XVI. Ostravské traumatologické dny

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, Česká společnost pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu, Profesní a oborová unie zdravotnických pracovníků Klinika úrazové chirurgie a ortopedie FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof LF OU pořádají

XVI. Ostravské traumatologické dny


pod záštitou

MUDr. Jiřího Havrlanta, MHA
ředitele FN Ostrava

doc. Mgr. Petra Kopeckého, Ph.D.
rektora Ostravské Univerzity

doc. MUDr. Rastislava Maďara, PhD., MBA, FRCPS
děkana Lékařské fakulty OU

prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.
hejtmana Moravskoslezského kraje

Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D.
náměstka primátora Statutárního města Ostravy

Rožnov pod Radhoštěm, 22. – 24. listopadu 2023


Úvodní slovo čestného prezidenta kongresu

Vážené kolegyně, kolegové, milí hosté,

doc. Pleva dovolte mi, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na již XVI. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí, které se již tradičně konají ve starobylém prostředí Rožnova pod Radhoštěm.

Sejdeme se zde opět po dvou letech, jako vždy, mladší a krásnější, plni pracovního elánu, abychom si vyměnili své zkušenosti v multidisciplinární spolupráci při ošetřování úrazů.

Věříme, že XVI. Ostravské traumatologické dny budou pro nás přínosem jak po stránce odborné, tak společenské a naplní nás novými silami do dalších medicínských dnů.

Jménem všech pořadatelů Vám přeji příjemný pobyt v Rožnově pod Radhoštěm a těšíme se na setkání s Vámi.

sign
Za organizační výbor
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Téma:

Lékařská sekce
1.
Polytrauma
2.
Ošetřování měkkých tkání
3.
Varia
 
Sesterská sekce
1.
Pestrost úrazové chirurgie v kontextu doby
2.
Úrazová chirurgie napříč specializacemi
3.
Varia


Program

Program ke stažení soubor pdf 0,58 MB

Organizace:

Prezident kongresu
 
Čestný prezident kongressu
 
Vědecký výbor
 
Organizační výbor
Bc. Miroslava Berková


Vzdělávací akce je pořádaná dle St. předpisu ČLK č. 16. Akce je registrovaná POUZP.


Všeobecné informace

Místo a datum konání:

Rožnov pod Radhoštěm, 22. – 24. listopadu 2023
Beskydský hotel RELAX, Rekreační a rehabilitační zařízení

Zahájení 23. listopadu v 9.00 hodin – Janíkova stodola, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

Akce bude registrována ČLK a hodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů, účastníci obdrží Certifikát.

Termín

Přihlášky k aktivní a pasivní účasti zašlete nejpozději do 31. srpna 2023 na uvedenou kontaktní adresu.

Abstrakta

Strukturovaný souhrn přednášky (abstrakt) zasílejte v elektronické podobě na uvedenou kontaktní adresu do 31. srpna 2023.

Platba

Sjezdový poplatek činí 2000,- Kč pro lékaře a 1000,- Kč pro ostatní zdravotnický personál. Platba převodním příkazem na účet ČNB Ostrava, 66332761/0710 FN Ostrava – jako variabilní symbol uvádějte 309902. Uhrazené účastnické poplatky se po 31. října 2023 nevracejí.

Platba na místě činí 2500,- Kč pro lékaře a 1500,- Kč pro ostatní zdravotnický personál.

Technické vybavení

Přednášejícím bude k dispozici dataprojekce. Časový limit přednášek je 7-10 min.

Registrace

22. listopadu 2023 – od 14.00 hod. do 20.00 hod.
Beskydský hotel Relax
23. listopadu 2023 – od 08.00 hod. do 10.00 hod.
Beskydský hotel Relax
23. listopadu 2023 – od 08.00 hod. do 12.00 hod.
Janíkova stodola, Valašské muzeum v přírodě


Stravování

Účastníci si stravování mohou objednat přímo na místě při registraci.

Ubytování

si účastníci zajišťují individuálně.

Název
adresa
kontakt
poloha
Hotel Bečva
Meziříční 1652
Rožnov pod Radhoštěm
telefon/fax: 571 654 458
web: www.hotel-becva-roznov.cz
centrum
Hotel Energetik
Rekreační 1037
Rožnov pod Radhoštěm
na kraji města
Hotel Forman
Rekreační 684
Rožnov pod Radhoštěm
na kraji města
Hotel Horal
Horní Paseky
č. 1691
Rožnov pod Radhoštěm
telefon: 571 648 343
e-mail: recepce@horalhotel.cz
web: www.horalhotel.cz
10 min. od místa konání
Hotel AGH
Nerudova 142
Rožnov pod Radhoštěm
telefon: 571 625 666,
e-mail: recepce@hotel-agh.cz
web: www.hotel-agh.cz
centrum


Kontaktní adresa:

www.csuch.cz
Mgr. Pavla Segarová, PhD.
Klinika úrazové chirurgie a ortopedie FN Ostrava, 17. listopadu  1790, 708 52 Ostrava
e-mail:
telefon: 597 375 002


Pozvánka ke stažení soubor pdf 0,64 MB


Plakát

Loga


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 11. 2023