u rezistentních bakteriálních kmenů z odpadních vod
Tereza STACHUROVÁ, Kateřina Malachová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Antimicrobial Synergistic Effect Between Ag and Zn in Ag-ZnO.mSiO(2) Silicate Composite with High Specific Surface Area
Jiri Bednar, Ladislav Svoboda, Zuzana Rybková, Richard Dvorsky, Kateřina Malachová, Tereza Stachurová, Dalibor Matysek, Vladimir Foldyna ... další autoři
Rok: 2019, NANOMATERIALS
článek v odborném periodiku

Biocompatible Polymer Materials with Antimicrobial Properties for Preparation of Stents
Katerina Skrlova, Kateřina Malachová, Alexandra Munoz-Bonilla, Dagmar Merinska, Zuzana Rybková, Marta Fernandez-Garcia, Daniela Placha ... další autoři
Rok: 2019, Nanomaterials
článek v odborném periodiku

Occurrence of Antibiotics and Antibiotic Resistance Genes in Czech Wastewater Treatment Plants
Tereza STACHUROVÁ, Kateřina Malachová, Hana Piková, Jaroslav Semerád, Kateřina Svobodová, Zuzana Rybková ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polylactide Composites Suitable for Medical Devices
Katerina Skrlova, Veronika Holisova, Marcel Mikeska, Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Grazyna Simha Martynkova, Daniela Placha ... další autoři
Rok: 2019, Journal of nanoscience and nanotechnology
článek v odborném periodiku

Vliv tetracyklinu na tvorbu biofilmu v čistírnách odpadních vod
Tereza STACHUROVÁ, Kateřina Malachová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biodegradation of the synthetic Remazol Brilliant Blue R (RBBR) dye in fungal rotating biological contactor
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová
Rok: 2018, Waste Forum
článek v odborném periodiku

Diverzita beta-laktamových a tetracyklinových genů rezistence v čistírnách odpadních vod
Tereza Stachurová, Kateřina Malachová, Kateřina Svobodová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Towards a Diversity of Beta-lactam Resistance Genes in a Municipal Wastewater Treatment Plant
Tereza STACHUROVÁ, Kateřina Malachová, Hana Piková, Kateřina Svobodová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trends and Strategies in ICT Application in Higher Education versus Evaluation of Teaching and Learning
Josef Malach, Kateřina Malachová
Rok: 2018
stať ve sborníku

BEHAVIOR OF FUNGAL BIOFILMS USED FOR REMEDIATION EXPOSED TO LONG-TERM MICROBIAL STRESS
Čeněk Novotný, Hana VÁLKOVÁ, Pavlína ŠLOSARČÍKOVÁ, Kateřina Svobodová, Kateřina Malachová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

BIODEGRADATION OF ORGANOPOLLUTANTS BY SOIL MICROORGANISMS ISOLATED FROM POLLUTED SITES IN CHINA
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Rong Ji
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

DEGRADATION POTENTIAL OF BACTERIA AND FUNGI ISOLATED FROM SITES CONTAMINATED WITH PESTICIDES AND SYNTHETIC POLYMERS
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Čeněk Novotný
Rok: 2017
stať ve sborníku

DEGRADATION POTENTIAL OF BACTERIA AND FUNGI ISOLATED FROM SITES CONTAMINATED WITH PESTICIDES AND SYNTHETIC POLYMERS
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Čeněk Novotný
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of bacteria on the degradation ability of Pleurotus ostreatus
Hana Válková, Čeněk Novotný, Kateřina Malachová, Pavlína Šlosarčíková, Jindřich Fojtík
Rok: 2017, SCI TOTAL ENVIRON
článek v odborném periodiku

Effect of yeasts on biodegradation potential of immobilized cultures of white rot fungi
Pavlína Šlosarčíková, Čeněk Novotný, Kateřina Malachová, Hana Válková, Jindřich Fojtík
Rok: 2017, SCI TOTAL ENVIRON
článek v odborném periodiku

ISOLATION OF MICROORGANISMS FOR BIODEGRADATION OF POLYMER PLASTICS
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Josef Malach, Čeněk Novotný
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

UNIVERSITY THESES IN THE CONTEXT OF THE SUSTAINABILITY OF THE QUALITY OF EDUCATION AT UNIVERSITIES
Josef Malach, Kateřina Malachová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Antimutagenic and DNA Damage Protective Activities of a Grape Extract from Vitis vinifera
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Hana Sezimová, Petr Pečinka
Rok: 2016, Journal of Biosciences and Medicines
článek v odborném periodiku

Antimutagenic and DNA Damage Protective Activities of a Grape Extract from Vitis vinifera
Jiří Červeň, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Petr Pečinka, Kateřina Malachová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

(Anti)mutagenic and immunomodulatory properties of quercetin glycosides
Kateřina Valentová, Petr Šíma, Zuzana Rybková, Jiří Křížan, Kateřina Malachová, Vladimír Křen ... další autoři
Rok: 2016, J SCI FOOD AGR
článek v odborném periodiku

Biodegradation of BPA and TBBPA by isolated soil bacteria and fungi
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Rong Ji
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biodegradation of BPA and TBBPA by isolated soil bacteria and fungi
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Rong Ji
Rok: 2016
stať ve sborníku

Biodegradation of synthetic plastic polymers in solid-state fermentation
Jindřich Fojtík, Čeněk Novotný, Kateřina Malachová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Isolation of bacterial and fungal BPA and TBBPA degraders from polluted soils
Jiří Červeň, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Petr Pečinka, Rong Ji ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Protective effects of Vitis vinifera extract to reduce oxidative DNA damage
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Protective effects of Vitis vinifera extract to reduce oxidative DNA damage
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Toxicity and mutagenicity of low-metallic automotive brake pad materials
Kateřina Malachová, Jana Kukutschová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Daniela Placha, Kristina Cabanova, Peter Filip ... další autoři
Rok: 2016, Ecotoxicology and Environmental Safety
článek v odborném periodiku

Biodegradation of aromatic-aliphatic copolyesters and polyesteramides by esterase activity-producing microorganisms
Čeněk Novotný, Pavla Erbanová, Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Lenka Malinová, Irena Prokopová, Jiří Brožek ... další autoři
Rok: 2015, INT BIODETER BIODEGR
článek v odborném periodiku

Comparison of the cytotoxicity and DNA damage induced by CeO2 and TiO2 nanoparticles in A549 cell line
Zuzana JASKÓOVÁ, Kateřina Malachová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detection of DNA damage induced by metal nanoparticles/kaolinite composites in A549 lung cells.
Zuzana JASKÓOVÁ, Kateřina Malachová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sledování dlouhodobého vývoje znečištění ovzduší v Ostravě
Hana Sezimová, Zuzana Rybková, Hana KOTULOVÁ, Barbora Tarabová, Kateřina Malachová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Biodegradation of aromatic-aliphatic copolyesters and polyesteramides by esterase activity-producing microorganisms
Čeněk Novotný, Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Ashutosh Verma, Lenka Malinova, Irena Prokopova, Jiri Brozek ... další autoři
Rok: 2014
stať ve sborníku

Biodegradation of aromatic-aliphatic copolyesters and polyesteramides by esterase activity-producing microorganisms
Čeněk Novotný, Kateřina Malachová, Hana Sezimová, Zuzana Rybková, Ashutosh Verma, Lenka Malinová, Irena Prokopová ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detection of genotoxicity and toxicity of wastewater treatment plant (WTP) effluents after pretreatment with ferrate (VI)
Kateřina Malachová, Hana Sezimová, Radovan Rozinek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Detection of genotoxicity and toxicity of wastewater treatment plant (WTP) effluents after pretreatment with ferrate (VI)
Kateřina Malachová, Hana Sezimová, Radovan Rozinek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dlouhodobý screening kontaminace ovzduší toxickými a genotoxickými látkami na území města Ostravy
Hana Sezimová, Zuzana Rybková, Kateřina Malachová
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Environmentální centrum PřF
kapitola v odborné knize

Hutnický průmysl jako zdroj kontaminace prostředí v ostravské aglomeraci
Kateřina Malachová
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Environmentální centrum PřF
kapitola v odborné knize

Immunocytochemical and Ultrastructural Analysis of Cells after Application of Zinc Oxide Nanoparticles
H. Bielniková, Jana Dvořáčková, Kateřina Malachová, Roman Maršálek, Jana Kukutschová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Nejvýznamnější zdroje průmyslových odpadů s nežádoucími dopady na živé systémy
Kateřina Malachová
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Environmentální centrum PřF
kapitola v odborné knize

Spalovací procesy jako zdroj genotoxických a karcinogenních kontaminant
Kateřina Malachová
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Environmentální centrum PřF
kapitola v odborné knize

Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí
Pavla Bažantová, Jiří Červeň, Aleš Dolný, Pavel Drozd, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Jiří Kalina, Václav Karlický, Petr Kočárek, Jana Kukutschová, Kateřina Malachová, Roman Maršálek, Zuzana Materová, Martin Mucha, Martin Navrátil, Zuzana Navrátilová, Jakub Nezval, Čeněk Novotný, Marie Opálková, Petr Pečinka, Vítězslav Plášek, Zuzana Rybková, Jan Semer, Hana Sezimová, Václav Slovák, Jan Ševčík, Vladimír Špunda, Jana Štefelová, Michal Štroch, Petra Veselá, Daniel Vrábl, Tomáš Zelenka ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Studium genotoxického a toxického potenciálu frikčních kompozitů pro brzdová obložení automobilů a produktů jejich otěru
Kateřina Malachová, Doc. Mgr. Jana Kukutchová, Ph.D., Zuzana Rybková, Hana Sezimová
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Environmentální centrum PřF
kapitola v odborné knize

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí
Kateřina Malachová
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Environmentální centrum PřF
kapitola v odborné knize

Využití elektrochemických metod pro studium DNA-protein interakcí
Jiří Červeň, Petr Pečinka, Pavla Bažantová, Miroslav Fojta, Kateřina Malachová, Hana Sezimová ... další autoři
Rok: 2014
stať ve sborníku

výzkumný pobyt
Kateřina Malachová
Rok: 2014
působení v zahraničí

3rd General Assembly meeting BIOCLEAN
Kateřina Malachová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Biodegradation and detoxification potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný
Rok: 2013, WATER RES
článek v odborném periodiku

Biodegradation and detoxifixation potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný
Rok: 2013
ostatní

Biodegradation and detoxifixation potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Creation and Verification of Testing Tools for the Assessment of Sense of Initiative and Entrepreneurship of the Pupils of Primary Schools
Josef Malach, Kateřina Malachová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evaluation of potential ecotoxicity effects of newly developed friction composite materials for automotive brake linings
Kateřina Malachová, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Zuzana Rybková, Jana Kukutschová, Vlastimil Matějka , Peter Filip ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Toxicity and genotoxicity of the air polluted with compounds produced by heavy industry
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Zuzana Rybková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VÝVOJ FRIKČNÍCH KOMPOZITŮ PRO BRZDOVÁ OBLOŽENÍ ŠETRNÝCH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Kateřina Malachová, Vlastimil Matějka
Rok: 2013
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Antigenotoxic effects of a bark extract from Magnolia officinalis
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová
Rok: 2012, Časopis slezského zemského muzea (A)
článek v odborném periodiku

Genotoxicita ovzduší v centru města Ostravy
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková
Rok: 2012, Ochrana ovzduší
článek v odborném periodiku

Investigation of sequence specific interaction of p63 and mutant p35-p63 interaction in vitro and in vivo
Petr Pečinka, Pavla Bažantová, Jiří Červeň, Kateřina Malachová, Marie Brázdová
Rok: 2012
stať ve sborníku

The use of the fungus Dichomitus squalens for degradation in rotating biological contactor conditions
Čeněk Novotný, N. Trošt, M. Šušla, K. Svobodová, H. Mikesková, Hana VÁLKOVÁ, Kateřina Malachová, A. Pavko ... další autoři
Rok: 2012, BIORESOURCE TECHNOL
článek v odborném periodiku

The use of the fungus Dichomitus squalens for degradation in rotating biological contactor conditions
Čeněk Novotný, Nina Trošt, Martin Šušla, Kateřina Svobodová, Hana Válková, Kateřina Malachová, Aleksander Pavko ... další autoři
Rok: 2012, BIORESOURCE TECHNOL
článek v odborném periodiku

Toxikologický a genotoxikologický screening kvality ovzduší v centru Ostravy
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Ivana Truxová, Blanka Krejčí
Rok: 2012, -Acta Environmentalica Universitatis Comenianae
článek v odborném periodiku

Toxikologický a genotoxikologický screening kvality ovzduší v centru Ostravy
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Ivana Truxová, Blanka Krejčí
Rok: 2012, Acta Environmentalica Universitatis Comenianae
článek v odborném periodiku

Antibacterial and antifungal activities of silver, copper and zinc montmorillonites
Kateřina Malachová, Petr Praus, Zuzana Rybková, Ondřej Kozák
Rok: 2011, APPL CLAY SCI
článek v odborném periodiku

Application of tests of biological and genetic toxicity in the development of ecological-friendly materials
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jana Kukutschová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detoxification of synthetic dyes resulting from biodegradation by white-rot fungus Irpex lacteus
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Čeněk Novotný
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Improvement of sewage sludge hazardous characteristics using physical, physicochemical and biodegradation methods
Hana Sezimová, Tomáš Sezima, Peter Fečko, Ivana Truxová, Eugen Sikora, Radmila Kučerová, Kateřina Malachová, Zuzana Rybková ... další autoři
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Improvement of sewage soludge hazardous characteristics using physical, physicochemical and biodegradation methods
Hana Sezimová, Tomáš Sezima, Peter Fečko, Ivana Truxová, Eugen Sikora, Radmila Kučerová, Kateřina Malachová, Zuzana Rybková ... další autoři
Rok: 2011, CURR OPIN BIOTECH
článek v odborném periodiku

Institut environmentálních technologií- nové vědeckovýzkumné centrum na VŠB - tecnické univerzitě Ostrava a Ostravské univerzitě v Ostravě
Karel Obroučka, Roman Kuča, Kateřina Malachová
Rok: 2011, Hutnické listy
článek v odborném periodiku

Protektivní účinek extraktů VinOserae a Magnolia na poškození DNA
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Hana Sezimová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Protektivní účinek extraktů VinOserae a Magnolia na poškození DNA
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Hana Sezimová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Protektivní vliv extraktu VinOserae na poškození DNA
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Protektivní vliv extraktu VinOserae na poškození DNA
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová
Rok: 2011
stať ve sborníku

The Verification of the Reliability of the Value-Added Parameter in Education as a Tool for the Management of School Quality
Martin Malčík, Josef Malach, Kateřina Malachová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Toxicity changes during biodegradation of synthetic dyes by Irpex lacteus
Kateřina Malachová, Hana Sezimová, Zuzana Rybková, Čeněk Novotný, Jiří Červeň, Markéta Tvardková, Zuzana Jaskoová ... další autoři
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Toxicity changes during biodegradation of synthetic dyes by Irpex lacteus
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Čeněk Novotný, Jiří Červeň, Markéta Tvardková, Zuzana Jaskoová, Pavel Hasal, Jaromir Pocedic ... další autoři
Rok: 2011, CURR OPIN BIOTECH
článek v odborném periodiku

Využití plasmidu pBluescript pro detekci antioxidační aktivity rostlinných fenolových látek
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová
Rok: 2011, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

Biological toxicity tests as a criterion of the efficiency of biodegradation of synthetic dye Disperse Blue 3
Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný, Lenka Jarábková, Martin Fluksa, Lucie Duongová, Roman Pořízka ... další autoři
Rok: 2010
stať ve sborníku

Biological toxicity tests as a criterion of the efficiency of biodegradation of synthetic dye Disperse Blue 3
Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný, Lenka Jarábková, Martin Fluksa, Lucie Duongová, Roman Pořízka ... další autoři
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frikční materiály jako zdroj znečištění ovzduší
Kateřina Malachová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frikční materiály jako zdroj znečištění ovzduší
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Jana Kukutschová, P. Filip ... další autoři
Rok: 2010
stať ve sborníku

Posudek na habilitační práci - Použití ligninolytických hub v bioremediačních technologiích
Kateřina Malachová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Toxikologická rizika čistírenských kalů z průmyslových aglomerací
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Tomáš Sezima, Ivana Truxová, Jana Vašíčková, Zuzana Rybková ... další autoři
Rok: 2010
stať ve sborníku

Wear performance and wear debris of semimetallic automotive brake materials
Jana Kukutschová, Václav Roubíček, Miroslav Mašláň, Dalibor Jančík, Václav Slovák, Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Peter Filip ... další autoři
Rok: 2010, WEAR
článek v odborném periodiku

Activity of antibacterial compounds immobilised on montmorillonite
Kateřina Malachová, Petr Praus, Zuzana Pavlíčková, M. Turicová
Rok: 2009, APPL CLAY SCI
článek v odborném periodiku

Antimutagenic and DNA damage protective activities of plant extracts
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Jiří Červeň
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Antimutagenic and DNA damage protective activities of plant extracts
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Jiří Červeň
Rok: 2009
stať ve sborníku

Applicability of bioassays in assessment of sewage sludge toxicity
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, J. Vašíčková, Tomáš Sezima
Rok: 2009
stať ve sborníku

Applicability of bioassays in assessment of sewage sludge toxicity
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Jana Vašíčková, Tomáš Sezima
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Application of plant and earthworm bioassay to evaluate of toxicity effects of municipal sewage sludge
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Tomáš Sezima
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Application of plant and earthworm bioassay to evaluate of toxicity effects of municipal sewage sludge
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Tomáš Sezima
Rok: 2009, TOXICOL LETT
článek v odborném periodiku

Biofilms of the basidiomycete Irpex lacteus and their applications in biodegradation
Čeněk Novotný, Martina Plačková, S. Montalvao, O. Benada, O. Kofroňová, Kateřina Malachová ... další autoři
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biofilms of the basidiomycete Irpex lacteus and their applications in biodegradation
Čeněk Novotný, Martina Plačková, S. Montalvao, O. Benada, O. Kofroňová, Kateřina Malachová ... další autoři
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čistírenské kaly jako dále využitelné materiály
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Jana Vašíčková, Tomáš Sezima
Rok: 2009,
článek v odborném periodiku

Mikrobiální degradace vybraných polysacharidů
Kateřina Malachová, Kateřina Malachová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mutagenita otěrových částic brzdových materiálů
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Jana Kukutschová, Hana Sezimová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Oponentský posudek habilitační práce-Chromozómové aberacie a polymorfiskus vybraných génov u zdravotnických pracovníkov profesionálně exponovaných genotoxickým látkám
Kateřina Malachová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Toxic effects of pesticides contaminated soil on acetylcholinesterase activity in the earthworm Eisenia foetida
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Barbora Podhorná
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wear mechanism in automotive brake materials, wear debris and its potential environmental impact
Jana Kukutschová, V. Roubíček, Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, R. Holuša, Jana Kubačková, Vladimír Mička, D. MacCrimmon, P. Filip ... další autoři
Rok: 2009, WEAR
článek v odborném periodiku

Antibacterial effects of intercalated montmorillonite
Petr Praus, Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, M. Turicová, Gabriela Kratošová
Rok: 2008, Materials Structure
článek v odborném periodiku

Biological toxicity of pollutants measured by growth of basidiomycetous fungi
Čeněk Novotný, Marta Vándrovcová, Martin Šušla, Kateřina Malachová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biological toxicity of pollutants measured by growth of basidiomycetous fungi
Čeněk Novotný, Marta Vándrovcová, Martin Šušla, Kateřina Malachová
Rok: 2008, TOXICOL LETT
článek v odborném periodiku

Cellular and subcellular levels of the effects of nanoparticles
Kateřina Malachová, Petr Kočárek, Vítězslav Plášek, Kateřina Malachová, Šárka Cimalová
Rok: 2008, University of Ostrava
kapitola v odborné knize

Detection of genotoxicity of biodegradation intermediates
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Čeněk Novotný
Rok: 2008, TOXICOL LETT
článek v odborném periodiku

Detection of genotoxicity of biodegradation intermediates
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Čeněk Novotný
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Environmental changes and biological assessment IV
Petr Kočárek, Vítězslav Plášek, Kateřina Malachová, Šárka Cimalová
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Environmental changes and biological assessment IV, Book of abstracts
Petr Kočárek, Vítězslav Plášek, Kateřina Malachová
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Oponentský posudek habilitační práce: Hodnotenie genotoxického a karcinogenneho efektu chrómu s ohladom na polymorfizmy vybraných génov
Kateřina Malachová, Erika Halašová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výzkum a vývoj nových technologií kofermentace zemědělských odpadů a dalších biogenních materiálů s cílem zvýšení energetické a ekonomické efektivnosti procesu
Kateřina Malachová, Karel Obroučka
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výzkum vlastností a využití digestátu z anaerobních procesů kofermentace zemědělských a dalších, zejména obtížně využitelných organických odpadů
Kateřina Malachová, Karel Obroučka
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Biological risks of pyrometalurgical wastes. Mutagenicity tests as a tool for effective evaluation of biodegradation of pollutants.
Kateřina Malachová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bioremediation of water-soluble pollutants by Irpex lacteus in combination with activated sludge treatment.
Čeněk Novotný, Kateřina Svobodová, P. Schoeberl, Kateřina Malachová, W. Fuchs
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detection of genotoxicity of environmental contaminants using bacterial mutagenicity tests and by means of plasmid DNA
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Petr Pečinka
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detection of genotoxicity of chemical compounds using direct cleavage of sugar-phosphate backbone in supercoiled plasmid DNA
Zuzana Pavlíčková, Jiří Červeň, Kateřina Malachová, Petr Pečinka
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detection of genotoxicity of chemical compounds using direct cleavage of sugar-phosphate backbone in supercoiled plasmid DNA
Zuzana Pavlíčková, Jiří Červeň, Kateřina Malachová, Petr Pečinka
Rok: 2007, Chemické zvesti
článek v odborném periodiku

Detection of tar in pavement asphalt
Petr Pánek, Kateřina Malachová, Z. Lacný, Zuzana Pavlíčková, L. Gazurková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detection of tar in pavement asphalt
Petr Pánek, Kateřina Malachová, Z. Lacný, Zuzana Pavlíčková, L. Gazurková
Rok: 2007, Chemické zvesti
článek v odborném periodiku

Evaluation of antibacterial effects of intercalated montmorillonite
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Petr Praus, M. Turicová
Rok: 2007, Bulletin Československé společnosti mikrobiologické
článek v odborném periodiku

Evaluation of biodegradation effectivity of pollutants within using genotoxicity tests.
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Čeněk Novotný
Rok: 2007, Wydawnictvo ATH w Bielsku-Bialej
kapitola v odborné knize

Genotoxicity of pyrometallurgical waste materials
Jana Lešková, Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková
Rok: 2007, Chemické zvesti
článek v odborném periodiku

Genotoxicity of pyrometallurgical waste materials
Jana Lešková, Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení řešení projektu IGA MZ ČR
Kateřina Malachová, Zdeněk Fiala
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hodnocení řešení projektu IGA MZ ČR: Zhodnocení úrovně zdravotního rizika Goeckermanovy terapie (UV+dehet) psoriázy u dospělých
Kateřina Malachová, Zdeněk Fiala
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Inovace předmětu Cvičení z mikrobiologie
Kateřina Malachová, Jitka Frébortová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Inovace výběrových cvičení z mikrobiologie
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Petr Pečinka
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Montmorillonite modified with silver: Preparation and testing of antibacterial activity
Petr Praus, Kateřina Malachová, M. Turicová, Zuzana Pavlíčková
Rok: 2007, Chemické zvesti
článek v odborném periodiku

Montmorillonite modified with silver: Preparation and testing of antibacterial activity
Petr Praus, Kateřina Malachová, M. Turicová, Zuzana Pavlíčková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mutagenicity bioassays for genotoxicity assessment of pyrometallurgical wastes
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Jana Lešková
Rok: 2007, Bulletin Československé společnosti mikrobiologické
článek v odborném periodiku

Obecná biologie
Kateřina Malachová, Petr Pečinka
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obohacení teoretických mikrobiologických předmětů o praktickou část
Kateřina Malachová, Petra Patáková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek na rigorózní práci: Reporter genes - tools for genotoxicity detection
Kateřina Malachová, Zuzana Flegrová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek závěrečné zprávy grantového projektu Grantové agentury České republiky 105/04/1052
Kateřina Malachová, Marian Marschalek
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ribotypizace a analýza celobuněčných proteinů jako nástroj v klasifikaci stafylokoků a mikrokoků
Kateřina Malachová, Dana Nováková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Usage of DNA repair enzymes for detection of DNA base damage induced by mutagenic and genotoxic compounds
Jiří Červeň, Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Petr Pečinka
Rok: 2007, Chemické zvesti
článek v odborném periodiku

Usage of DNA repair enzymes for detection of DNA base damage induced by mutagenic and genotoxic compounds
Jiří Červeň, Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Petr Pečinka
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybudování laboratoře molekulární biologie na Katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Petr Pečinka, Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Comparative use of bacterial, algal and protozoan tests to study toxicity of azo- and anthraquinone dyes
Čeněk Novotný, Nicolina Dias, Anu Kapanen, Kateřina Malachová, Marta Vándrovcová, Merja Itävaara, Nelson Lima ... další autoři
Rok: 2006, Chemosphere
článek v odborném periodiku

Environmental changes and biological assessment III
Petr Kočárek, Vítězslav Plášek, Kateřina Malachová
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Evaluation of biodegradation effectivity of pollutants with using genotoxicity tests
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Čeněk Novotný
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Genotoxicity as a criterion of the efficiency of textile dyes biodegradation in industrial waste water
Iva Doležílková, Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Čeněk Novotný, Martin Šušla
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Mutagenicity tests as a tool for effective evaluation of biodegradation of pollutants
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mutagenicity tests as a tool for effective evaluation of biodegradation of pollutants
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Čeněk Novotný, Tomáš Cajthaml
Rok: 2006
stať ve sborníku

New tools of ecotoxicological monitoring - biomarkers and biosensors
Kateřina Malachová, Petr Kočárek, Vítězslav Plášek, Kateřina Malachová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

News of the ecological monitoring
Kateřina Malachová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nové trendy v biologických oborech
Kateřina Malachová, Petr Pečinka, Petr Kočárek, Zdeněk Majkus
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Reduction in the Mutagenicity of Synthetic Dyes by Successive Treatment With Activated Sludge and the Ligninolytic Fungus, Irpex lacteus
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Čeněk Novotný, Kateřina Svobodová, Denisa Lednická
Rok: 2006, Environmental and Molecular Mutagenesis
článek v odborném periodiku

The preparation of method for the detection of mutagenicity of substances in water.
Zuzana Pavlíčková, Petr Kočárek, Andrea Fišerová, Vítězslav Plášek, Kateřina Malachová, Kateřina Malachová, Denisa Lednická ... další autoři
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Zkvalitnění a inovace výuky Cvičení z molekulární biologie
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Petr Pečinka
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Dekolorizace a detoxikace textilních odpadních vod pomocí ligninolytických hub
Kateřina Malachová, Čeněk Novotný
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Detection of mutagenicity of synthetic dyes after their biodegradation
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Kateřina Svobodová, Eva Musílková , Čeněk Novotný
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detection of mutagenicity of synthetic dyes after their biodegradation
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Kateřina Svobodová, Čeněk Novotný
Rok: 2005
stať ve sborníku

Dobré ráno
Kateřina Malachová
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace

Environmentální výchova
Kateřina Malachová, Pavel Drozd, Zuzana Pavlíčková, Svatava Kubicová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Inovace mikroskopických témat ve výuce lékařské mikrobiologie
Kateřina Malachová, Ondřej Zahradníček
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kompletace laboratoře buněčné a molekulární biologie
Kateřina Malachová, František Štaud
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Monitoring genotoxických polutantů v ŽP
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Čeněk Novotný
Rok: 2005
stať ve sborníku

Monitoring genotoxických polutantů v ŽP
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Čeněk Novotný
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mutagenicity as a criterion of the efficiency of biodegradation of synthetic dyes
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Iva Doležílková, Čeněk Novotný
Rok: 2005, Journal of Applied Biomedicine
článek v odborném periodiku

Mutagenicity of textile dyes
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Kateřina Svobodová, Čeněk Novotný
Rok: 2005
stať ve sborníku

Rozšíření a inovace praktika z genových technologií
Kateřina Malachová, Ivana Marová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tendence rizikových antropogenních vlivů, význam chráněných krajinných oblastí při obnově krajiny
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Pavel Drozd
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Využití kmenů Salmonella typhimurium His- YG k hodnocení genotoxicity syntetických barviv
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Martin Šušla, Čeněk Novotný
Rok: 2005
stať ve sborníku

Základy biologie člověka pro učitele a vychovatele
Kateřina Malachová, Kateřina Malachová, Jan Kantorek
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Zřízení integrované infekční laboratoře
Kateřina Malachová, Karel Holada
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Biodegradace a biotechnologie
Kateřina Malachová, Čeněk Novotný
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Biodegradace trichlorethylenu imobilizovanými bakteriálními kulturami
Kateřina Malachová, Jan Růžička
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Biologické testy toxicity v monitorování účinnosti biodegradačních procesů
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Čeněk Novotný, Denisa Lednická
Rok: 2004, Chemické listy
článek v odborném periodiku

Dekolorizace a detoxifikace textilních odpadních vod pomocí ligninolytických hub.
Kateřina Malachová, Čeněk Novotný
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ekologie člověka
Kateřina Malachová, Jan Kantorek
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ekologie mikroorganizmů
Kateřina Malachová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Genotoxicita jako indikátor účinnosti biodegradací syntetických barviv v průmyslových odpadních vodách
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Čeněk Novotný, Iva Doležílková, Martin Šušla ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Metoda hodnocení účinnosti čištění průmyslových odpadních vod pomocí toxikologického stanovení
Kateřina Malachová, Přemysl Soldan
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Modul I - rozšiřující studium učitelství biologie ze ZŠ na SŠ
Kateřina Malachová, Svatava Kubicová, Ján Gáper, Pavel Drozd
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Modul II - rozšiřující studium učitelství biologie ze ZŠ na SŠ
Svatava Kubicová, Kateřina Malachová, Bohumír Lojkásek, Jan Kantorek, Václav Krpeš, Vítězslav Plášek, Zdeněk Majkus ... další autoři
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Biologická dostupnost Cd, Zn, Pb v jemnozrnných metalurgických odpadech
Jana Lešková, Jana Seidlerová, Kateřina Malachová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Compost-mediated Removal of Polycyclic aromatic hydrocarbons from Contaminated Soil
Václav Šašek, M. Bhatt, Tomáš Cajthaml, Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Rok: 2003, Arch.Environ.Contam.Toxicol
článek v odborném periodiku

Detekce mutagenity metabolických produktů syntetických barviv po biodegradaci
Martin Šušla, Iva Doležílková, Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Zuzana Pavlíčková, Čeněk Novotný ... další autoři
Rok: 2003
stať ve sborníku

Ekologie I
Kateřina Malachová, Aleš Dolný
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ekologie mikroorganismů
Kateřina Malachová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Genotoxicita jako ukazatel účinnosti remediačních procesů
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Zuzana Pavlíčková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Genotoxicity Estimation in Soils Contaminated with Polycyclic Aromatic Hydrocarbons after Biodegradation
Kateřina Malachová, Václav Šašek, Denisa Lednická, Čeněk Novotný
Rok: 2003, Kluwer Academic Publishers
kapitola v odborné knize

Hodnocení genotoxicity v reálných vzorcích z prostředí
Kateřina Malachová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Marketing vzdělávání
Kateřina Malachová, Rostislav Svoboda
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Modernizace laboratoří pro výuku ekofyziologie a ekotoxikologie
Kateřina Malachová, Jiří Kalina, Václav Krpeš
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Mutagenita a účinnost biodegradace vybraných textilních syntetických barviv
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Martin Šušla, Iva Doležílková, Čeněk Novotný ... další autoři
Rok: 2003
stať ve sborníku

Mutagenní účinky emisí organických látek vznikajících spalováním biomasy a uhlí
Denisa Lednická, Kateřina Malachová, Pavel Danihelka, Milan Dej, Zuzana Pavlíčková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Návody ke cvičením z ekotoxikologie
Denisa Lednická, Kateřina Malachová, Přemysl Soldan
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Oponentský posudek na disertační práci Charakterisation of beer spoilage lastic bacteria
Kateřina Malachová, Altanzaya Yansanjav
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek na disertační práci Vliv těžkých kovů na metabolismus kvasinky Yarrowia lipolytica CCM4510
Kateřina Malachová, Martin Strouhal
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Praktikum z ekotoxikologie
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Přemysl Soldan
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Selekce ligninolytických hub vhodných pro remediaci vody a půdy kontaminované syntetickými barvivy
Čeněk Novotný, Kateřina Malachová
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Změny životního prostředí a jejich bioindikace II
Kateřina Malachová
Rok: 2003
uspořádání konference, workshopu

3. medzinárodné sympózium Dřevokazné houby 2003
Ján Gáper, Kateřina Malachová
Rok: 2003, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Aplikace biologických postupů při remediaci zemin kontaminovanými polycyklickými aromatickými uhlovodíky
Kateřina Malachová, Tomáš Cajthaml
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bakteriální testy mutagenity jako součást ekotoxikologického hodnocení prostředí
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Detection of Biological Toxicity and Genotoxicity of Products of Biodegradation of Synthetic Dyes
Kateřina Malachová, Kateřina Svobodová, Eva Musílková , Čeněk Novotný
Rok: 2002
stať ve sborníku

Mají bakteriální testy mutagenity perspektivu?
Kateřina Malachová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Praktikum z mikrobiologie I
Kateřina Malachová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití testů mutagenity v hodnocení účinnosti biodegradačních procesů
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Kateřina Svobodová, Čeněk Novotný, Martin Šušla
Rok: 2002
stať ve sborníku

Bakteriální testy genotoxicity v hodnocení účinnosti biodegradací
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Rok: 2001
stať ve sborníku

Bakteriální testy mutagenity - metody biologického screeningu genotoxických kontaminant prostředí
Kateřina Malachová
Rok: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Bakteriální testy mutagenity - metody biologického screeningu genotoxických kontaminant ŽP
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Zuzana Pavlíčková, Jana Badurová , Zuzana Bodláková, Iva Doležílková, Jana Lešková, Martin Šušla ... další autoři
Rok: 2001
stať ve sborníku

Emise organických látek vznikajících spalováním černouhelných briket a jejich mutagenní účinky
Kateřina Malachová, Pavel Danihelka, Denisa Lednická, Milan Dej, Jiří Horák
Rok: 2001, Ochrana ovzduší
článek v odborném periodiku

Genotoxicita v emisích z domácích topenišť
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Pavel Danihelka, Zuzana Pavlíčková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Hodnocení genotoxicity kontaminant v ŽP
Kateřina Malachová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Izolace a charakterizace bakterií degradujících přírodní biologická vlákna
Denisa Lednická, Kateřina Malachová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Návrh inovací pro cvičení z molekulární biologie a biochemie
Denisa Lednická, Kateřina Malachová, Václav Krpeš
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Oponentský posudek na disertační práci Biodegradation of Organopollutants and Ecotoxicology of Contaminated Soil
Kateřina Malachová, Manish Anilbhai Bhatt
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek na disertační práci Eliminace těžkých kovů z odpadních vod pomocí biotechnologií
Kateřina Malachová, Vladimír Voda
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vliv spalovacího zařízení na přítomnost genotoxických látek v emisích
Denisa Lednická, Kateřina Malachová, Pavel Danihelka, Zuzana Pavlíčková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Vybrané kapitoly z biologie člověka a školního zdravotnictví pro doplňkové pedagogické studium.
Kateřina Malachová, Zdeněk Majkus, Jan Kantorek
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Změny životního prostředí a jejich bioindikace I
Kateřina Malachová
Rok: 2001
uspořádání konference, workshopu

Evaluating the Course and Effectivenes of the Biodegradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Contaminated Soils
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Vladimír Svoboda, Kateřina Konečná
Rok: 2000
stať ve sborníku

Genotoxicity Estimation in Soil Contaminated with Polycyclic Aromatic Hydrocarbons after Bioremediation
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Čeněk Novotný, Vladimír Svoboda
Rok: 2000
stať ve sborníku

Modernizace laboratoří pro výuku nových metod molekulární biologie a biochemie
Kateřina Malachová, Helena Marková
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Mutagenicity Risk of Pollutants from Combustion of residenta Sources
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Pavel Danihelka
Rok: 2000
stať ve sborníku

Mutagenita emisí vznikajících spalováním černouhelných briket
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Rok: 2000
stať ve sborníku

Mutagenita při biodegradaci zeminy kontaminované PAU
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Rok: 2000
stať ve sborníku

Mutagenní riziko polutantů vznikajících spalováním v lokálních topeništích
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Pavel Danihelka
Rok: 2000
stať ve sborníku

Oponentský posudek na disertační práci The Effects of Environmental Pollutants on Human Cells
Kateřina Malachová, Stanislav Forman
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úvod do molekulární a buněčné biologie
Lubomír Dobiáš, M. Černá, J. Topinka, Kateřina Malachová
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Bacterial assays of mutagenicity in estimating the effectiveness of biological decontamination of soil
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Lubomír Dobiáš
Rok: 1999
stať ve sborníku

Environmental genotoxic factors and safety of biosfere
Lubomír Dobiáš, Kateřina Malachová, Jaroslava Havránková, Jaromíra Kůsová, Michael Vít, Denisa Lednická ... další autoři
Rok: 1999
stať ve sborníku

Experiences with the mutagenicity detection of contaminated soil using the bacterial test
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Rok: 1999, Pharmacology&Toxicology
článek v odborném periodiku

Genotoxic PAHs in Ambient air in Ostrava aglomeratioon
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Rok: 1999
stať ve sborníku

Sledování účinnosti biodegradačních procesů v půdách kontaminovaných PAU s využitím bakteriálních testů mutagenity
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Rok: 1999
stať ve sborníku

Using short-term mutagenicity tests for the evaluation of genotoxicity of contaminated soils
Kateřina Malachová
Rok: 1999, Journal of Soil Contamination
článek v odborném periodiku

Vybrané kapitoly z mikrobiologie
Lubomír Dobiáš, Stanislava Dobiášová, Kateřina Malachová, M. Seman
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Bacterial assays of mutagenicity in estimating the effectiveness of biological decontamination of soils
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Lubomír Dobiáš
Rok: 1998, Biológia
článek v odborném periodiku

Cvičení z genetiky
Kateřina Malachová, Lubomír Dobiáš
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Genotoxic air pollution of Ostrava city
Kateřina Malachová, Lubomír Dobiáš
Rok: 1998
stať ve sborníku

Hodnocení mutagenity ovzduší města Ostravy
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Rok: 1998
stať ve sborníku

Hodnocení mutagenity ovzduší města Ostravy
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Rok: 1998
stať ve sborníku

Industrial technologies with incomplete combustion - the source of complex mixtures of substances with genotoxic effects
Kateřina Malachová
Rok: 1998, Central Europ. J. Publ. Health
článek v odborném periodiku

Kapitoly z biologie mládeže a školní hygieny
Kateřina Malachová, Zdeněk Majkus, Jan Kantorek
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mutagenicity tests of the bacteria and the detection of genotoxicity of industrial complex mixtures containing PAHS
Kateřina Malachová
Rok: 1998, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Occupational exposure by heavy metals in industry
Lubomír Dobiáš, Kateřina Malachová, Michael Vít, Jaroslava Havránková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Occupational Exposure to Heavy Metals in Industry
Lubomír Dobiáš, Kateřina Malachová, Michael Vít, Jaroslava Havránková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Estimating the mutagenicity of soils after their biological decontamination
Kateřina Malachová
Rok: 1997, Mutation Research
článek v odborném periodiku

Hodnocení mutagenity půd po jejich biologické dekontaminaci
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Rok: 1997
stať ve sborníku

Mutagenní účinek komplexních směsí látek kontaminujících ovzduší města Ostravy
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Rok: 1997, Ochrana ovzduší
článek v odborném periodiku

Projekt studijního oboru speciální biologie se zaměřením na metody biomonitorování faktorů životního prostředí
Kateřina Malachová, Lubomír Dobiáš
Rok: 1997
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Analýza přístupu středoškolské mládeže k návykovým látkám
Kateřina Malachová, Svatava Kubicová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Kapitoly z biologie mládeže a školní hygieny
Kateřina Malachová, Zdeněk Majkus, Jan Kantorek
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Možnosti detekce genotoxicity půd a pevných odpadů bakteriálními testy
Kateřina Malachová, Denisa Lednická
Rok: 1995
stať ve sborníku

Using of the Salmonella typhimurium His- Test and the SOS chromotest for the detektion of Mutagenicity of Environment contaminers
Kateřina Malachová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Využití bakteriálních detekčních systémů pro hodnocení genotoxicity průmyslových odpadů kontaminujících životní prostředí
Kateřina Malachová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Analýza názorů na obsah genetického učiva v rámci předmětu biologie na střední škole
Kateřina Malachová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Ke vztahu diagnostiky a autodiagnostiky na vysoké škole
Josef Malach, Kateřina Malachová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Hodnocení mutagenity pražené zrnkové kávy
Kateřina Malachová, Daniela Hošková
Rok: 1993
stať ve sborníku

Mutagenita a karcinogenita kontaminant životního prostředí
Kateřina Malachová
Rok: 1993, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Genetika v učivu biologie na gymnáziu
Kateřina Malachová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Za J. A. Komenským západním směrem - výukový videopořad ke 400 výročí narození
Josef Malach, Kateřina Malachová
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

zkušenosti s hodnocením mutagenity chemických látek a jejich směsí SOS chromotestem
Kateřina Malachová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Buněčné reparační mechanismy a jejich úloha v mutagenezi a karcinogenezi
Kateřina Malachová
Rok: 1990
stať ve sborníku

Cvičení z obecné mikrobiologie
Kateřina Malachová
Rok: 1990
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hodnocení genotoxické aktivity dehtu a dehtových olejů SOS chromotestem a Amesovým testem
Kateřina Malachová, J. Soška
Rok: 1990, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Srovnání validity SOS chromotestu a Amesova testu
Kateřina Malachová
Rok: 1990
stať ve sborníku

Zkušenosti s využíváním výpočetní techniky při zkoušení a hodnocení výsledků zkoušky
Josef Malach, Kateřina Malachová
Rok: 1990
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
APLGEAplikovaná genetika
APMIKAplikovaná mikrobiologie
BC1LFBiologie I. - cvičení
BIOTEBiotechnologie
BI1LFBiologie I.
BI2LFBiologie II.
CYTGECytogenetika
EKMIKEkologie mikroorganismů
EKTOXZáklady ekotoxikologie
GEMIKGenetika mikroorganismů
GENECGenetika (cvičení)
GENEPGenetika (přednáška)
GENESGenetika
GENETGenetika
GENEUGenetika
GENTOToxikologie a genotoxikologie
GENTSGenetika
GENZSObecná biologie
MIKAEZáklady mikrobiologie
MOLGEZáklady molekulární biologie a genetiky
NANOTNanomateriály a živé systémy
OBEBIObecná biologie
OBEBPMolekulární biologie a genetika - př.
OBEMIObecná mikrobiologie
OBMICMikrobiologie (praktika)
OBMIPMikrobiologie (přednáška)
PRS01Specializační seminář 1
PRS02Specializační seminář 2
PRS03Specializační seminář 3
PRS04Specializační seminář 4
PRS05Specializační seminář 5
PRS06Specializační seminář 6
PRS07Specializační seminář 7
PRS08Specializační seminář 8
PRS09Specializační seminář 9
PRS10Specializační seminář 10
PRS11Specializační seminář 11
PRS12Specializační seminář 12
PUDBIPůdní biologie
QBIODBiodiverzita
QCII1Článek v index. imp. časopise 1
QCII2Článek v index. imp. časopise 2
QCII3Článek v index. imp. časopise 3
QCIN1Článek v index. neimp. časopise 1
QCIN2Článek v index. neimp. časopise 2
QCIN3Článek v index. neimp. časopise 3
QEDBVExperimentální design biologic. výzkumu
QEERIEnvironmentální a ekologická rizika
QENMIEnvironmentální mikrobiologie
QMDGTMetodologie detekce genotoxicity a toxic
QMVK1Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 1
QMVK2Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 2
QMVK3Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 3
QNVK1Akt. účast na národní vědecké konf. 1
QNVK2Akt. účast na národní vědecké konf. 2
QNVK3Akt. účast na národní vědecké konf. 3
QTOGEToxikologie a genotoxikologie
QVYC1Výuková činnost 1
QVYC2Výuková činnost 2
QZMVPZapojení do mezinárodního výzk. projektu
QZNVPZapojení do národního výzk. projektu
QZPD2Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPDZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPKZahraniční studijní pobyt krátkodobý
QZSPSZahraniční studijní pobyt střednědobý
SPEMISpeciální mikrobiologie
SPMIBSpeciální mikrobiologie
SPMIKSpeciální mikrobiologie
SZZEBČást SZZ: Obecné základy exp. biologie
SZZK8Část SZZ: Biologie s didaktikou
WAPGEApplied genetics
WAPMIApplied microbiology
WSPMISpecial microbiology
WTOGEToxicology and genotoxicology
XEKMIEkologie mikroorganismů
XGENZZáklady molekulární biologie a genetiky
XZAKMZáklady mikrobiologie
YBIO2Biology II
YGENEGenetika
YMIBIMikrobiologie
YMIKRZáklady mikrobiologie
YOBBIObecná biologie
YZAGEZáklady genetiky a genomiky
ZAKMSZáklady mikrobiologie
6EKMIEkologie mikroorganizmů
6MIBIMikrobiologie (přednáška)
6ZAGEZáklady genetiky a genomiky
7APGEAplikovaná genetika
7APMIAplikovaná mikrobiologie
7BAPRBakalářská práce
7DIPRDiplomová práce
7EKMIEkologie mikroorganizmů
7GEMIGenetika mikroorganizmů
7GENPGenetika (přednáška)
7MIBPMikrobiologie (přednáška)
7NANONanomateriály a živé systémy
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7SPMISpeciální mikrobiologie
7TOGEToxikologie a genotoxikologie
7ZAGEZáklady genetiky a genomiky
8EERIEnvironmentální a ekologická rizika
9BIO2Biologie II
BI2LFBiologie II.
YBI2LBiology II.
9BIO2Biologie II - semináře, cvičení
9BI2LBiologie II.


AutorNázev práceTypRok
Stachurová TerezaDiverzita rezistentních bakterií a studium bakteriálního rezistomu v čistírnách odpadních vod a distribuce v životním prostředídisertační 2022 
Čajková NikolaSledování účinnosti čistírenského procesu na výskyt bakteriálních rezistomů v odpadní vodě komunální ČOVdiplomová 2022 
Janušková KláraVyhledávaní genetické etiologie mikrocefalii za použití masivního paralelního sekvenovánídiplomová 2022 
Tůmová MichaelaPodíl biofilmů na kumulaci rezistentních bakterií v čistírnách odpadních voddiplomová 2022 
Turečková KateřinaSledování tvorby biofilmu na hydrofobních a hydrofilních materiálechdiplomová 2022 
Sýkorová NikolaVýskyt antibakteriální rezistence ve vztahu ke kumulaci antibiotik ve vodním prostředídiplomová 2021 
Trávníčková TerezaČističky odpadních vod jako potenciální zdroj ATB rezistentních mikroorganismůdiplomová 2021 
Hořava JakubDekolorizace RBBR pomocí houbových organismů v  rotačním biologickém kontaktorudiplomová 2020 
Kopecká BarboraBeta-laktamová rezistence a tvorba bakteriálního biofilmu v odpadních vodáchdiplomová 2020 
Španielová VeronikaAntimikrobiální účinky kurkuminu, dusičnanu stříbrného a jejich nanokompozitůdiplomová 2020 
Jaremčuková LucieIncidence Candida dubliniensis v klinickém materiálu a možností její identifikacediplomová 2019 
Kyselá VeronikaHodnocení antimikrobiálních účinků tuhých a práškových nanokompozitů na vybraných kmenechdiplomová 2019 
Vejrostová JanaBiodegradace syntetických barviv houbovými kulturami za pomocí rotačního diskového bioreaktorudiplomová 2019 
Bysková AndreaUplatnění kmene Salmonella typhimurium His- TA102 v hodnocení antimutagenních efektůdiplomová 2018 
Hluchníková BarboraHodnocení antimikrobiálního efektu nanokompozitůdiplomová 2018 
Konvičná BarboraVyužití Amesova testu v hodnocení kontaminace ŽPdiplomová 2018 
Lesňáková KláraKultivace tkáňových buněk a hodnocení jejich vitalitydiplomová 2018 
Brhel DavidSledování degradačního potencíálu houbových organismů v průtokovém rotačním reaktoru.diplomová 2017 
Pletichová HanaIsolace půdních mikroorganismů s  biodegradačním potenciálemdiplomová 2017 
Drápelová LucieVyužití kometového testu k hodnocení genotoxicitydiplomová 2016 
Mazurková MichaelaStudium dekolorizačního potenciálu kmene Trichaptum abietinumdiplomová 2016 
Višňovská DenisaHodnocení biodegradace plastových polymerů vybranými izoláty hubdiplomová 2016 
Andlová ŽanetaIzolace mikroorganismů z lokalit kontaminovaných plasty a testování jejich biodegradačních schopností.diplomová 2015 
Dorňáková VeronikaBiodegradace barviv v rotačním diskovém reaktoru ve vsádkovém a kontinuálním režimudiplomová 2015 
Ihelková LucieAnalýza smíšených kultur hub a bakterií optickou a fluorescenční mikroskopiídiplomová 2015 
Knapová MichaelaBiodegradace intaktních a předupravených plastových polymerů vybranými kmeny mikroorganismůdiplomová 2015 
Králová ZuzanaVyužití in vitro testů genotoxicity ve screeningu mutagenity environmentálních vzorkůdiplomová 2015 
Svorová JanaBiodegradace směsí barviv houbovými organismy v tekutém mediudiplomová 2015 
Čapčová MartinaStudium antimykotických účinků interkalátů obsahujících kovydiplomová 2014 
Dadoková HanaHodnocení genotoxicity v materiálech s dopadem na ŽPdiplomová 2014 
Fojtík JindřichBiodegradace plastů houbovými organismy v podmínkách kultur s pevnou fází (SSF)diplomová 2014 
Konečná JanaCharakterizace kmenů hub pro biodegradaci plastů na pevných a tekutých mediíchdiplomová 2014 
Michná VeronikaVyužití systému ? Biolog ? pro identifikaci mikroorganismů vyskytujících se v potravináchdiplomová 2014 
Podjuklová LenkaVyužití bakteriálních testů pro detekci mutagenity biodegradačních produktů v odpadních vodáchdiplomová 2014 
Tarabová BarboraScreening mutagenity kontaminant životního prostředí pomocí SOS Chromotestudiplomová 2014 
Kantorová MichaelaStanovení vybraných nových antipsychotik v biologickém materiáludiplomová 2013 
Pásztorová PavlínaInterakce houby Irpex lacteus s vybranými bakteriálními organismy a jejich vliv na tvorbu houbového biofilmudiplomová 2013 
Pořízka RomanBiodegradace syntetických barviv ligninolytickými houbami v rotačním diskovém reaktorudiplomová 2013 
Válková HanaInterakce houby Dichomitus squalens s vybranými bakteriálními organismy a jejich vliv na tvorbu houbového biofilmudiplomová 2013 
Chlebková LucieVýznam hodnocení genotoxicity v průmyslových odpadních vodáchdiplomová 2012 
Choulíková HanaZdravotní rizika spojená s expozicí pesticidydiplomová 2012 
Cigánková BarboraUplatnění variant Amesova testu v hodnocení enviromentálních mutagenůdiplomová 2012 
Havlíková LenkaSledování účinnosti biodegradace textilních barviv Amesovým testemdiplomová 2012 
Staňková KarinScreeningové hodnocení vlivu farmaceutické výroby na ŽPdiplomová 2012 
Tobolová PavlínaVýznam testu genotoxicity při vývoji nových materiálůdiplomová 2012 
Haramijová SabinaHodnocení antimikrobiálních učinků interkalátů obsahujících kovy.diplomová 2011 
Varmužová JanaSrovnání citlivosti klasického a miniaturizovaného testu genotoxicity na kmenech Salmonella typhimurium His-diplomová 2011 
Brzicová TáňaProblematika hodnocení mutagenity ve vzorcích kontaminovaných polycyklickými aromatickými uhlovodíkydiplomová 2010 
Baarová VendulaAntibakteriální účinky preparátů obsahující kovydiplomová 2009 
Holenková JanaHodnocení antibakteriálních účinků interkalátů montmorillonitudiplomová 2009 
Lysková MartinaVýskyt oxacilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus v nemocničním zařízenídiplomová 2009 
Sedláčková JanaVyužití Amesova testu pro detekci mutagenity jemnozrnných frikčních materiálůdiplomová 2009 
Spáčilová KateřinaGenotoxické hodnocení otěrů brzdového obložení SOS Chromotestemdiplomová 2009 
Vašíčková JanaKontaktní testy toxicity v hodnocení kontaminant životního prostředídiplomová 2009 
Haničincová IvanaBiologické zkoušky toxicity v hodnocení kontaminovanosti kontaminované vodydiplomová 2008 
Gawlová ZuzanaHodnocení mutagenity obrušků silničních povrchů Amesovým testemdiplomová 2007 
Kůdelová MartinaCitlivost luminiscenčních bakterií v závislosti na době kultivacediplomová 2007 
Fišerová AndreaZavedení metodiky pro hodnocení genotoxicity kontaminované vodydiplomová 2006 
Doležílková IvanaDetekce mutagenity metabolických produktů syntetických barviv z provozu Jitex Písek Amesovým testemdiplomová 2005 
Pavlátová MonikaOrganické polutanty v životním prostředí a detekce jejich genotoxických účinků SOS Chromotestemdiplomová 2005 
Šušla MartinDetekce mutagenity metabolických produktů syntetických barviv Amesovým testemdiplomová 2005 
Matějičná LucieViry SARS v moderní společnosti 21. stoletíbakalářská 2022 
Radová EvaMikrobiální biofilmy v medicíněbakalářská 2021 
Skýpalová KarolínaTrendy ve vývoji nových antibakteriálních látek a materiálůbakalářská 2021 
Soukupová ZuzanaVýskyt mikrobiálních biofilmů v různých typech prostředíbakalářská 2021 
Tůmová MichaelaRizika vzniku a šíření rezistence v mikroobiomechbakalářská 2020 
Adamčíková AnetaVliv průmyslového znečištění na mikroedafonbakalářská 2019 
Nováková MichaelaBakterie produkující bakteriociny a perspektivy jejich využitíbakalářská 2019 
Pěchuvková JanaNozokomiální nákazybakalářská 2019 
Sýkorová NikolaBaktericidní a ekotoxické působení nanočástic a nanomateriálůbakalářská 2019 
Trávníčková TerezaHygienicky nejvýznamnější mikroorganismy ve vodáchbakalářská 2019 
Bucová DominikaRezistencia mikroorganizmov k antibiotikámbakalářská 2018 
Vrbová LenkaMikrobiální osídlení dutiny ústníbakalářská 2018 
Hořava JakubKONTAMINACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PLASTOVÝMI ODPADYbakalářská 2017 
Kyselá VeronikaIzolace nových bakteriálních kmenů pro biodegradační technologiebakalářská 2017 
Skočková IvetaBakteriální testy ve screeningu environmentálních mutagenůbakalářská 2017 
Španielová VeronikaMetody studia půdní mikroflórybakalářská 2017 
Vejrostová JanaBiodegradační potenciál hub a jeho využití v biotechnologiíchbakalářská 2017 
Bysková AndreaHodnocení biodiverzity půdních mikroorganismůbakalářská 2016 
Bravanská MarkétaScreening schopnosti bakteriálních kmenů izolovaných z prostředí degradovat plasty.bakalářská 2015 
Brhel DavidHouby jako perspektivní organismy pro biodegradacebakalářská 2015 
Ráblová DanielaGenotoxicita kontaminant v prostředí ostravské aglomeracebakalářská 2015 
Vaňková BarbaraEnvironmentální rizika léčebných a hormonálních reziduí ve vodáchbakalářská 2015 
Buržaková KláraNanočástice a jejich potenciální zdravotní rizikabakalářská 2014 
Rypienová ŠárkaVyužitelnost Comet assay ve screeningu látek s genotoxickými účinkybakalářská 2014 
Králová ZuzanaKontaminace průmyslové krajiny genotoxickými látkamibakalářská 2013 
Zedníčková HanaLátky s antimykotickými účinky a trendy jejich vývojebakalářská 2013 
Dadoková HanaSyntetická barviva jako toxické a genotoxické kontaminanty životního prostředíbakalářská 2012 
Drozdková DenisaFaktory ovlivňující výskyt Downova syndromubakalářská 2012 
Matyášová KateřinaSoučasné uplatnění a trendy využití geneticky modifikovaných organismůbakalářská 2012 
Michná VeronikaMikroflóra zažívacího traktubakalářská 2012 
Podjuklová LenkaMutageny a karcinogeny v potravináchbakalářská 2012 
Sikorová DenisaProcesy konzervace potravin a rizika mutagenitybakalářská 2012 
Tarabová BarboraPotenciální genotoxicita kosmetických přípravkůbakalářská 2012 
Trombik LeszekRizika související s kontaminací ovzduší Ostravska toxickými a genotoxickými látkamibakalářská 2012 
Abdulová LucieHistorie chřipkového onemocnění a jeho vývoj v současnostibakalářská 2011 
Čapčová MartinaFtaláty a perfluorované sloučeniny a jejich potenciální zdravotní rizikabakalářská 2011 
Karásková MichaelaHodnocení toxického působení těžkých kovů testem využívajícím houby bílé hnilobybakalářská 2011 
Pořízka RomanBiodegradace syntetických barviv v rotačním diskovém bioreaktorubakalářská 2011 
Chlebková LucieCharakteristika a aplikační možnosti bakteriálních kmenů využívaných v Amesově testubakalářská 2010 
Dordová PetraInfekce související s výživoubakalářská 2010 
Havlíková LenkaMutagenita flavonoidních látekbakalářská 2010 
Lysová MichaelaPerspektivy využití bioléčivbakalářská 2010 
Staňková KarinAnalýza rizik a bezpečnosti práce při zpracování látek biologického původu.bakalářská 2010 
Žarloková VeronikaDetekce antimutagenity rostlinných extraktů.bakalářská 2010 
Fedorová AlexandraPATOGENY U AKUTNÍCH PRŮJMOVÝCH ONEMOCNĚNÍbakalářská 2009 
Górecká VeronikaPerspektivy využití Amesova testu v hodnocení reálných vzorků z kontaminovaného prostředíbakalářská 2009 
Haramijová SabinaHodnocení antimikrobiálních účinků interkalátů obsahujících měďbakalářská 2009 
Kudělková LadislavaVývoj antimikrobiálních látek a jejich využití v praxibakalářská 2009 
Pegová KristýnaMikrobiální rezistence a současné přístupy k jejímu řešeníbakalářská 2009 
Varmužová JanaDoprava jako zdroj genotoxických kontaminant v životním prostředíbakalářská 2009 
Brzicová TáňaGenotoxická rizika asfalto-dehtových materiálůbakalářská 2008 
Drozdová LucieBakteriální testy v hodnocení mutagenity kontaminant životního prostředí obsahujících polycyklické aromatické uhlovodíkybakalářská 2008 
Plačková MartinaVliv bakteriálních organismů na imobilizované kultury dřevokazné houby Irpex lacteusbakalářská 2008 
Pluháčková JanaHodnocení mutagenity frikčních materiálů z brzdového obložení pomocí Amesova testubakalářská 2008 
Lysková MartinaVýskyt oxacilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus v nozokomiálních nákazáchbakalářská 2007 
Motáková NatálieScreening mutagenity v asfaltodehtových hmotáchbakalářská 2007 
Nowaková HanaOživení aktivovaného kalu na vybraných čistírnách odpadních vodbakalářská 2007 
Sedláčková JanaHodnocení mutagenity odprašků a kalů vznikajících při výrobě železa a oceli Amesovým testembakalářská 2007 
Spáčilová KateřinaHodnocení mutagenity odprašků a kalů vznikajících při výrobě železa a oceli SOS Chromotestembakalářská 2007 
Stipperová JanaMikrobiologické hodnocení jakosti vodbakalářská 2007 
Škutová MartinaPrionové infekce a jejich detekcebakalářská 2007 
Vašíčková JanaBiologické hodnocení toxických půdních kontaminantbakalářská 2007 
Dlabová HanaEkologicky nezávadné způsoby likvidace zdravotnického odpadubakalářská 2006 
Haničincová IvanaHodnocení toxicity těžkých kovů bioluminiscenčním testembakalářská 2006 
Veselková ZuzanaVyužití SOS Chromotestu pro hodnocení genotoxicity pesticidůbakalářská 2006 
Chlapek PetrHodnocení toxicity vzorků zeminy kontaminované PAHs bakteriálním testem (Rhizobium meliloti)bakalářská 2005 
Hilská MarkétaDetekce mutagenity syntetických barviv Amesovým testembakalářská 2005 
Jašková MartinaVyužití dřevokazných hub pro hodnocení toxicity chemických látekbakalářská 2005 
Krbálková AlenaMetodické rozšíření biologické zkoušky Vibrio fisheribakalářská 2005 
Málik EmilProblematika sexuálního zneužívání dětíbakalářská 2005 


Izolace a charakterizace mikroorganismů schopných účinné degradace obtížně rozložitelných organopolutantů
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2015 - 6/2016
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Biodegradace organopolutantů mikroorganismy za použití kultivačních metod ,,solid state" a ,,semi-solid state".
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Využití metagenomických metod ke studiu biodiverzity environmentálních vzorků a hodnocení vlivu nanočástic na poškození DNA pomocí kometového testu
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
New BIOtechnologiCaL approaches for biodegrading and promoting the environmEntal biotrAnsformation of syNthetic polymeric materials
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2013 - 8/2015
PoskytovatelMezinárodní spolupráce
Stavukončený
New BIOtechnologiCaL approaches for biodegrading and promoting the environmEntal biotrAnsformation of syNthetic polymeric materials
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období9/2012 - 8/2015
PoskytovatelEnvironmentální centrum ENC, Rámcové programy EU
Stavukončený
Biodegradace syntetických barviv pomocí kombinovaných biofilmů ligninolytických hub, kvasinek a bakterií
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Biofilmy hub pro bioremediaci odpadní vody komplementární s čistírnami odpadních vod
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2009 - 12/2013
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavukončený
Přístrojové vybavení pro nově zbudovanou laboratoř pro výuku mikrobiologických předmětů
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Frikční materiály na bázi polymerů s obsahem kovů a jejich vliv na životní prostředí
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Selekce ligninolitických hub vhodných pro remediaci vody a půdy kontaminované syntetickými barvami
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2000 - 12/2002
Poskytovatel
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub